پیام خود را بنویسید

کارکنان تحقیقات و فناوری دانشگاه : معرفی کارکنان

 | تاریخ ارسال: 1399/6/17 | 

دکتر شیما کاظمی ملک محمودی
سمت : سرپرست HSR مرکز و کارشناس مسئول برنامه عملیاتی
 رشته تحصیلی:دکتری تخصصی مدیریت آموزشی
پست الکترونیک : kazemishima۲۰yahoo.com
شماره تماس : ۰۱۷۳۲۴۵۱۶۵۴- داخلی   ۲۱۹

دکتر شیما کاظمی 

فخری بداغ آبادی
سمت : کارشناس مسئول کمیته دانشگاهی اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی
 رشته تحصیلی:ارشد مدیریت آموزشی
پست الکترونیک : badaghabadigmail.com
شماره تماس :۰۱۷۳۲۴۵۱۶۵۴- داخلی   ۲۳۵

فخری بداغ آبادی 

مانا محمد حسینی
سمت : کارشناس مسئول ارزشیابی دانشگاه   ، سامانه پژوهشیار ،  اعتبار پژوهشی محققین ، بانک اطلاعات طرحهای پژوهشی و مکاتبات پایان نامه ای خارج از دانشگاه
 رشته تحصیلی:ارشد سلولی مولکولی
پست الکترونیک : researchgoums.ac.ir
شماره تماس :۰۱۷۳۲۴۵۱۶۵۴- داخلی  ۲۳۰

مانا محمدحسینی 

سحر کرد
سمت : کارشناس رابط مراکز تحقیقاتی  سلامت کودکان و نوزادان ، بیماری های عفونی ، روانپزشکی ، سرطان ، واحد توسعه تحقیقات بالینی ۵ اذر ، واحد HSRشرق ، دانشکده پزشکی و پردیس بین الملل
 رشته تحصیلی:ارشد فیزیولوژی عمومی
پست الکترونیک : sahar.kord۲۰۱۵gmail.com
شماره تماس :۰۱۷۳۲۴۵۱۶۵۴- داخلی  ۲۳۰

سحر کرد 

محدیث رستمانی
سمت :کارشناس رابط مراکز علوم و اعصاب ، اختلالات متابولیک  و مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی ، مهندسی بهداشت محیط ، علوم ازمایشگاه ، دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
 رشته تحصیلی:ارشد مدیریت پژوهشی
پست الکترونیک :
شماره تماس :۰۱۷۳۲۴۵۱۶۵۴- داخلی  ۲۳۰

محدیث رستمانی 

محسن کاویان
سمت : کارشناس رابط مراکز تحقیقاتی پرستاری ،سلولهای بنیادی ، ناهنجاری های مادرزادی ، پزشکی سلولی مولکولی ، بهداشت باروری و مشاوره در مامایی ،  دانشکده پرستاری و مامایی  و دانشکده فناوریهای نوین ، مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی و سلامت فراورده های غذایی  دارویی و طبیعی
 رشته تحصیلی:ارشد ژنتیک
پست الکترونیک : goums.ac.ir
شماره تماس :۰۱۷۳۲۴۵۱۶۵۴- داخلی  ۲۱۹

محسن کاویان

فاطمه سلامت
سمت : کارشناس رابط مراکز توسعه بالینی  صیاد ، روماتولوژی ، گوارش و کبد و  واحد HSR غرب

 رشته تحصیلی:ارشد اپیدمیولوژی
پست الکترونیک : goums.ac.ir
شماره تماس :۰۱۷۳۲۴۵۱۶۵۴- داخلی  ۲۳۵

 

دکتر سجاد یزدان ستاد
سمت : کارشناس رابط  آزمایشگاه جامع تحقیقات و مرکز ایسکمیک  ، دندانپزشکی  و دانشکده دندانپزشکی
 رشته تحصیلی: دکتری تخصصی میکروبیولوژی
پست الکترونیک :  s.yazdansetadgoums.ac.ir
شماره تماس :۰۱۷۳۲۴۵۱۶۵۴- داخلی  ۲۱۹

دکتر سجاد یزدان ستاد 

 
 


دفعات مشاهده: 2175 بار   |   دفعات چاپ: 229 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر