پیام خود را بنویسید

ارزشیابی فراگیر از استاد نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 | تاریخ ارسال: 1400/3/1 | 

قابل توجه دانشجویان گرامی:
فرم های ارزشیابی فراگیر از استاد در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ ( دروس تئوری( آموزش مجازی) و دروس عملی( عملی، بالینی ) در سامانه هم آوا http://www.hamava.goums.ac.ir از تاریخ ۱ لغایت ۱۰ خرداد ماه سال جاری فعال می باشد، خواهشمند است، نسبت به تکمیل فرم های مذکور اقدام نمایید.


ارزشیابی چهارگانه اساتید

 | تاریخ ارسال: 1400/3/1 | 
قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان
فرم های ارزشیابی چهارگانه اساتید (خود ارزیابی، همکار از همکار، مدیرگروه از استاد و معاون آموزشی از استاد) در سامانه هم آوا http://www.hamava.goums.ac.ir؛ تا تاریخ ۳۰ خرداد ماه سال جاری فعال می باشد، با عنایت به اهمیت موضوع، خواهشمند است اعضای محترم هیات علمی دانشگاه نسبت به تکمیل فرم های مذکور اقدام نمایند. از حسن توجه حضرتعالی سپاسگزاری می گردد. 

اطلاعیه ارزشیابی فراگیر از استاد جهت دانشجویان ورودی مهر ۱۳۹۹

 | تاریخ ارسال: 1399/12/16 | 
قابل توجه دانشجویان ورودی مهر ماه ۱۳۹۹، فرم ارزشیابی فراگیر از استاد جهت دروس تئوری و معارف در سامانه هم آوا http://www.hamava.goums.ac.ir از تاریخ ۱۶ لغایت ۲۸ اسفند ماه سال جاری قابل دسترسی می باشد، لطفا جهت ارزشیابی اساتید در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹، در سامانه مذکور اقدام نمایید.

اطلاعیه شروع ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸

 | تاریخ ارسال: 1399/6/10 | 

قابل توجه دانشجویان گرامی:
 ارزشیابی فراگیر از استاد در دروس تئوری مجازی و دروس معارف نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ از تاریخ ۵  لغایت ۲۰ شهریور ماه سال جاری در سامانه هم آوا فعال می باشد، لذا دانشجویان گرامی در اسرع وقت نسبت به ارزشیابی اساتید محترم خویش اقدام نمایند.


تغییر سامانه ارزشیابی اساتید از سما به سامانه هم آوا

 | تاریخ ارسال: 1399/5/27 | 
سامانه جدید ارزشیابی اساتید با نام (هم آوا) در سایت دانشگاه علوم پزشکی گلستان، بخش دسترسی سریع اساتید، سامانه ارزشیابی در دسترس اساتید محترم می باشد، شایان ذکر است، کد و رمز ورود به سامانه هم آوا همان کد و رمز سامانه سما می باشد.

آخرین مهلت تکمیل فرم‌های ارزشیابی چهارگانه

 | تاریخ ارسال: 1398/8/29 | 
قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه
مهلت تکمیل فرم‌های ارزشیابی چهارگانه تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ تمدید شد. خواهشمند است نسبت به انجام ارزشیابی اقدام گردد. یادآور می‌شود، این تاریخ به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.

ارزشیابی چهارگانه اعضای هیات علمی

 | تاریخ ارسال: 1397/10/8 | 
 قابل توجه دانشجویان گرامی
ارزشیابی دروس تئوری نیمسال اول ۹۷-۹۸  با استفاده از نرم افزار آنلاین سما و از طریق وب سایت (در صفحه معاونت آموزشی دانشگاه) انجام خواهد شد.
بازه زمانی ارزشیابی:  ۸ دی ماه لغایت ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۷

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2023 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)