دفتر حقوقی -- معرفی واحد حقوقی صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش

دفترحقوقی ، به منظور انجام خدمات حقوقی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات در مجموعه مرکز، تنظیم روابط حقوقی مرکزبا اشخاص خارج از مرکز به نحوی که منافع  بیت­ المال و مصالح مرکز تامین گردد، تشکیل و تاکنون در راستای اهداف و وظایف خود فعالیت کرده است و عهده‌دار موارد ذیل است
1- اظهارنظر و ارائه نظرات مشورتی منطبق بر قوانین و مقررات و ارائه طریق به واحدهای مختلف و ریاست در زمینه مسائل حقوقی.
2- اقدام در تنظیم متن لوایح دفاعیه در جریان دادرسی های مطروحه در مراجع صالح.
3- صدور اعلام جرم علیه متخلفین از مقررات.
4- همکاری در تشکیل همایش ها سمینارها و شرکت در جلسات حقوقی.
5- انجام سایر امور مربوط مطابق دستور مقامات ذیربط.
 


 مسئول دفتر امور حقوقی : آقای  آلوستانی
 
شماره تماس داخلی : 2475

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

امام علی ( ع) می فرماید : برنامه‏ ريزى درست، مالِ كم را افزايش مى ‏بخشد؛ و برنامه ‏ريزى نادرست، مال بسيار را نابود مى‏ كند.