پیام خود را بنویسید

معرفی واحد مددکاری

 | تاریخ ارسال: 1400/1/8 | 

مددکار: خانم آتنا آزاد
شماره داخلی: ۳۱۱

مددکار اجتماعی (خط مشی و روش اجرایی)

معرفی واحد مددکاری:

مددکار اجتماعی حرفه ای انسان دوستانه است که در فرهنگ های ملل مختلف سابقه ای دیرین به پهنای تاریخ بشریت دارد این واحد در اکثر ارگانهای حمایتی و رفاهی قرار گرفته است تا گوشه ای از مشکلات اجتماعی اقتصادی و رفاهی مراجعین را حل نماید و مراکز درمانی هم یکی از این مراکزی است که وجود مددکار جهت تسریع روند امور بیماران ضروری می باشد بر همین اساس بیمارانی که نیازمند پیگیری از سوی واحد مددکاری هستند به شرح ذیل می باشد:

۱. افراد مجهول الهویه ۲. کارتن خواب دارای هویت  ۳. بیماران ارجاعی از مراکز نگهداری بهزیستی (ذهنی- اعصاب و روان –جسمی و حرکتی)  ۴. بیماران ارجاعی از کمیته امداد ۵. نوزادان و سالمندان رها شده در بیمارستان  ۶. بیماران ارجاعی از زندان و کمپ ترک اعتیاد ۷. معرفی بیماران نیازمند تجهیزات پزشکی به ارگانهای حمایتی  ۸.انجام امور بیمه ای بیماران فاقد بیمه درمانی  ۹. همکاری با دادسرا جهت اسکان افراد مجهول الویه به منظور دریافت حکم  ۱۰. حمایت مالی جهت بیماران خاص (کانسر-دیالیز) ۱۱. کیس های ارجاعی از اورژانس ۱۲۳    ۱۲. موارد کودک آزاری و همسر آزاری 

شرح وظایف:

۱- تهیه لیست بستری روزانه بیماران از HIS

۲- تشخیص وضعیت بیمار و خانواده اش از نظر روانی- اجتماعی

۳- اخذ مشخصات فردی بیمار طبق گزارش مددکاری و ارائه گزارش به حراست

۴- مصاحبه با بیمار خودکشی-و کودک ازاری و...  و انجام فعالیت ها و کمک های حرفه ای مددکار اجتماعی مشخص در بند ۱

۵- ارائه حمایت های غیر مادی به بیماران (خودکشی و کودک ازاری) نیازمند

۶- ارتباط با خانواده و سایر افراد مرتبط با بیماری جهت حل مشکل درمانی و روانی اجتماعی بیمار

۷- ارتباط با موسسه های حمایتی و جامعه بیرون از بیمارستان به منظور جلب کمک های سازمانی و مردمی به بیمار

۸- ارتباط با پزشک و سایر کادر درمانی و نیز تماس با تمام واحد ها ی داخل بیمارستان در خصوص حل مشکلات بیمار


دفعات مشاهده: 1553 بار   |   دفعات چاپ: 170 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر