پیام خود را بنویسید

معرفی واحد تجهیزات پزشکی

مسئول واحد: خانم مهندس مهسا پرویزیان
تحصیلات: کارشناسی مهندسی تجهیزات پزشکی
شماره تماس داخلی واحد: ۳۰۷

تعریف:
مجموعه ایست که در سیستم ماتریسی سازمان بیمارستان وظیفه مدیریت کلیه امور مرتبط با تجهیزات و وسایل پزشکی را در راستای تامین ایمنی لازم برای بیماران و پرسنل و نیز بهره وری بهینه این تجهیزات جهت ارتقاء سه شاخصه کارآیی، اثربخشی و رضایتمندی بیماران بعهده دارد.
هدف:
الف ) استفاده موثر از تجهیزات و وسایل پزشکی و بهره گیری بهینه از تمامی قابلیت های آنها
ب ) افزایش عمر مفید تجهیزات، تضمین صحت و دقت عملکرد آنها و جلوگیری از خرابی های زودهنگام و نابهنگام
ج ) کاهش هزینه های نگهداری، تعمیر، و زمان از کارافتادگی دستگاهها
د ) تامین ایمنی لازم برای پرسنل و بیماران در ارتباط با تجهیزات و وسایل پزشکی
هـ ) هدایت بیمارستان به استفاده از تکنیکها، تجهیزات و وسایل نوین متناسب با نیازهای واقعی و توانائیهای مرکز درمانی
وظایف:
۱- آموزش
توانایی استفاده صحیح و بجا، بهره گیری موثر از تمامی قابلیت های تجهیزات و وسایل پزشکی، اجتناب از سوء استفاده و خطرات آنها، رعایت اصول نگهداری روزمره جهت افزایش عمر مفید تجهیزات و تهیه گزارشهای مربوطه، منوط به آموزش کامل و صحیح کاربران و نیز پاسخگویی مداوم به شبهات و سئوالات آنان می باشد. نیز این آموزشها موجب کاهش افت عملکرد واحدهای مرکز درمانی هنگام تعویض پرسنل با نظرات جدید می گردد.
۲ـ تامین ایمنی بیماران و پرسنل
دستگاهها و لوازم پزشکی جهت تشخیص و درمان در ارتباط مستقیم با بیماران و پرسنل بوده و می بایست اقدامات تامینی جهت حفاظت افراد از عوارض مربوطه و همچنین هنگام بروز خرابیها نظیر تشعشعات، جریانهای نشتی، ضربات، آتش سوزی و.. در برابر روشهای استاندارد و توصیه شده بعمل آید.
۳ـ مدیریت چرخه نصب و تعمیر
نظارت بر تحویل و نصب و راه اندازی صحیح تجهیزات و لوازم، قراردادهای خدمات پس از فروش، اولویت بندی و پیگیری تعمیرات، فاکتورهای هزینه تعمیرات، مراحل و کیفیت و چگونگی تعمیر که عمدتا“ از سوی شرکتها صورت می پذیرد به منظور کاهش زمان از کارافتادگی دستگاه، کاهش هزینه تعمیرات و عدم نیاز به تعمیرات مکرر می بایست صورت پذیرد. لازم به ذکر است با توجه به تنوع و پیچیدگی دستگاهها و لوازم پزشکی که در حوزه های مختلف بکار گرفته می شود و از آنجا که امر تعمیر علاوه بر تخصص نیازمند آموزش و داشتن ابزار لازم و قطعات یدکی مربوطه می باشد و نیز بعضا“ بهانه جویی شرکتها جهت رفع مسئولیت تعمیرات و یا بزرگنمایی مشکلات ودر نتیجه افزایش هزینه های تعمیراتی ، اقدام مستقیم از سوی کارکنان واحد مهندسی پزشکی جهت تعمیر جز در موارد خاص و جزیی و دستگاههای ساده توصیه نمی گردد.
۴- نظارت بر انبار طبی و انبار اسقاط
همان اندازه که تجهیزات و لوازم پزشکی در تشخیص و درمان اهمیت و حساسیت دارد، رعایت شرایط نگهداری و انبار تجهیزات ولوازم پزشکی و قطعات آنها نیز از اهمیت و حساسیت برخوردار است. از طرفی اهمیت برنامه ریزی جهت تامین بموقع قطعات و لوازم پزشکی موردمصرف در بیمارستان نیازی به توضیح ندارد. بعلاوه نظارت بر نحوه اعلام اسقاطی تجهیزات پزشکی، بکارگیری قطعات سالم موجود در دستگاه اسقاطی جهت راه اندازی سایر دستگاهها و نیز در صورت امکان تعمیر و راه اندازی دستگاههایی که به غلط اسقاط اعلام گردیده اند، در کاهش هزینه های مرکز درمانی می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد.
۵ـ مدیریت نگهداری و عملکرد دستگاه
( Preventive Maintenance ) یا به اختصار PM نگهداری پیشگیرانه به مجموعه عملیات و بازرسی هایی گفته می شود که برای جلوگیری از خرابی ناگهانی و افزایش عمر مفید دستگاه به صورت دوره ای صورت می پذیرد. در این راستا برنامه ریزی و تهیه روالهای لازم و فرمهای مربوط به هر دستگاه با توجه به توصیه ها و نکات اعلام شده از سوی تولید کننده برای بازدیدهای دوره ای انجام می گیرد. نگهداری پیشگیرانه از طرفی به بررسی صحت عملکرد و دقت پارامترهای خروجی تجهیزات در تشخیص و عملیات درمانی کادر پزشکی نقش تعیین کننده ای دارد . برای اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات و کالیبره نمودن آنها، می بایست آزمونهایی به شکل دوره ای و با استفاده از ابزارهای ویژه کالیبراسیون بر روی دستگاه انجام پذیرفته و خطاهای موجود تصحیح گردد.
۶ـ کارشناسی مشاور خرید تجهیزات و وسایل پزشکی
نیاز به دقت و امعان نظر در خصوص پارامترهای ذیل جهت خرید تجهیزات و وسایل پزشکی برای مرکز درمانی، واحد مهندسی پزشکی را بعنوان یک عضو موثر در کمیته خرید مطرح می نماید. ـ شناسایی پارامترها و عملکردهای مورد نیاز مرکز درمانی بر اساس میزان و نوع مراجعین و انتظارات کادر پزشکی وبر این اساس شناسایی دستگاههایی که واجد این پارامترها و عملکردها می باشند. ـ مسایل لازم برای سرویس و نگهداری ، وضعیت سرویس داخل کشور و تامین قطعات یدکی ـ کسب اطلاعات فنی لازم در خصوص عملکرد دستگاه در سایر مراکز درمانی داخلی و خارجی ـ آنالیز صحت و سقم ادعاهای مطروحه از سوی فروشنده دستگاه ـ تعیین اطلاعات لازم و تعهدات فنی که از سوی فروشنده می بایست با توجه به نوع دستگاه در اختیار قرار گیرد. ـ کنترل دستگاههای خریداری شده بر اساس پروفرم های مربوطه و اطمینان از وجود تائیدیه های حاصل از (Acceptance Test) انجام تست های پذیرش.
۷ـ کارشناسی اقتصادی تجهیزات پزشکی بیمارستان
از یک طرف به عنوان مرکزی که هزینه ها و درآمدهایی داشته و می بایست برنامه ریزی جهت ایجاد تعادل و کسب سود بیشتر در آن صورت پذیرد و از طرفی بلحاظ ارتباطی که با جان و سلامتی انسانها داشته و یکی از مهمترین و بدوی ترین نیازهای بشری را تامین می نماید، از منظر اقتصادی بعنوان یک بنگاه اقتصادی خاص که طراحی فرآیندها و تصمیم گیریها در آن تابع شرایط و محدودیتهایی است مد نظر بوده ودر این راستا واحد مهندسی پزشکی وظیفه دارد با همکاری واحدهای امور مالی ، انبار ، حسابداری صنعتی ، شاخصه های تخصصی را در حوزه تجهیزات و وسایل پزشکی کارشناسی و جهت تصمیم گیری به مبادی ذیربط ارائه نماید.
۸ـ نظارت بر اجرای استانداردهای فضاهای درمانی در خصوص تجهیزات پزشکی
تشخیص و اجرای بهینه استانداردهای فضاهای درمانی با توجه به فرآیندهای درمانی در بیمارستان نظیر محل قرارگرفتن تجهیزات و وسایل ، نحوه ارتباط بخشها و حوزه های مختلف به یکدیگر و نحوه دسترسی به تجهیزاتی که استفاده از آنها میان چند بخش مشترک است و ... از اموری است که می تواند یک مرکز درمانی را در انجام بهینه وظایف خود بویژه در زمانهای حیاتی یاری رساند. همچنین در بعضی قسمتهای در نظر نگرفتن شرایط فیزیکی و امکانات لازم هم می تواند باعث آسیب رساندن به دستگاه شود و هم اینکه ممکن است عوارض جبران ناپذیری برای پرسنل و بیماران بخش مربوطه و یا بخشهای مجاور داشته باشد.
۹ـ مستند سازی و نگهداری اطلاعات
مستند سازی و نگهداری اطلاعات مربوط به انجام بندهای قبل جهت حفظ سوابق و طبقه بندی آنها برای دسترسی سریع و بموقع به این اطلاعات نظیر شناسنامه های تجهیزات و وسایل پزشکی ، سوابق تعمیراتی ، عملکردی و کالیبراسیون هر PM ، سوابق آموزشی پرسنل ، کاتالوگها ، دستورالعمها ، فیلمها ، اسلایدها و کتب مرجع مربوط به تجهیزات ، اقدامات تامینی و سایر موارد مربوط به فعالیتهای واحد بلحاظ مراجعات بعدی جهت تصمیم گیریهای آتی و تهیه گزارشهای مدون خواسته شده اهمیت زیادی داشته و می بایست به بهترین وجه صورت پذیرد.
۱۰ـ ارتباط با اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی متبوع
مشخصات فیزیکی واحد مهندسی پزشکی
مرکز ساختار واحد مهندسی پزشکی با توجه به تعاریف و شرح وظایف ذکر شده، واحد مهندسی پزشکی بعنوان یک رکن مهم در رابطه با امور تجهیزات پزشکی در بیمارستان، فضا و پرسنل خاص خود را می بایست دارا باشد. به لحاظ ساختاری، واحد مهندسی پزشکی از قسمتهای اداری ، کارگاه ها و آزمایشگاه کالیبراسیون(از سطح۴به بالا) تشکیل می گردد. لازم به ذکر است آزمایشگاه کالیبراسیون با توجه به نقش مهم کالیبره بودن تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی در بدست دادن داده ها و خروجیهای صحیح تصمیم گیری درست هنگام تشخیص و عملکرد مناسب طی درمان ، در سطوح ۴ به بالا و با هدف سرویس دهی به مراکز درمانی تحت پوشش سطوح پایینتر ، در نظر گرفته شده است و می بایست بعنوان زیر مجموعه واحد مهندسی پزشکی بیمارستان مربوطه و تحت نظارت اداره تجهیزات پزشکی استان ، طی یک برنامه زمان بندی مدون نسبت به این کار اقدام نماید.

لینک های مهم وزارت بهداشت http://www.behdasht.gov.ir
اداره کل تجهیزات پزشکی http://imed.ir/Default.aspx?usc=WzoHpIdDWQI=&nav=inquiry
تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی ایران http://www.medicalequipment.ir
معرفی رشته مهندسی پزشکی http://www.bmes.org
سایت مهندسی پزشکی دانشگاه آکسفورد http://www.ibme.ox.ac.uk
انجمن بیو مکانیک آمریکا http://www.asb-biomech.org
سایت مهندسی پزشکی دانشجویان امیرکبیر http://www.bioemm.com

دفعات مشاهده: 1902 بار   |   دفعات چاپ: 418 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان آل جلیل آق قلا می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 All Rights Reserved | alejalil-hosp

Designed & Developed by : Yektaweb