پیام خود را بنویسید

معرفی واحد

 | تاریخ ارسال: 1401/2/8 | 
رسالت واحد توسعه آموزش بالینی:
واحد توسعه آموزش بالینی (EDO) بیمارستان آل جلیل  به منظور ارتقای کیفیت آموزش و پویا نمودن عملکردهای آن و در راستای سیاست های وزارت متبوع و با هماهنگی با مرکز توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده (EDC) همزمان با شروع فعالیت معاونت آموزشی پژوهشی بیمارستان به طور عمده به امر ارتقای کیفیت آموزش در حیطه های برنامه ریزی، ارزشیابی، پژوهش در آموزش، دانش پژوهی و رشد و بالندگی اعضاء هیئت علمی، اخلاق حرفه ای و آموزش مجازی تشکیل و با کمک کمیته های فعال زیرمجموعه بر اساس شرح وظایف معین در جهت ارتقاء آموزش بالینی فعالیت خواهد کرد.


اهداف واحد توسعه آموزش بالینی:
  • بهینه سازی و توسعه کیفی برنامه های آموزشی و درسی.
  • تعیین نیازهای آموزشی اعضاء هیئت علمی.
  • فرایند ارزشیابی اعضاء هیئت علمی و بازخورد نتایج آن.


شرح وظایف:
  • برنامه ریزی و ارایه مشاوره به معاون آموزشی و کمیته های آموزشی بیمارستان برای ارتقای کیفیت آموزش پزشکی در چارچوب سیاست ها و برنامه های دانشکده علوم پزشکی و بیمارستان.
  • ارتقای توانمندی های اعضای هیأت علمی در زمینه برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی (اعم از فراگیران، برنامه و اعضای هیأت علمی)، روش های تدریس و یادگیری، پژوهش در آموزش و مدیریت تغییر در حیطه آموزش بالینی.
  • ارایه مشاوره به کمیته های آموزشی، بخش ها و گروه های بیمارستانی در زمینه بازنگری برنامه های آموزشی، اصلاح روند ارزشیابی آموزشی، به کارگیری روش های جدید آموزشی و یادگیری و هدایت طرح های پژوهش در آموزش در حیطه آموزش بالینی.
  • نظارت و ارزشیابی عوامل مؤثر در ارتقاء آموزشی و ارائه بازخورد لازم به معاون آموزشی بیمارستان.

دفعات مشاهده: 342 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر