پیام خود را بنویسید

اهداف و رسالت : اهداف و رسالت

شرح وظایف دفاتر توسعه آموزش در دانشکده ها و بیمارستان ها
 
ماده ۱ . وظایف کلی و ارتباطات سازمانی
۱- طراحی و تدوین ساختار سازمانی عملیاتی مورد نیاز برای تحقق شرح وظایف و پیشنهاد تعداد و مشخصات اعضای هیات علمی همکار و کارشناسان تمام وقت به معاون آموزشی دانشکده/بیمارستان.
۲- تعریف و راه اندازی واحدهای عملیاتی مرتبط با شرح وظایف  مانند آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو، ارزشیابی و سایر 
۳ -تدوین برنامه عملیاتی منطبق بر شرح وظایف مصوب و ارائه آن برای تصویب در شورای آموزشی دانشکده/بیمارستان به صورت سالانه.
۴ -تدوین شیوه نامه تعامل، همکاری و ارتباطات دفتر با مرکز مهارت های بالینی دانشکده/بیمارستان در صورت وجود.
۵ -شرکت مسوول دفتر در جلسات شورای آموزشی دانشکده/بیمارستان با حق رای به عنوان عضو دائم.
۶ -شرکت مسوول دفتر در جلسات شورای پژوهشی دانشکده/بیمارستان  به صورت ترجیحی 
۷ -ارائه گزارش عملکرد به معاونت آموزشی دانشکده/بیمارستان به صورت دوره ای.
۸ -ارائه گزارش عملکرد به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه به صورت دورهای.
۹ -اجرای اقدامات خارج از شرح وظایف در صورت تصویب در شورای دانشکده و عدم تداخل با شرح وظایف مصوب.

ماده ۲.وظایف اختصاصی در حیطه برنامه ریزی درسی:
۱ -همکاری با مرکز مطالعات در طراحی نظام مدیریت برنامه های درسی برای برنامه های در حال اجرا.
۲-تدوین شیوه نامه های مدیریت برنامه ریزی درسی )روش های یاددهی یادگیری، سازماندهی محتوا، استراتژی های آموزشی، تدوین طرح دوره و طرح درس در کلیه عرصه های آموزشی، ارزشیابی و ... و پایش و نظارت بر اجرا.
۳ -همکاری برای ارتقای کیفیت آموزش های ارائه شده در کلیه عرصه های آموزش  اعم از مرکز مهارت بالینی، آموزشهای ارائه شده در مرکز آموزش مجازی، آموزش مداوم و ... 
۴ -ارائه مشاوره و مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه.های درسی.
۵ -نظارت بر به کارگیری شیوه نامه های استفاده از روش های یادگیری فعال در عرصه های آموزشی مرتبط.

ماده ۳ .وظایف اختصاصی در حیطه توانمندسازی:
۱ -همکاری با مرکز مطالعات برای طراحی شیوه نامه اجرای برنامه توانمندسازی آموزشی شامل نیازسنجی، برنامه ریزی و اجرای دوره برای رده های مختلف اعضای هیات علمی و مدرسین غیرهیات علمی.
۲ -همکاری با مرکز مطالعات برای اجرای برنامه های توانمندسازی آموزشی برای رده های مختلف اعضای هیات علمی و مدرسین غیرهیات علمی.
۳ -ارائه مشاوره های آموزشی به اعضای هیات علمی.
۴ -انتشار رسانه های مرتبط با آموزش پزشکی.

ماده ۴ . وظایف اختصاصی در حیطه سنجش و ارزیابی دانشجو:
۱ -تدوین و اجرای شیوه نامه اجرایی ارزیابی دانشجو.
۲ -مشاوره و مشارکت در طراحی ابزارهای ارزشیابی نوین مانند پورتفولیو و لاگ بوک.
۳ -همکاری با مرکز مطالعات در نظارت و ارائه بازخورد بر پیاده سازی شیوه نامه اجرایی ارزیابی دانشجو.

ماده ۵ . وظایف اختصاصی در حیطه ارزشیابی استاد:
۱ -اجرای نظام جامع ارزشیابی استاد.
۲ -نظارت و پیگیری تاثیر اجرای ارزشیابی استاد بر ارتقای عملکرد آموزشی.

ماده ۶ .وظایف اختصاصی در حیطه ارزشیابی برنامه:
۱ -همکاری در طراحی نظام جامع ارزشیابی برنامه های آموزشی.
۲ -ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی برنامه های آموزشی، چگونگی اجرا و نظارت بر اجرای آن.
۳ -همکاری و مشاوره در اجرای اعتباربخشی )برنامه ای، موسسه ای و بیمارستانی

ماده ۷ .وظایف اختصاصی در حیطه پژوهش در آموزش، دانش پژوهی و طرح های نوآورانه آموزشی:
۱ -همکاری با مرکز مطالعات در تدوین شیوه نامه برای طرح های توسعه ای، فعالیتهای نوآورانه آموزشی، دانش پژوهی آموزشی و پژوهش در آموزش.
۲ -همکاری با مرکز مطالعات در بسترسازی برای شرکت اعضای هیات علمی در جشنواره شهید مطهری دانشگاهی و کشوری.

ماده ۸ .وظایف اختصاصی در حیطه آموزش های مبتنی بر جامعه و پاسخگو:
۱-همکاری در استقرار و توسعه برنامه های آموزشی مبتنی بر جامعه و پاسخگو.
۲- توانمندسازی اعضای هیات علمی و دانشجویان در زمینه آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو.
۳ -همکاری با مرکز مطالعات در طراحی و اجرای نظام ارزشیابی و پایش آموزش های مبتنی بر جامعه و پاسخگو.

ماده ۹ .وظایف اختصاصی در حیطه فعالیت های دانشجویی:
۱ -راه اندازی، حمایت و نظارت بر کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده.
۲ -همکاری با مرکز مطالعات در توانمندسازی آموزشی اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده.
۳ -همکاری و تسهیل فعالیت های دفتر استعداد درخشان.


دفعات مشاهده: 7480 بار   |   دفعات چاپ: 996 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | School of Nursing & Midwifery

Designed & Developed by : Yektaweb