AWT IMAGE


 
جراحی زنان -- بخش:جراحی زنان صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
AWT IMAGE

 

 

AWT IMAGEمعرفی بخش جراحی زنان

  

بخش جراحی زنان و زایمان در طیقه چهارم مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی واقع شده است و شامل 24 پرسنل پرستار و ماما می باشد .این بخش 32 تخت و 25 کات نوزاد دارد . تعداد پرستار در هر شیفت صبح 9 نفر و شیفت عصر و شب 4 نفر است . تعداد خدمات این بخش 6 نفر است که در شیفت ها مشغول به خدمت هستند . این بخش شامل 4 اتاق 4 تخته و 6 اتاق 2 تخته و 3 اتاق ایزوله می باشد . هر اتاق این بخش شامل تخت ، کات نوزاد ، یخچال و میز بیمار ، اکسیژن ساکشن می باشد . زنگ اخبار بالای سر بیماران جهت فراخواندن پرستار قرار دارد.

  

رییس بخش جراحی زنان:خانم دکتر کاشانی

مسئول بخش جراحی زنان:خانم فرشته لاچینی

شماره تماس داخلی:2151-2152

AWT IMAGE

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

AWT IMAGE
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می فرمایند:اگر می توانید هر روز را نوروز کنید؛ یعنی در راه خدا به یکدیگر هدیه بدهید و با یکدیگر پیوند داشته باشید