پیام خود را بنویسید

واحد طرح های نوآورانه آموزشی و دانش پژوهی

 | تاریخ ارسال: 1399/12/3 | اطلاعات تماس

ادرس پستی: استان گلستان، شهر گرگان، کیلومتر ۵ جاده گرگان-ساری، اول جاده شصت کلا، مجموعه آموزش عالی شادروان فلسفی، معاونت آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
کدپستی: ۴۹۳۴۱۷۴۵۱۵
تلفن: ۰۱۷۳۲۴۵۱۷۲۳
فکس: ۰۱۷۳۲۴۵۱۶۶۱
وب: www.goums.ac.ir
پست الکترونیک: edcgoums.ac.ir

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.
© 2024 All Rights Reserved | Education Developmen Center (EDC)