برگزاری کارگاههای توانمندسازی در خرداد ماه ۱۴۰۱

 | تاریخ ارسال: 1401/3/30 | 
کارگاههای ویژه توانمندسازی اساتید با عناوین ذیل در خرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار شد:
۱-فنون تدریس در گروههای بزرگ(با همکاری مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی)
۲-
روشهای تحلیل و ارزشیابی آزمون ها)با همکاری مرکز اموزشی درمانی طالقانی)
۳- روش تحقیق مقدماتی
۴-روش تدریس
۵-
چگونگی استفاده از اطلاعات علمی و منابع الکترونیک)با همکاری مرکز آموزشی درمانی طالقانی ۳۱ خرداد برگزار خواهد شد)

 
()

 


برگزاری کارگاه مدیریت کلاس درتاریخ ۲۲ آذر ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/9/23 | 
 کارگاه آموزشی مدیریت کلاس  ویژه توانمندسازی اساتید  در تاریخ ۲۲  آذرماه ۱۴۰۰ بصورت مجازی  برگزار شد. مدرس : دکتر آسیه سادات بنی عقیل 

برگزاری کارگاه روش تدریس مقدماتی در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/9/17 | 
 کارگاه روش تدریس مقدماتی ویژه توانمندسازی اساتید  در تاریخ ۱۶ آذرماه ۱۴۰۰ بصورت مجازی برگزار شد. مدرس : دکتر لیلا جویباری

برگزاری کارگاه های حیطه اخلاق ویژه توانمندسازی اساتید در تاریخ ۲و ۷ و ۹ آذر ماه ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/9/9 | 
کارگاههای وبیناری ویژه  توانمندسازی اساتید با همکاری معاونت فرهنگی دانشجویی  دانشگاه در حیطه های اخلاق پزشکی به  شرح ذیل برگزار شد:

۱-کارگاه آموزشی :"روشهای برنامه ریزی و آموزش در حیطه اخلاق و رفتار حرفه ای "سه شنبه ۲ آذر ماه ۱۴۰۰ -مدرس کارگاه:سرکار خانم دکتر جویباری
۲-کارگاه آموزشی " اخلاق حرفه ای " یکشنبه ۷ آذرماه ۱۴۰۰- مدرس: جناب آقای دکتر محمدرضا یوسفی  
۳-کارگاه آموزشی" نکات عملی در اخلاق پزشکی و دانشگاهی ،professionalism اخلاق پزشکی ،اخلاق در آموزش و پژوهش" سه شنبه ۹آذر ۱۴۰۰ -مدرس: سرکار خانم دکتر جویباری

 
 

برگزاری کارگاههای توانمندسازی آسکی و داپس در تاریخ ۲۳ و ۳۰ آبان ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/9/1 | 
کارگاههای روش های ارزیابی یادگیری( آسکی و داپس) در تاریخ ۲۳ و ۳۰ آبان ۱۴۰۰ بصورت مجازی برگزار شد. مدرس کارگاهها : جناب آقای دکتر محمدرضا یوسفی

برگزاری کارگاههای توانمندسازی در تاریخ ۱۱ و۱۲ آبان ماه ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/8/15 | 
- کارگاه توانمندسازی اساتید با همکاری مرکز آموزشی درمانی طالقانی با عنوان  روشهای نوین تدریس (PBL،CPC،آموزش تلفیقی ،آموزش بین رشته ای) ؛سه شنبه ۱۱آبان ۱۴۰۰  بصورت وبیناری برگزار شد.مدرس: سرکار خانم دکتر لیلا جویباری

- کارگاه توانمندسازی اساتید با عنوان جشنواره آموزشی شهید مطهری؛  چهارشنبه ۱۲ ابان ۱۴۰۰ بصورت مجازی برگزار شد. مدرس :سرکار خانم دکتر لیلا جویباری

 

برگزاری کارگاههای ویژه توانمندسازی اساتید۱۴ شهریور لغایت ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/7/25 | 
کارگاههای وبیناری با عناوین ذیل  جهت توانمندسازی اساتید از تاریخ ۱۴ شهریور لغایت ۲۱ مهرماه بصورت مجازی  برگزار شد:
  1. آشنایی با آیین نامه معادلسازی فعالیتهای اعضای هیئت علمی دانشگاه - ۱۴ شهریور ۱۴۰۰-  مدرس:دکتر آیلر جمالی
  2. مدل ها و گامهای اساسی در تدوین کوریکولوم( باهمکاری EDOمرکز آموزشی درمانی طالقانی)-۲۳شهریور۱۴۰۰- مدرس: دکتر لیلا جویباری
  3. دانستنیهای کووید ۱۹-۷ مهر۱۴۰۰- مدرسین : دکتر محمدهادی رضوی نیکو/ دکتر صادقعلی عظیمی/ دکتر لیلا جویباری
  4. مبانی و روش های تدریس( باهمکاری EDOمرکزآموزشی درمانی طالقانی)-۷ مهر۱۴۰۰- مدرس: دکتر لیلا جویباری
  5. آینده پژوهی، اصول و روش ها- ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰- مدرس: دکتر علیرضا حیدریبرگزاری کارگاههای اموزشی در تاریخهای ۸ و ۹ شهریورماه ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/6/13 | 
کارگاههای ویژه توانمندسازی اساتید با عناوین ذیل در تاریخ های ۸ و ۹ شهریورماه بصورت مجازی برگزار شد:

کارگاه آموزشی یادگیری مبتنی بر تیم(TBL):  ۸ شهریورماه ۱۴۰۰- مدرسین:دکتر نسیم سیفی/ دکتر مهناز مدانلو/ مهندس علی جنتی عطایی
کارگاه آموزشی 
روش تدریس پیشرفته: ۹ شهریور ماه ۱۴۰۰- مدرس:دکتر آسیه سادات بنی عقیل

برگزاری کارگاههای توانمندسازی اساتید

 | تاریخ ارسال: 1400/6/6 | 
کارگاههای توانمندسازی اساتید با عناوین ذیل بصورت مجازی  برگزار شد:

۱-  دانشجوی استعداد درخشان و نخبگان المپیاد دانشجویی: آیین نامه ها و فرآیندها- ۱۹مرداد۱۴۰۰-مدرس: دکتر سمیا بشارت
۲-روش تدریس مقدماتی-۱شهریور۱۴۰۰- مدرس: دکتر آسیه سادات بنی عقیل
۳- روشهای ارزیابی یادگیریKFP -  دوم شهریور ۱۴۰۰- مدرس: دکتر لیلا جویباری

 

برگزاری سه کارگاه آموزشی در تاریخهای ۲۹ تیر و ۵ و ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/5/13 | 
 کارگاههای آموزشی  با عناوین ذیل جهت توانمندسازی اساتید بصورت مجازی برگزار شدند:
۱-آشنایی با نرم افزارهای مایکروسافت آفیس پیشرفته/ سه شنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۰
۲-آشنایی با نرم افزارهای مدیریت مراجع( مندلی- EndNote )/ سه شنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۰
۳-ابزارهای کاربردی گوگل در آموزش/ سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰

 

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه توانمندسازی اساتید در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/4/19 | 
کارگاه جستجوی پیشرفته  منابع اطلاعاتی وسرقت علمی( اخلاق علمی)؛ ویژه توانمندسازی اساتید در تاریخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ بصورت مجازی( با احتساب امتیاز فرهنگی و همکاری معاونتهای آموزشی،تحقیقات و فناوری و دانشجویی فرهنگی)برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه توانمندسازی اساتید در تاریخ ۲تیرماه ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/4/19 | 
کارگاه روش تدریس پیشرفته( روشهای نوین و مهارتهای تدریس) ؛ جهت توانمندسازی اساتید ،۲تیرماه۱۴۰۰ بصورت مجازی برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه توانمندسازی اساتید در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/3/24 | 
کارگاه آموزشی " دانش پژوهی آموزشی" ویژه توانمندسازی اعضای محترم هیات علمی در تاریخ  ۱۸خرداد ۱۴۰۰ بصورت مجازی برگزار گردید.

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه توانمندسازی اساتید در تاریخ ۴ خرداد ماه ۱۴۰۰

 | تاریخ ارسال: 1400/3/8 | 
کارگاه آموزشی " شیوه های ارزیابی حل مسئله و تصمیم گیری بالینی( آزمون پازل جامع(CIP) و آزمون CRP ) ویژه توانمندسازی اعضای محترم هیات علمی در تاریخ  ۴خرداد ۱۴۰۰ بصورت مجازی برگزار گردید.

سایر مطالب این بخش

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2022 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)