پیام خود را بنویسید

فرم رسیدگی به شکایات بیماران


کد رهگیرى این فرم: P618-F670-U0-N614822          
[ چاپ فرم ]
:: مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی بیمار

- حداکثر تعداد کاراکترها : 50 کاراکتر
نام و نام خانوادگی فرد شاکی

- حداکثر تعداد کاراکترها : 50 کاراکتر
شماره تماس فرد شاکی
:: شکایت

نوع شکایت
 اداری
 مالی
 بالینی
 خدمات
 قصور
 سایر
1) بسته پرداخت حداکثر 10% فرانشیز برای کلیه خدمات بستری و ملزومات و لوازم مصرفی موردنیاز بیماران در بیمارستان های دانشگاهی کشور:
 پرداخت وجه خارج از صندوق بیمارستان(نامتعارف)
 درصورت پرداخت وجه نامتعارف توسط شاکی، لازم است تا نام فرد/ پزشک و نوع تخصص ثبت شود.
 پرداخت وجه بیشتر از 10% کل صورت حساب بیمارستان
 دریافت هزینه جهت بسته های رفاهی
2) بسته ارتقاء کیفیت خدمات بیماستان های دانشگاهی با پرداخت تعرفه واقعی هتلینگ:
 نامناسب بودن وضعیت بهداشت بیمارستان
 کمبود امکانات رفاهی
 نامناسب بودن فضاها
 نارضایتی از وضعیت تغذیه
3) بسته رایگان نمودن زایمان طبیعی:
 پرداخت وجه با وجود زایمان طبیعی
 دریافت هزینه جهت بسته های رفاهی
4) بسته حفاظت مالی از بیماران صعب العلاج خاص و نیازمند:
5) بسته حضور پزشک متخصص مقیم شب در بیمارستان های دانشگاهی 64 تخت و بالاتر:
 عدم حضور متخصص
 تاخیر در حضور پزشک متخصص
 نارضایتی از نحوه برخورد پزشکان
6) بسته ویزیت استاندارد:
 عدم رعایت استاندارد زمان ویزیت
 عدم حفظ حریم خصوصی
درصورت داشتن هرگونه شکایت (غیر از شکایات فوق) به طور کامل توضیح دهید.
CAPTCHA