پیام خود را بنویسید

جدول تعرفه های سال ۱۴۰۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان
بیمارستان آل جلیل آق قلا
(درجه ۱)

 ۱۴۰۲جدول تعرفه های هتلینگ بیمارستان آل جلیل در سال  
 
نوع خدمت مبلغ ریال سهم بیمار(ارجاعی) سهم بیمار(غیر ارجاعی)
تخت عادی ۴,۵۹۸,۰۰۰ ۲۲۹,۹۰۰ ۴۵۹,۸۰۰
تخت نوزاد ۴,۵۹۸,۰۰۰ ۲۲۹,۹۰۰ ۴۵۹,۸۰۰
تخت CCU ۱۰,۶۶۹,۰۰۰ ۵۳۳,۴۵۰ ۱,۰۶۶,۹۰۰
تخت POST CCU ۸,۳۶۷,۰۰۰ ۴۱۸,۳۵۰ ۸۳۶,۷۰۰
تختICU ۱۴,۹۳۷,۳۰۰ ۷۴۶,۸۶۵ ۱,۴۹۳,۷۳۰
تخت ایزوله ۹,۱۹۶,۰۰۰ ۴۵۹,۸۰۰ ۹۱۹,۶۰۰
تخت اعصاب و روان ۴,۵۹۸,۰۰۰ ۲۲۹,۹۰۰ ۴۵۹,۸۰۰
تخت نوزاد سالم ۲,۳۰۳,۰۰۰ ۱۱۵,۱۵۰ ۲۳۰,۳۰۰
تخت اعصاب و روان درجه ۳ ۲۷۵۹۰۰۰ ۱۳۷۹۵۰ ۲۷۵۹۰۰

جدول تعرفه های حق العلاج بیمارستان آل جلیل سال۱۴۰۲
نوع خدمت مبلغ ریال سهم بیمار(ارجاعی) سهم بیمار(غیر ارجاعی)
ویزیت روز اول ۱,۱۰۵,۵۰۰ ۵۵,۲۷۵ ۱۱۰,۵۵۰
ویزیت روز بعد ۹۰۴,۵۰۰ ۴۵,۲۲۵ ۹۰,۴۵۰
ویزیت روز ترخیص ۶۰۳,۰۰۰ ۳۰,۱۵۰ ۶۰,۳۰۰
مشاوره ۱,۱۰۵,۵۰۰ ۵۵,۲۷۵ ۱۱۰,۵۵۰
ویزیت پزشک متخصص در اورژانس ۳۷۷,۰۰۰ ۱۸,۸۵۰ ۳۷,۷۰۰
سرم تراپی ۱۶۰,۸۰۰ ۸,۰۴۰ ۱۶,۰۸۰
سونداژ ۲۰۱,۰۰۰ ۱۰,۰۵۰ ۲۰,۱۰۰
تست ورزش ۱,۳۶۶,۱۰۰ ۶۸,۳۰۵ ۱۳۶,۶۱۰
اسپیرومتری ۳۵۹,۵۰۰ ۱۷,۹۷۵ ۳۵,۹۵۰
اکوقلب ۱,۸۹۸,۰۰۰ ۹۴,۹۰۰ ۱۸۹,۸۰۰
نوارقلب ۲۸۲,۲۰۰ ۱۴,۱۰۰ ۲۸,۲۲۰

تهیه و تنظیم واحد بیمه گری و درآمد بیمارستان

دفعات مشاهده: 6519 بار   |   دفعات چاپ: 300 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر