اعضای شورای کانون -- basij صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
چارت تشکیلات کانون بسیج جامعه پزشکی شهید صیاد شیرازی
  
نام و نام خانوادگی سمت
دکتر محمد اشعاری مدیر کانون
احمد تقوی مسئول نیروی انسانی و برنامه ریزی اداری و مالی
عبدالصالح قربانی پور مسئول فرهنگی و اجتماعی
عبدالصاحب قربان پور مسئول امداد و درمان
علیرضا آلوستانی مفرد مسئول تحلیل و بررسی
حسن ساور چمنی مسئول حلقه های شجره صالحین
مجتبی ملکش مسئول تربیت بدنی
زین العابدین تازیکه مسئول اداری و پشتیبانی
حنظله بالا خیلی مسئول آموزشی پژوهشی
محامدی مسئول عقیدتی و سیاسی
هانی ولی زاده مسئول بازرسی

 

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.