برنامه کلاسی دانشکده : برنامه کلاسی دانشکده

برنامه کلاسی نیمسال اولسال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰
 

گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی گروه بهداشت عمومی گروه مهندسی بهداشت محیط گروه علوم تغذیه
ترم ۳ بهداشت عمومی پیوسته نیم سال اول ۹۹-۱۴۰۰ ترم ۲ بهداشت محیط کارشناسی ناپیوسته نیم سال اول ۹۹-۱۴۰۰
ترم ۲ بهداشت عمومی نا پیوسته نیم سال اول ۹۹-۱۴۰۰ ترم ۳ بهداشت محیط کارشناسی پیوسته نیم سال اول ۹۹-۱۴۰۰
- ترم ۷ رشته بهداشت عمومی کارشناسی پیوسته نیم سال اول ۹۹-۱۴۰۰ ترم۴بهداشت محیط کارشناسی ناپیوسته نیم سال ۹۹-۱۴۰۰
- ترم ۴ رشته بهداشت عمومی ناپیوسته نیم سال اول ۹۹-۱۴۰۰ ترم ۷ بهداشت محیط کارشناسی پیوسته نیم سال ۹۹-۱۴۰۰ ترم ۷ علوم تغذیه کارشناسی پیوسته نیمسال ۹۹-۱۴۰۰
- ترم ۵ بهداشت عمومی پیوسته نیم سال۹۹-۱۴۰۰ اول  ترم۵ بهداشت محیط کارشناسی پیوسته نیم سال ۹۹-۱۴۰۰ ترم ۱ علوم تغذیه کارشناسی پیوسته نیمسال۹۹-۱۴۰۰
- ترم ۸ بهداشت عمومی  پیوسته نیم سال ۹۹-۱۴۰۰ ترم ۳ علوم تغذیه کارشناسی پیوسته نیمسال اول۹۹-۱۴۰۰
- ترم ۵ علوم تغذیه کارشناسی پیوسته نیمسال ۹۹-۱۴۰۰

 

دفعات مشاهده: 6304 بار   |   دفعات چاپ: 520 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 48 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده بهداشت می باشد.

© 2020 All Rights Reserved | school of health