AWT IMAGE


 
نوزادان -- نوزادان صفحه مناسب چاپ ارسال به دوستان خروجی RSS این بخش
AWT IMAGE

AWT IMAGE

بخش نوزادان

      

  

این بخش در طبقه دوم و مجاورت بخش زایشگاه می باشد .

بستری در این بخش شامل سه قسمت می باشد

  1. بستری نوزادان با هایپربیلی روبینمی
  2. بستری از داخل بیمارستان
  3. بستری از خارج بیمارستان

جمعا 4 پزشک فوق تخصص نوزادان و یک پزشک متخصص اطفال ، نوزادان این بخش را ویزیت می نمایند.

رییس بخش نوزادان : خانم دکتر منیره سادات برکاتی

مسئول بخش نوزادان: خانم خاور بهاری   

شماره تماس داخلی: 2183

AWT IMAGE

نکته سلامتی روز

سلامتی از پنج عنصر ساخته شده است.. خوشحالی، خواب، آب، غذای سالم و ورزش

AWT IMAGE
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله می فرمایند:اگر می توانید هر روز را نوروز کنید؛ یعنی در راه خدا به یکدیگر هدیه بدهید و با یکدیگر پیوند داشته باشید