بایگانی بخش معرفی دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبتهای ویژه

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۰ -

معرفی دوره کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبتهای ویژه

  نام و تعریف رشته   دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته رشته پرستاری مراقبت های ویژه ( critical care Nursing ( M.Sc   تعریف رشته : پرستاری مراقبت های ویژه یک شاخه اختصاصی از رشته پرستاری است که از طریق بهینه سازی مراقبت های پرستاری از بیماران بد حال و نیازمند به مراقبت های ویژه ، تقویت مبانی مدیریتی ، آموزشی ، پژوهشی ، اخلاق و رفتار حرفه ای ، موجبات مراقبت پرستاری ، کاهش مرگ و میر و عوارض بیماری در بخش های ویژه را فراهم می سازد .   ارزش ها و بارورها ( Values )   پرستار که از سویی با سلامت انسان به عنوان موجودی چند بعدی با همه ویژگیهای جسمی ، روانی ، اجتماعی و اخلاقی سرو کار دارد و از سویی دیگر بر اساس نظام ارزشهای اسلامی حاکم بر جامعه ، ملزم به رعایت حقوق انسانها و برقراری عدالت اجتماعی می باشد، باید از طریق خدمت رسانی مناسب پرستاری و انجام مراقبت های پرستاری به بیماران بدحال در تحقق ارزشها و باورهای فوق تلاش نماید   چشم انداز ( Vision )   چشم انداز رشته کارشناسی ارشد نا پیوسته پرستاری مراقبت های ویژه برای بهبود وضعیت پرستاری این رشته در سرتاسر کشور در ده سال آینده عبارت است از :   1 – ارتقاء استانداردهای مراقبتی و بهینه سازی وضعیت مراقبت های درمانی در بخش های ویژه   2 – به حداقل رساندن مرگ و میر بیماران بدحال با در نظر گرفتن استانداردهای جهانی   3 – افزایش بکارگیری تدابیر مدیریتی ، آموزشی و پژوهشی در مراقبت های ویژه پرستاری   4 – افزایش توجه مدیران و سیاست گذاران نظام سلامت به بخش های ویژه بیمارستانها و روند درمان بیماران بد حال   رسالت رشته Mission) )   رسالت رشته کارشناسی ارشد نا پیوسته پرستاری مراقبت های ویژه عبارت از کاهش مرگ و میر و عوارض بیماران بستری در بخش های ویژه و گسترش ساختاری در ارتقاء روند مراقبت های پرستاری و تربیت دانش آموختگانی کارآمد با توانائیها و فراتوانائیهای لازم می باشد .     اهداف کلی رشته ( Aims )   هدف کلی رشته کارشناسی ارشد نا پیوسته پرستاری مراقبت های ویژه ، تربیت دانش آموختگانی است که دارای دانش ، نگرش و عملکرد لازم در زمینه حوزه کاری اصلی ( مراقبت از بیماران بدحال ) و توانائیها و فراتوانائیهای لازم ( رفتار حرفه ای ، مهارت های ارتباطی ، فناوری اطلاعات ، خود آموزی مادام العمر، پژوهش ، مدیریت و ارتقاء کیفیت ، حل مساله و ... ) بصورت ذیل باشند :   الف – دانش پرستاری   ب – ارتقاء نگرش و عملکرد لازم در مورد مراقبت از بیماران بد حال   ج – ارتقاء مهارت های ارتباطی بهینه و مهارت های میان فردی و درون گروهی بهینه در دانش آموختگان   د – ارتقاء نگرش و مهارت های لازم در مورد رفتار حرفه ای   ه – ارتقاء دانش، نگرش و مهارت لازم در زمینه پژوهش های کاربردی   و – ارتقاء دانش ، نگرش و حمایت لازم در مورد فناوری داده ها ( ICT,IT )   ز - ارتقاء دانش، نگرش و مهارت مناسب در زمینه کاربرد مدیریت ، برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت مستمر در امور مراقبت و آموزش مرتبط با بیماران بدحال   ح – ارتقاء فراتوانایی خودآموزی مادام العمر از طریق تقویت و ممارست مهارتهای خود ارزیابی و ارتقاء خود   ی – ارتقاء فراتوانایی نقد خلاقانه و حل مساله در شرایط بحرانی   نقش های دانش آموختگان ( Role Definition )   دانش آموختگان این رشته دارای نقش های مراقبتی ، آموزشی ، پژوهشی و مدیریتی می باشند.   وظایف حرفه ای دانش آموختگان ( Task Analysis )   وظایف حرفه ای دانش آموختگان در نقش مراقبتی   - ارائه ماهرانه مراقبت های پرستاری و اجرای مداخلات لازم پرستاری جهت بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه   - انجام ارزیابی های لازم ( غیر تهاجمی ) و کمک در انجام ارزیابی های تهاجمی در بیماران بستری در بخش های ویژه   - تفسیر و تحلیل داده های جمع آوری شده در مورد بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه   - بکار بستن قواعد و رفتار حرفه ای در تعامل با همکاران ، بیمار ، خانواده ، و همراهان وی     وظایف حرفه ای دانش آموختگان در نقش آموزشی   - روزآمد نمودن مستمر دانش و مهارت با استفاده از روشهای متداول آموزش مداوم   - آموزش به سایر دست اندر کاران در امر مراقبت های بیماران بدحال در بخش   - آموزش به دانشجویان سایر مقاطع رشته پرستاری در بخش های مراقبت های ویژه   - ارائه آموزش های لازم به بیمار، همراهان و خانواده وی در بخش های مراقبت های ویژه   وظایف حرفه ای دانش آموختگان در نقش پژوهشی   - طراحی و انجام پژوهش های کاربردی در مورد مشکلات و چالش های موجود در بخش های مراقبت های ویژه بیماران بدحال   - تولید شواهد و مقالات در منابع معتبر در مورد مراقبت بیماران بدحال   - انجام پروژه های مشترک با سایر مراکز و تولید ارائه شواهد قابل تعمیم به کل کشور   - ایجاد ارتباط با مراکز تحقیقات موجود در داخل و خارج از کشور در زمینه مراقبت های بیماران بدحال   وظایف حرفه ای دانش آموختگان در نقش مدیریتی   - تحلیل نظام ارائه خدمات پرستاری به بیماران بدحال در بخش های ویژه   - بهینه نمودن روند ارائه پرستاری به بیماران بدحال از طریق طراحی و اجرای مداخلات   - بکارگیری ابزارها و روش های مدیریتی جهت ارتقاء عوامل موثر بر مراقبت پرستاری و کاهش میزان مرگ و میر ، عوارض و ناخوشی بیماران بدحال   - ارائه مشاوره به مدیران و سیاست گذاران نظام سلامت در زمینه تصمیم سازی های مرتبط با بخش های ویژه و بیماران بدحال   - فراهم نمودن زمینه همکاری موثر و متقابل بصورت یک گروه بین همکاران شاغل در بخش   - اثر گذاری بر رفتار انسان ها به عنوان یک الگوی حرفه ای   شرایط و نحوه پذیرش در رشته   داوطلبان برای ورود به دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته پرستاری مراقبت های ویژه علاوه بر صلاحیت های عمومی باید شرایط ذیل را داشته باشند .   الف – دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته پرستاری مورد تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی   ب – سلامت کامل جسم و روان   ج – موفقیت در آزمون ورودی       مواد آزمون و ضرائب آن   مواد آزمون   ضریب   زبان   2   پرستاری داخلی و جراحی   2   پرستاری مراقبت های ویژه   5   بهداشت روان   1     شرایط لازم جهت راه اندازی رشته :   مطابق ضوابط و شرایط دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی می باشد   رشته های مشابه در خارج کشور :   رشته های مشابه بصورت پرستاری بالینی در دانشگاه های ذیل وجود دارد:   - University of California at Sanfransisco ( UCSF)   - James Cook University (JCU)   - The University of Nottingham   - Johns Hopkins University   - Stanford University     رشته های مشابه در داخل کشور :   ندارد   موارد دیگر :   ندارد   مشخصات دوره     نام رشته : کارشناسی ارشد نا پیوسته پرستاری مراقبت های ویژه     طول دوره و شکل نظام آموزشی : براساس آیین نامه آموزشی دوره مربوطه می باشد     مجموعه دروس   تعداد واحد   دروس پایه   9   مقدمه ای بر پرستاری مراقبتهای ویژه   1   مراقبت های پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه   3   پایش پرستاری پیشرفته   3   داروشناسی   1   مباحث عمومی در پرستاری پیوند اعضاء   1           مجموعه دروس   تعداد واحد   دروس اختصاصی و کارآموزی   19   پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 1 ( دستگاه تنفس )   3   پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 2 ( دستگاه قلب و عروق – جراحی قلب و قفسه سینه )   3   پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 3 ( دستگاه عصبی – جراحی اعصاب و اختلالات روانپزشکی )   2   پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 4 ( دستگاه کلیوی و مجاری اداری – جراحی کلیه و مجاری ادراری )   2   پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 5 ( سیستم غدد درون ریز – بیماریهای زنان و زایمان )   1   پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 6 ( دستگاه گوارش – جراحی شکم و لگن )   2   پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 7 ( انکولوژی و خون – سیستم ایمنی و بیماریهای عفونی )   2   پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 8 ( اصول کلی در بیماران جراحی – مراقبتهای ویژه در صدمات ناشی از ضربه Traumatology )   3   پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 9 ( جراحی عروق – ارتوپدی )   1       دروس جبرانی     رایانه و سیستم های اطلاع رسانی پزشکی   1   آمار و روش تحقیق پیشرفته   3   پایان نامه   4     چنانچه دانشجو در مقطع قبلی دروس کمبود یا جبرانی جدول الف را نگذرانده باشد ، ملزم به گذراندن آن دروس می باشد .


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پرستاری و مامائی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | School of Nursing & Midwifery

Designed & Developed by : Yektaweb