بایگانی بخش ارزیابی درونی گروه های آموزشی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

فرمت خام ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی

فرم خام ارزیابی درونی گروه های آموزشی PDF فرم خام ارزیابی درونی گروه های آموزشی Word پرسشنامه های ارزیابی درونی zip  


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2021 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)