پیام خود را بنویسید

تماس با ما

شماره تلفن بیمارستان:

۰۱۷-۳۴۵۳۵۷۶۶

۰۱۷-۳۴۵۳۵۷۶۷

فکس:۳۴۵۳۶۷۶۸
 سامانه نوبت دهی اینترنتی:     www.golestanbehyab.ir

AWT IMAGE
  • پست الکترونیکی بیمارستان:          aghalahospitalgmail.com            و             alejalil-Hgoums.ac.ir
  • آدرس بیمارستان: استان گلستان- شهرستان آق قلا- کیلومتر یک جاده بندرترکمن
شماره تماس های داخلی بیمارستان آل جلیل آق قلا
مرکز تلفن امورداروئی  اداری
مرکز تلفن                    ۷۷۰۰-۷۷۱۶ واحد امور دارویی                       ۷۷۴۰ کارگزینی  (امور اداری)           ۷۷۳۶
حوزه ریاست  داروخانه                                   ۷۷۹۱ کارگزینی (تایم                       ۷۷۳۴
 ریاست                                  ۷۷۸۸ داروخانه سرپایی                        ۷۸۱۰ کارپردازی                   ۷۷۴۱-۷۷۴۵
دفتر مدیریت                            ۷۷۸۸ انبار دارو                                  ۷۷۶۳ دبیرخانه                                ۷۷۴۹
منشی ریاست                          ۷۷۹۹ ترخیص دارویی                          ۷۷۲۴ خیرین سلامت                        ۷۷۴۸
حوزه پرستاری و مامایی (بخشها) آموزش  امین اموال                            ۷۷۳۷
مترون                                   ۷۷۶۰ واحد آموزش                              ۷۷۶۲ واحد حسابداری            ۷۷۴۴-۷۷۳۷
دفتر پرستاری                          ۷۷۸۷ اساتید آموزش                            ۷۷۳۱ مسئول حسابداری                   ۷۷۶۴
سوپروایزر آموزشی                 ۷۷۶۵ پاویون ۱(رزیدنت خانم)                ۷۷۵۹ اعتباربخشی                           ۷۷۴۲
سوپروایزرارتقاء سلامت           ۷۷۶۸ پاویون ۲(اینترن خانم)                 ۷۸۱۱ مددکاری                               ۷۷۶۷
اورژانس                     ۷۷۸۹-۷۷۵۱ پاویون (۷رزیدنت آقا)                            اسناد پزشکی                       ۷۷۱۵
پزشک اورژانس                     ۷۸۱۸ پاویون ۸(اینترن آقا)                    ۷۷۸۲ مدارک پزشکی            ۷۷۰۸-۷۸۰۹
تریاژاورژانس                         ۷۷۴۶ سالن کنفرانس                            ۷۷۶۱  پذیرش                                ۷۸۰۴ 
مسئول بخش                           ۷۷۴۷ درمانگاه تخصصی  ترخیص                                ۷۷۹۶
تعرفه اورژانس                       ۷۷۲۱ مسئول درمانگاه                         ۷۷۰۴ تجهیزات پزشکی                   ۷۷۷۴
بخش جراحی                          ۷۸۰۱ نوارقلب تست ورزش                    ۷۷۳۹ واحد IT شماره            ۷۷۷۷-۷۷۸۰
بخش داخلی                            ۷۸۱۹ درمانگاه                                   ۷۸۰۰ واحد خدمات                          ۷۷۴۰
بخش نوزادان                          ۷۸۰۸ تعرفه درمانگاه                           ۷۷۰۱ واحد نقلیه                             ۷۷۹۵
بخش اطفال                            ۷۸۱۲ فیزیوتراپی                                ۷۷۱۴  مسئول کسورات بیمه               ۷۷۶۷
بخش سی سی یو                     ۷۷۹۳ آزمایشگاه و رادیولوژی و سنگ شکن  واحد بیمه                              ۷۷۶۹
بخش آی سی یو                      ۷۷۵۸ آزمایشگاه                                 ۷۷۹۰ واحد کنترل عفونت                   ۷۷۶۶
پست  آی سی یو                      ۷۸۰۵ مسئول آزمایشگاه                       ۷۷۱۹ ۷۷۶۷                         اقتصاد درمان
بخش زنان                             ۷۷۹۲ بانک خون                                 ۷۷۲۶ انبار کالا                                ۷۷۸۳
اتاق شیر مادر                         ۷۷۷۲ رادیولوژی                                 ۷۷۹۸ واحد بهداشت محیط                  ۷۷۷۸
زایشگاه                      ۷۸۰۳-۷۷۷۶ سی تی اسکن                            ۷۷۹۸ واحد تغذیه                              ۷۷۵۲
بخش دیالیز                             ۷۷۹۴ سونوگرافی                                ۷۸۰۷ سلف سرویس                         ۷۷۳۵
اتاق عمل                               ۷۸۰۲ واحد سنگ شکن                         ۷۷۵۳ آبدارخانه                               ۷۷۴۳
بخش عفونی                           ۷۸۰۶ تاسیسات و رختشویخانه  کد اضطراری                              ۹۹
بخش اعصاب وروان                ۷۷۸۶ رختشویخانه                               ۷۷۵۷  
واحد سی اس آر                      ۷۷۷۹ واحد تاسیسات                            ۷۷۵۰  
 جهت دانلود فایل  اینجا کلیک کنید.

دفعات مشاهده: 9870 بار   |   دفعات چاپ: 371 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 15 بار   |   0 نظرCAPTCHA