پیام خود را بنویسید

معرفی مسئول بایگانی پرسنلی

مسئول بایگانی پرسنلی:
خانم تخته قرنجیک

تحصیلات:
لیسانس الهیات

AWT IMAGE.
شرح وظایف:
1- حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد و مدارک و پرونده های محرمانه مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده
2- پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور
3- تحویل پرونده های مخدومه به بایگانی راکد با اجازه مقام مافوق
4- صورت برداری- طبقه بندی- کد گذاری و بایگانی پرونده ها طبق دستور العمل های مربوط و احتیاجات سازمان متبوع
5- تشکیل پرونده جدید جهت پرسنل جدید الورود
6- پیگیری امور مربوط به بایگانی مرخصی های، استعلاجی ها و گواهی آموزشی کارکنان و همچنین همکاری در امر تهیه وضعیت مرخصی سالیانه پرسنلی
7- اعلام وصول پرونده های پرسنلی که از سایر واحدها به مرکز ارسال می گردد
8- بایگانی ارزشیابی سالیانه کارکنان در پرونده های مربوط
9- تهیه گزارشات مورد لزوم جهت ارائه به مقام مافوق
10- برگ شماری و لاک و مهر نمودن پرونده هایی که به سایر واحدهای تابعه دانشگاه ارسال می گردد و پیگیری وصول پرونده
11- پاسخگویی به مکالمات تلفنی و مراجعین به صورت حضوری در مورد رفع مشکلات اداری کارکنان
12- اقدام در جهت تکمیل مشخصات پرسنلی کارکنان
13- تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز پرسنلی از طریق رایانه جهت ارائه به مقام مافوق
14- شرکت در جلسات و کارگاههای آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارتهای فردی
15- ثبت فعالیتهای روزانه در دفتر گزارش، تهیه و تنظیم گزارش ماهیانه فعالیتها جهت ارائه به مقام مافوق
17- تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به مسئولین مربوطه
18- همکاری در امر آموزش، پژوهش و امور تحقیقاتی در زمینه شغلی
19- همکاری در امر حضور و غیاب کارکنان در دوره های آموزشی مصوب با مسئول مربوطه
20- پیگیری و صدور احکام ماموریت اداری کارکنان
21- صدور ابلاغ تعیین محل خدمت و اعلام تاریخ شروع بکار به مراجع ذیربط
22- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق


دفعات مشاهده: 1206 بار   |   دفعات چاپ: 306 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر