ارتباط با EDC

 | تاریخ ارسال: 1393/2/30 | 

مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان


آدرس:
استان گلستان، گرگان، اول جاده شصت کلا، مجموعه آموزش عالی شادروان فلسفی

 


تلفن:
دفاتر : ۰۱۷۳۲۴۵۱۷۲۳

دفتر استعدادهای درخشان: ۰۱۷۳۲۴۵۵۰۸۶


پست الکترونیک:
 EDCgoums.ac.ir

 

نقشه:


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2022 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)