معاون پژوهشی : معاون پژوهشی دانشکده

معاون پژوهشی دانشکده

دکتر محمدهادی مهذی نژاد

پست الکترونیک : hmnejad@yahoo.com

سوابق اجرایی:
1-کاردان بهداشت محیط (1370-1372)
2- کارشناس بهداشت محیط(1372-1376)
3- مربی بهداشت محیط آموزشگاه بهورزی( 1371-1373)
4-کارشناس مسول بهداشت محیط استان در معاونت بهداشتی( 1376-1379)
5- کارشناس مسئول بهسازی محیط استان در معاونت بهداشتی(1376-1379)
6- عضو هیات علمی از سال 1379 تا کنون
7- معاون آموزشی و پ‍‍ژوهشی دانشکده پیرا پزشکی و بهداشت از سال 1380 تا 1383
8- دانشیار دانشکده پیراپزشکی وبهداشت و مدیر گروه مهندسی بهداشت محیط(1388-1390)
9-سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده پیرا پزشکی وبهداشت (1388-
10- عضو شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی وبهداشت (1389-
11- عضو شورای EDO دانشکده پیرا پزشکی وبهداشت (1388-1392(
12- عضو شورای پژوهشی دانشگاه  از سال 1389 تاکنون
13- ریاست مرکز تحقیقات بهداشت محیط از سال 1389 تاکنون
14- سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پیراپزشکی و بهداشت (1390-1392)
15- معاون پژوهشی دانشکده بهداشت از سال 1390 تاکنون
16- عضو کمیته علمی پنجمین جشنواره آموزشی شهید مطهری 1390
17-عضو کمیته ایمنی زیستی آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی از سال 1390
18- قائم مقام دانشکده بهداشت ( 1391-1392)
19- عضو شورای آموزشی دانشکده بهداشت از سال 1392
20- عضو کمیته ترفیع دانشکده بهداشت از سال 1392
21-عضو کارگروه شورای تخصصی دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ازسال 1392


وظایف معاون پژوهشی دانشکده بهداشت:
1-  اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه های مربوطه 
2- برنامه ریزی به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاریهای علمی با سایر مراکز تحقیقاتی و دانشکده ها
3- اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهشهای کاربردی و موردنیاز
4-  توسعه، تقویت و هدایت طرحهای پژوهشی مصوب با اولویت پژوهشهای کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه  های توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور
5- کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی دانشکده
6-  ارزشیابی فعالیتهای پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشکده جهت ارائه به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
7- ایجاد ارتباط لازم با موسسات خارج از دانشگاه وسایر اداره ها به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی تحت نظر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
8- برگزاری کارگاه های مورد نیاز اعضا هیات علمی بر اساس نیاز سنجی درونی
9- برنامه ریزی ، نظارت و تشکیل جلسات شورای پژوهشی دانشکده با حضور اعضا ی شورای پژوهشی
10- اجرای  مکاتبات لازم در خصوص حمایت مالی اعضا هیات علمی برای طرح های تحقیقاتی ، مقالات چاپ شده ، شرکت در سمینارها و داوری مقالات وغیره
11- شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه و پیگیری مصوبات مربوط به دانشکده
12- همکاری در خصوص تدوین نقشه راه  دانشگاه
13- تهیه برنامه استراتژیک دانشکده در خصوص امور پژوهشی

شرح وظایف معاون پژوهشی

AWT IMAGE


دفعات مشاهده: 800 بار   |   دفعات چاپ: 211 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 3 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده بهداشت می باشد.

© 2018 All Rights Reserved | school of health