الزامات ارائه دروس به صورت مجازی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/12 | 
الزامات ارائه دروس به صورت مجازی، ارسالی دبیرخانه شورای عالی آموزش مجازی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی جهت اطلاع اعضای محترم علمی دانشگاه
الزامات ارائه دروس به صورت مجازی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2022 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)