پیام خود را بنویسید

پمفلت های آموزشی

 | تاریخ ارسال: 1399/11/30 | 
کرونا

بهداشت دست

کرونا در منزل ۱
کرونا در منزل ۲

کرونا اداری ۱
کرونا اداری ۲

تغذیه در کرونا ۱
تغذیه در کرونا ۲

کرونا سفید ۱
کرونا سفید ۲

کرونا بستری ۱
کرونا بستری ۲

کرونا سرپایی ۱
کرونا سرپایی ۲

کرونا و خودمراقبتی ۱
کرونا و خودمراقبتی ۲

اشعه و حفاظت

کارکنان و اشعه X
ایمنی و حفاظت در برابر پرتو

بارداری و زایمان
 
آمادگی زایمان
پوستر عوامل خطر قبل و حین زایمان

پوستر خطر اشعه برای زنان باردار
بارداری و رادیولوژی ۱
بارداری و رادیولوژی ۲


کودک
 
تغذیه کودک در بیماری های شایع ۱
تغذیه کودک در بیماری های شایع ۲

تغذیه کودک در دوران بیماری و نقاهت ۱
تغذیه کودک در دوران بیماری و نقاهت ۲

علائم هشدار در کودک

دیابت
 
دیابت ۱
دیابت ۲

تغذیه در بیماران دیابتی ۱
تغذیه در بیماران دیابتی ۲

دیالیز
 
نحوه مصرف داروها در بیماران دیالیزی ۱
نحوه مصرف داروها در بیماران دیالیزی ۲

دیالیز صفاقی ۱
دیالیز صفاقی ۲

اپرکس ۱
اپرکس ۲

کنترل عفونت در دیالیز ۱
کنترل عفونت در دیالیز ۲

فیستول ۱
فیستول ۲

کاتتر گردنی ۱
کاتتر گردنی ۲

وزن خشک ۱
وزن خشک ۲

فشار خون
  
فشار خون بالا ۱
فشار خون بالا ۲

کلیه
 
پلی کیستیک ۱
پلی کیستیک ۲

پیوند کلیه ۱
پیوند کلیه ۲

هپاتیت
 
هپاتیت بی - ۱
هپاتیت بی - ۲

هپاتیت سی - ۱
هپاتیت سی - ۲

سایر
 
پوستر معرفی مرکز پاسخگویی ۱۹۰ 

دفعات مشاهده: 15065 بار   |   دفعات چاپ: 1945 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر