AWT IMAGE


 
فرآیندهای مراجعه بیمار -- فرآیندهای مراجعه بیمار صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
AWT IMAGE

فرآیند مراجعه بیمارجهت ویزیت پزشک متخصص در درمانگاه

 

فرآیند تشکیل پرونده اورژانس تحت نظر

 

فرآیند بستری اورژانسی

 

فرآیند بستری الکتیو

 

فرآیند ویزیت پزشک اورژانس

AWT IMAGE

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

AWT IMAGE
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می فرمایند:اگر می توانید هر روز را نوروز کنید؛ یعنی در راه خدا به یکدیگر هدیه بدهید و با یکدیگر پیوند داشته باشید