پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش لاگ بوک الکترونیک

img_yw_news
چهارشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۰ -

لاگ بوک الکترونیک

  بسمه تعالی   دانشگاه علوم پزشکی گلستان   دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان   دفتر توسعه آموزش       کارپوشه کارورزی در عرصه دانشجویان پرستاری، گروه آقایان   (عرصه پرستاری کودکان)   مهر 1390   اهداف دوره، ثبت فعالیت ها، فرم ارزشیابی، فعالیت های یادگیری   از این دفترچه به عنوان راهنمای تکمیل "کارپوشه" خود استفاده نمایید   گروه پرستاری بهداشت کودک و خانواده   مقام معظم رهبری:   امتیازات فضای دانشجویی، ابتکار و نوآوری، نشاط و شادابی، سرعت و پیشتازی است .   کارورز گرامی   کارورزی در عرصه ( Nursing Internship ) با هدف تسهیل گذر از مرحله دانشجویی به پرستاری که مستقل عمل می کند طراحی شده است. امید است در دوره کارورزی در عرصه بتوانید برای ارتقاء سلامت مددجویان و افزایش صلاحیت علمی و عملی خود کوشا باشید.   - لطفا کلیه فعالیت های آموزشی خود را طی دوره کارورزی در این دفترچه ثبت و یا پیوست نمایید.   - انجام پروسیجرهای انجام شده را به تایید ناظر یا یکی از پرسنل شیفت برسانید.   - دفترچه خود را در پایان دوره در اسرع وقت به مدیر گروه تحویل دهید.   - مدت کارورزی: 5/1 واحد معادل 12 شیفت کاری (صبح یا عصر، و یک شیفت شب) در بخش فوریت   از شما انتظار می رود تا مقررات آموزشی را مد نظر قرار دهید:   1) استفاده از یونیفرم طبق مقرارت دانشکده (پوشیدن روپوش سفید و تمیز، شلوار مشکی، عدم استفاده از شلوار جین، کفش مناسب بالین) و استفاده از کارت شناسایی،   2) کوتاه نگه داشتن ناخن و عدم استفاده از زیور آلات،   3) حضور در شیفت طبق برنامه تعیین شده و حضور به موقع در بخش،   4) رعایت شئونات حرفه ای در برخورد با بیماران، همراهان، همکاران، کادر آموزشی درمانی،   5) خروج از بیمارستان در شرایط خاص صرفا فقط با کسب مجوز کتبی از سوپروایزر مسئول شیفت مقدور می باشد.   6) در طول دوره مجاز به غیبت نمی باشید. هر گونه جابجایی و یا عدم امکان حضور در شیفت به دلیل بیماری بایستی با هماهنگی سوپروایزر یا مسئول بخش صورت گیرد و در اسرع وقت نیز جبران گردد.   7) در خصوص مسائل مربوط به کارورزی با ناظر و مدیر گروه تماس بگیرید.   8) شرکت در کارگاه ورود به عرصه الزامی است.   پست الکترونیک: L_juybari@yahoo.com   تلفن ثابت: 4430360-0171 ، تلفن همراه: 09392984530   برای مشاهده فعالیت دانشجویان دوره های قبل، آگاهی از اخبار گروه، پرسش و پاسخ به وبلاگ دانش پرستاری به آرشیو موضوعی "کارآموزی، کارورزی و دانشجو" و همچنین پست ثابت "برای دانشجویان کارآموز در عرصه" مراجعه نمائید.   9) تکالیف دوره: گزارش مورد، بازاندیشی، یادگیری از راندهای بالینی   تمامی اعمال مورد محاسبه قرار می گیرد "لتسئلن عما کنتم تعلمون"(نحل. آیه 93)   10) ارزشیابی [1] : کار بالینی و فعالیت های آموزشی، آزمون ساختاریافته عینی یا OSCE ، ارزشیابی 360 درجه (ناظر، پرسنل/مسئول بخش/ سوپروایزر، بیمار/همراه، همتایان/خودارزیابی)، بازاندیشی   - OSCE - در 8 تا 12 ایستگاه طی 120 دقیقه موارد زیر ارزیابی می گردد:   *. آموزش به بیمار *.. پروسیجرهای رایج مانند سونداژ *.. گزارش نویسی، نوشتن کاردکس، *.. تشخیص افتراقی، تشخیص پرستاری، *.. سناریو بیماری های شایع. *.. تنظیم سرم و محاسبه دوز دارو، تفسیر آزمایشات رایج در بخش *.. سناریوی تصمیم گیری اخلاقی   * . یک ایستگاه مربوط به رشد و تکامل خواهد بود لذا دانشجویان می بایست در طی دوره عرصه خود به تمرین و یادگیری مبحث رشد و تکامل کودکان نیز توجه داشته باشند.   انتظار می رود قادر باشید تا در هر ایستگاه به بهترین شیوه و مطابق اصول آموخته شده در کتاب، رفتار نمایید.   حاسبو قبل ان تحاسبو   بازاندیشی / reflection   منظور از بازاندیشی در اینجا تفسیر و تامل بر اموری است که در محیط بالینی رخ می دهد. رویدادهایی که شما در باره آن تامل کردید و سوال برای تان ایجاد شد و چیزی را یاد گرفتید، درسی از آن گرفتید، تجربه قابل توجه ای برایتان بود، را بنویسید. توصیه می شود 4 مورد از تجربیات خود را بنویسید.   Clinical/medical/nursing errors   و من یعمل سو او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غورا رحیما   هر کس خلافکار و ظالم باشد ولی استغفار کند خدواند را بخشنده و مهربان خواهد یافت. (نسا. آیه 110)   حداقل یک مورد آن می بایست مربوط به خطاهای بالینی باشد که مرتکب شده اید.   1. چه اتفاقی افتاد؟   2. احساسات و افکارتان چه بود؟   3. خوب و بد این تجربه چه بود؟   4. چه درسی از این موقعیت گرفتید؟   5. چه کارهای دیگری می توانستید انجام دهید؟   6. اگر دوباره اتفاق بیفتد چه خواهید کرد؟   http://jouybari.blogfa.com/post-5087.aspx   کسی که می داند کار خیرش آشکار و کار شرش پنهان می ماند "یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح"   خطاهای بالینی بدون نام دانشجو در وبلاگ دانش پرستاری منتشر می شود.   *. توصیه می شود یک مورد بازاندیشی بدون ساختار در مورد "مراقبت معنوی" که ارائه می دهید بنویسید.   گزارش مورد:   مثال: یک آقای 36 ساله با استفراغ سرکش   Title page:   شامل: عنوان، نام دانشجو، ایمیل و تلفن، نام بیمار، شماره پرونده و اطلاعات تماس با بیمار (برای پیگیری های بعدی)،   Abstract:   چکیده: حداکثر 250 کلمه. شامل مقدمه، معرفی مورد و نتیجه گیری و کلمات کلیدی   Main body:   زمینه و هدف: اهمیت مشکل و میزان بروز یا شیوع آن و شرحی در باره بیماری، چرایی انتخاب مورد، معرفی مورد: از شکایت به هنگام مراجعه، تشخیص اولیه، تشخیص قطعی، اقدامات درمانی و مراقبتی و آزمایشات و گرافی ها به همراه توضیح در باره طبیعی و یا غیرطبیعی بودن، نتایج درمان یعنی اگر مداخله ای صورت گرفته به آن اشاره و نتایج آن ذکر شود. سرنوشت نهایی بیمار بیان شود؛ پیگیری کامل مورد.   بحث: اشاره به نکات قابل توجه در مورد معرفی شده و بررسی سایر مطالعات مشابه   نتیجه گیری: شامل مهم ترین نکات مورد و یادگیری شما از این گزارش   Acknowledgment   تقدیر و تشکر: در صورت لزوم از همکاری خانواده و پرسنل و یا پزشک مربوطه   References   منابع: ذکر دقیق منابع و رعایت نکات آئین نگارش طبق دستورالعمل ونکور ضروری است. حداقل شش منبع نیاز است. علاوه بر کتاب از منابعی مانند مقالات موجود در ایران مدکس و پاب مد نیز استفاده شود. فایل مقالات مورد استفاده نیز پیوست شوند.   گزارش مورد می بایست تایپ شده باشد.   در ارتباط با فرصت برای تکمیل یادگیری های بالینی و اختصاص فرصت اضافه در صورت ضرورت:   یا عبادی الذین اسرفو علی انفسم لا تنقطو من رحمه الله ان الله یغفر الذنوب جمعیا   ای بندگان من که در حق خود اسراف کرده اید از رحمت خدا مایوس نشوید زیرا او همه گناهان را می بخشد سوره مبارکه زمر . ایه 53     professionalism   کلیه مهارت ها ، نگرش ها، و رفتارهای حرفه ای که از یک عضو پذیرفته شده یک حرفه انتظار می رود؛ شامل حفظ و ارتقای توانمندی، رفتار اخلاقی، حفظ     شئونات شخصی، صداقت، نوع دوستی، خدمت به دیگران، رعایت کدهای حرفه ای، عدالت، احترام به دیگران و خود تنظیمی و پایش خود   قرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا (اسرا. آیه 14)   نامه عملت را بخوان و خود قضاوت کن که با تو چه برخورد شود.   فعالیت ها   نمره     ملاحظات   ارزشیابی در بالین   7     فرم های ارزشیابی توسط پرستاران و ناظر   آزمون شفاهی (علمی) پایان دوره   1     توسط گروه   آسکی *   8     زمان برگزاری آسکی در "دانش پرستاری" اعلاممی شود. شرکت در این آزمون الزامی و غیر قابل تکرار است.   معرفی مورد   5/1     ارائه الزامی است.   بازاندیشی   5/1     بازاندیشی بیانگر تفکر نقادانه شما در برخورد با مسائل بالینی است. در صورت ضرورت به جای انجام کامل این بخش می توانید سوالات بالینی به صورت معرفی مورد و پاسخ طراحی نمایید ( با هماهنگی صورت بگیرد ).   راندهای بالینی   1     ارائه الزامی است.   "مثقال ذره خیرا یره" (زالزال. 7)   کسی که می داند ذره ی مثقالی از کارش حساب دارد نسبت به تلاش و فعالیتش دلگرم است.   برای ارزشیابی بهتر می توانید هر گونه فعالیت آموزشی مرتبط که طی این کارورزی انجام داده اید را پیوست نمائید.   هر یک از دانشجویان حداقل به یکی از سوالات مردم مطرح شده در وبلاگ دانش پرستاری در بخش سوالات پاسخ دهند.   * کسانی که در آزمون آسکی نمره حد نصاب را کسب نکنند می بایست برای ترمیم اشکالات خود با هماهنگی با گروه در اتاق پراتیک تمرین نمایند و بعد از تایید مربی مربوطه در آزمون عملی شرکت نمایند. "تاب و عمل صالحا". (فرقان، 71)  برای تکمیل کارپوشه خود اینجا کلیک کنید.    


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | School of Nursing & Midwifery

Designed & Developed by : Yektaweb