پیام خود را بنویسید

معرفی کارگزین صدور احکام

کارگزین صدور احکام:
نصراله اونق

تحصیلات:
کارشناس مدیریت دولتی
AWT IMAGE
شرح وظایف:
1- تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، ترفیع، اضافه کار و نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط
2- انجام امور مربوط به کارکنانی که به نحوی از سیستم اداری خارج می گردند (پایان طرح خدمت، بازنشستگی، فوت)
3- برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
4- اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف های مورد نظر
5- تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم
6- شرکت در جلسات مختلف بر حسب نیاز
7- پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات
8- مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
9- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
10- تهیه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق
11- اقدام در جهت تکمیل مشخصات پرسنلی کارکنان
12- تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز پرسنلی از طریق رایانه جهت ارائه به مقام مافوق
13- تهیه خلاصه سوابق پرسنلی جهت صدور احکام ارتقاء گروه پرسنل
14- شرکت در جلسات و کارگاه های آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارتهای فردی
15- ثبت فعالیتهای روزانه در دفتر گزارش، تهیه و تنظیم گزارش ماهیانه فعالیت ها جهت ارائه به مقام مافوق
16- انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل آموزش، طبقه بندی مشاغل، قوانین و مقررات استخدامی و غیره
17- تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به مسئولین مربوطه
18- همکاری در امر آموزش، پژوهش و امور تحقیقاتی در زمینه شغلی
19- انجام امور مربوط به صدور گواهیهای انجام کار ماهیانه کارکنان، اضافه کار، کشیک ایام تعطیل و غیره کارکنان
20- انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

دفعات مشاهده: 1365 بار   |   دفعات چاپ: 310 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر