پیام خود را بنویسید

معرفی واحد مدارک پزشکی

شماره تماس داخلی واحد: ۷۸۰۹-۷۷۰۸

تعریف :
مدارک پزشکی که اصطلاح انگلیسی آن medical record می باشد عبارتند از کلیه اوراق و مدارکی که به ضرورت خدمات پزشکی و پیراپزشکی داده شده به بیمار در یک مرکز پزشکی، بیمارستان و یا درمانگاه و غیره جمع آوری و به ترتیب تاریخ به نحو قابل دسترسی نگهداری می شود تا در مواقع لزوم به منظور معالجات بعدی بیمار، آمار، تحقیقات، آموزش و بررسی خدمات داده شده از لحاظ کمی و کیفی مورد استفاده قرار گیرد.


 

AWT IMAGE


نقش و اهمیت مدارک پزشکی :
۱- به عنوان اساس برنامه ریزی و اطمینان از ادامه مراقبت از بیمار
۲- به عنوان ابزار ارتباطی بین پزشکان و دیگر کارکنانی که در مراقبت از بیمار سهیم می باشند.
۳- جهت تهیه مدارک مستند از جریان بیماری و درمان بیمار
۴- به عنوان اساس مطالعه ، بررسی و ارزشیابی بکار می رود.
۵- جهت کمک و پشتیبانی قانونی از بیمار ، بیمارستان و کارکنان مسئول
۶- جهت تهیه اطلاعات برای استفاده در هزینه های درمانی
۷- آموزش و پژوهش

 واحد های تشکیل دهنده بخش مدارک پزشکی:
 ۱- پذیرش :مسئولیت تشکیل پرونده برای بیماران سرپایی و بستری را بر عهده دارد.
۲- کد گذاری: ثبت کد بر روی پرونده های سرپایی و بستری را از روی کتاب icd- ۱۰ و icd-۹-cm که کتابهای استاندارد این واحد می باشد را انجام میدهد.
۳- آمار: آمار مربوط به بیمارستان از جمله روزانه، ماهیانه و سالیانه که مربوط به بیماران نیز می باشد بر عهده دارد.
۴- بایگانی: بایگانی پرونده های سرپایی و بستری را در محیط های مناسب انجام می دهند.

 اسامی پرسنل واحد مدارک پزشکی:
مسئول واحد: نعیمه اونق
کارشناسان : مریم مختومی راد (کارشناس مدارک پزشکی)
سمیه قاسمی راد (کارشناس مدارک پزشکی)
عالیه تراج (کارشناس مدارک پزشکی)
فهیمه ملکشی (کارشناس مدارک پزشکی)


 مسئولیت های پرسنل مدارک پزشکی :

 یکی از مهمترین مسئولیت های پرسنل مدارک پزشکی رازداری مدارک پزشکی است. اصل رازداری اساس و محور جنبه های قانونی مدارک پزشکی است. برای محرمانه بودن مدارک پزشکی هم به شکل فرمهای کاغذی و هم به شکل کامپیوتری باید اصولی وجود داشته باشد. اصول محرمانه بودن پرونده ها باید در هر زمانی حتی هنگامی که پرونده برای مراقبت و درمان بیمار در خارج از بخش مدارک پزشکی در گردش است رعایت شود. بنابراین اصول اخلاقی در حفظ اسرار بیمار باید رعایت گردد و قوانین مدونی هم در این زمینه وجود داشته باشد.


دفعات مشاهده: 1843 بار   |   دفعات چاپ: 551 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر