پیام خود را بنویسید

معرفی مسئول واحد

مسئول کاگزینی بیمارستان
نصرالله اونق
تحصیلات:
کارشناس ارشد مدیریت

شماره تماس داخلی واحد: ۷۷۳۶

 

شرح وظایف:
۱-  نظارت بر حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی .
۲-  صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها .
۳- سازماندهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار ، تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی .
۴-  تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن .
۵-  صدور دستورالعملهاو ضوابط مربوط .
۶-  نظارت در تنظیم بودجه واحد مربوطه .

۷- شرکت در کمیسیونها ، سمینارها ، کمیته ها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق .
۸-  انجام مطالعات لازم در موار د ی از قبیل تشکیلات ، روشها ، آموزش ، طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم جهت ارائه به واحد تشکیلات جهت ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
۹-  تهیه مجموعه هدف ، وظایف و پستهای سازمانی کارکنان بیمارستان و پیشنهاد آن به واحد تشکیلات جهت ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور جهت تائید آن .
۱۰- انجام فعالیتهای لازم در زمینه پیاده کردن مفاد طرح طبقه بندی مشاغل دولت در مورد مستخدمین سازمان متبوع با همکاری واحد کارگزینی
۱۱-  تشریک مساعی با واحدهای ذیربط در تنظیم آئین نامه ، بخشنامه و .... .
۱۲-  برنامه ریزی و تمشیت و سرپرستی امور مختلف واحدهای تحت سرپرستی
۱۳-  اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدفهای مورد نظر
۱۴-  پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تامین این احتیاجات
۱۵- اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
۱۶-  تهیه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق
۱۷-  نظارت بر امور در جهت تکمیل مشخصات پرسنلی کارکنان
۱۸-  نظارت بر اجرای امور ارزشیابی سالیانه کارکنان و تعیین ضرایب افزایش سنواتی آنان جهت صدور حکم حقوقی مربوطه
۱۹-  همکاری در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقیقاتی در زمینه شغلی
۲۰-  نظارت بر امر آموزش کارکنان با همکاری مسئولین مربوطه
۲۱- نظارت بر اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به شکایات بر حسب مورد
۲۲-  نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون ، بیمه و رفاه کارمندان
۲۳-  انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق .

 

دفعات مشاهده: 1606 بار   |   دفعات چاپ: 478 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر