پیام خود را بنویسید

نوآوری‌های آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1398/2/9 | 

نوآوری های آموزشی سال ۱۳۹۰

• لیست فرآیندهای آموزشی منتخب سال ۱۳۹۰ (فایل PDF)

نوآوری های آموزشی سال ۱۳۹۱

• کتابچه پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری  (فایل PDF)

نوآوری های آموزشی سال ۱۳۹۲

• لیست فرآیندهای آموزشی منتخب سال ۱۳۹۲ (فایل PDF)

نوآوری های آموزشی سال ۱۳۹۳

• کتابچه هفتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری (فایل PDF)

نوآوری های آموزشی سال ۱۳۹۴

• کتابچه هشتمین جشنواره آموزشی شهید مطهری (فایل PDF)

نوآوری های آموزشی سال ۱۳۹۵

• کتابچه نهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری (فایل PDF)

نوآوری های آموزشی سال ۱۳۹۶

• کتابچه دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری (فایل PDF)

پوستر جشنواره آموزشی شهید مطهری

 | تاریخ ارسال: 1393/8/25 | 

 تمدید مهلت ارسال مستندات مربوط به دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری

تا ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۷
(دبیرخانه جشنواره  آموزشی درون دانشگاهی-۰۱۷۳۲۴۵۱۷۲۳ )

 

فرمت ارسال فرایند های آموزشی جشنواره آموزشی شهید مطهری

 | تاریخ ارسال: 1393/4/21 | 

فرمت ارسال فرایند های آموزشی جشنواره آموزشی شهید مطهری

AWT IMAGE فرمت جدید- سال ۱۳۹۸


برنامه زمان بندی جشنواره

 | تاریخ ارسال: 1393/4/21 | 

معرفی جشنواره آموزشی شهید مطهری

 | تاریخ ارسال: 1392/10/14 | 

 معرفی جشنواره

 

  جشنواره آموزشی شهید مطهری به منظور قدردانی از فرآیندهای آموزشی و تجلیل و ارتقاء و توسعه رویه های آموزشی جاری در دانشگاهها با تدوین استانداردها مربوط به هر یک از فرآیندهای آموزشی و تعیین معیارهای سنجش و اعتبار بخشی فرآیندها و نیز توسعه فرآیندها و ابداع و ارائه فرآیندهای جدید آموزشی برگزار می گردد. دبیرخانه این جشنواره واقع در مرکز امور هیئت علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با اهداف ذیل فعالیت خود را آغاز نموده است.

 

  الف) شناسائی فرآیند های مطلوب دانشگاهی

  ب) ارتقاء فرآیند های جاری آموزشی در دانشگاهها

  ج) ابداع ، اصلاح فرآیند ها ، تجهیزات و دستگاهها و لوازم کمک آموزشی.

  د)توجه به فرآیند های آموزشی در حال اجراء در دانشگاههای و موسسات آموزش عالی کشور به منظور قدردانی از آنها

  هـ) شناسائی و طراحی فرآیند های جدید آموزشی و معرفی آن به عنوان الگو در سطح دانشگاه ، دانشکده یا موسسه آموزش عالی

  و) ایجاد فضای مناسب علمی جهت حضور مناسب اساتید در عرصه تولید علم و دانش مورد استناد جهانی در کتب یا نشریات (Fact,s)

  ز) ایجاد فضای رقابت سالم در عرصه تولید علم در سطح کشور

  ح) ایجاد فرصت های جدید شغلی برای اساتید دانشگاهها و موسسات‌ آموزشی و کمک آموزشی

  ط) ایجاد بازار برای فرآیند های آموزشی جهت جذب سرمایه و هدایت سرمایه گذاری در راستای تولید علم

  ی) ایجاد بازار برای ارائه و تبادل خدمات آموزشی

 

  این جشنواره در سالهای اولیه در دو سطح دانشگاهی و کشوری برگزار خواهد شد.

  در سطح دانشگاهی هر یک از اعضاء هیئت علمی یا همکاران ایشان حداکثر دو فرآیند آموزشی را به گروه معرفی می نمایند تا پس از تائید گروه وارد میدان رقابت گردد. در این مرحله فرآیندهای اخذ شده با فرآیند استاندارد شده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مقایسه می گردد و به هر یک از فرآیندها نمره ای اختصاص می یابد. در پایان براساس نمرات اخذ شده هر یک از فرآیندها ترتیب شده و به ترتیب بیشترین نمره اخذ شده رتبه اول فرآیند مربوطه را اخذ می نماید. (فرآیند مطلوب دانشگاهی)

  از فرآیندهای مطلوب دانشگاهی در سطح دانشگاه تقدیر به عمل آمده برای آنها جوایز و ارزش های علمی و ... منظور می گردد.

  فرآیندهای منتخب دانشگاهی وارد میدان رقابت کشوری شده و پس از اخذ نمرات در هیئت داوری کشوری و رتبه بندی به فرآیندهای اول تا سوم جوایز ، ارزش های علمی و فرصت های مطالعاتی و ... تعلق خواهد گرفت.

  در سنوات آتی این جشنواره ظرفیت تبدیل شدن به یک جشنواره آموزشی منطقه ای و بین المللی را خواهد داشت.

 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2023 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)