رسالت و اهداف و چشم انداز : اهداف و چشم انداز

 | تاریخ ارسال: 1397/9/21 | 

    رسالت و اهداف و چشم انداز
 

‌  بیانیه رسالت،  اهداف بلندمدت و کوتاه مدت

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان

‌چشم انداز :

ما بر آنیم ؛یکی از ۵ دانشگاه برتر در بین دانشگاههای همسطح در امر تحقیقات و فناوری با تربیت سرمایه انسانی فرهیخته و پژوهشگر، توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای، نوآوری در تولید علم نافع، تحقق مرجعیت علم و خلق ثروت دانش بنیان تا سال ۱۴۰۴ باشیم.

بیانیه رسالت : 

مشارکت در حفظ، تامین و توسعه ارتقای سلامت جامعه در سطح منطقه ای، ملی و بین المللی با استقرار استانداردهای تعالی از طریق:

 • ایجاد بستر و فضای مناسب برای پژوهشگران جهت انجام پژوهش های مختلف بنیادی، کاربردی و توسعه ای

 • توسعه پژوهش در نظام های سلامت، فناوری های سلامت و  آموزش علوم پزشکی پاسخگو

 • حرکت درراستای دانشگاه نسل سوم از طریق توسعه مطالعات بزرگ ملی و منطقه‌ای و تحقیقات بنیادی و بالینی، تولیدات دانش بنیان و زیست پزشکی

 • توسعه ظرفیت  نوآوری در تولید علم نافع

 • تحقق مرجعیت علمی و اطلاع رسانی جامع سلامت

 • برقراری ارتباط مناسب و فعال با سیاست گذاران و متولیان پژوهش و فناوری کشور

 • افزایش بهره‌وری منابع مالی، فیزیکی و انسانی و ارتقای فرهنگ پژوهش

 • توسعه مدیریت فراگیر (سیاستگذاری - برنامه ریزی - اجرا وارزشیابی)در زمینه تحقیقات مبتنی بر اولویتهای سلامت


بیانیه ارزشها (Value) :

در سایه الطاف و استعانت الهی، معاونت تحقیقات و فناوری در ارائه کلیه خدمات تحقیقات و فناوری و همکاریهای درون و بین بخشی  به اصول و ارزشهای زیر پایبند است:  

 • حفظ ارزش ها و مبانی دینی ـ اعتقادی و فرهنگی

 • احترام به کرامت انسانی در جهت رعایت حقوق مراجعین و کارکنان

 • رعایت اصول اخلاق حرفه ای و اخلاق در پژوهش

 • عدالت محوری (دسترسی عادلانه آحاد مردم به کلیه خدمات)

 • رهبری استراتژیک با رعایت اصول سرمایه گذاری انسانی

 • تعالی: برتری و تعهد در ارتقاء مستمر کیفیت خدمات متناسب با دانش علمی و به روز با تکیه بر فناوری های نوین با تاکید بر دانش محوری و مدیریت دانش

 • تصمیم گیری مشارکتی (مشارکت در مدیریت و پذیرش اصول هم افزایی با حمایت از آزادی اندیشه)

 • مشتری مداری، صداقت، امانتداری و پاسخگویی در ارائه خدمات سلامت

 • کارگروهی (انسجام و تعامل درون و برون سازمانی، اولویت موفقیت های گروهی بر دستاوردهای فردی)

 • حفظ مسئولیت پذیری اجتماعی با به کارگیری مدیریت دانش و حفظ امانتدارانه آن برای نسل های آینده

 • حرفه ای گرایی (شایسته سالاری با به کارگیری و تشویق نیروهای متعهد و متخصص)

 • فراهم نمودن جو سازمانی امن و قابل اعتماد برای محققین، کلیه دانشجویان، کارکنان و گیرندگان خدمت

 • نوآوری و کارآفرینی (احترام به ایده های نو و خلاقانه، اعتقاد به اصول بهره وری و بهره گیری از فرصتها و ایجاد کسب و کار)

 • احترام به اصول حفاظت از محیط زیست


اهداف کلان (Goals) و بلند مدت معاونت تحقیقات و فناوری:
 

 1. تقویت زیر ساخت های اطلاع رسانی پزشکی، تجهیزات آزمایشگاهی و فضاهای فیزیکی

 2. ارتقاء دسترسی اعضای هیات علمی ، محققین، دانشجویان و کارکنان به منایع اطلاعات چاپی و الکترونیک

 3. تقویت و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه

 4. توانمند سازی اعضای هیات علمی ، محققین، دانشجویان، کارکنان دانشگاه، فناوران و متولیان شرکت های دانش بنیان دانشگاه

 5.  ارتقا ء کمی پژوهش های بنیادی و کاربردی نظام سلامت  متناسب با اولویت های تحقیقاتی منطقه

 6. ارتقاء کیفی پژوهش های بنیادی و کاربردی نظام سلامت  متناسب با اولویت ها و  در جهت حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم(کارآفرین(

 7. توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ منطقه‌ای،  ملی و بین المللی

 8.  نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم

 9. بسترسازی به منظور نهادینه کردن پژوهش در نظام ارائه خدمات دانشگاه(HSR)

 10.  افزایش حمایت از گسترش و تاسیس شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت مستقر در مراکز رشد فناوری دانشگاه

 11.  بسترسازی  برای انتقال دانش فنی و بومی سازی محصولات حوزه سلامت با استفاده از ظرفیت های بین المللیاهداف بلند مدت و کوتاه مدت معاونت تحقیقات و فناوری:

۱. تقویت زیر ساخت های اطلاع رسانی پزشکی، تجهیزات آزمایشگاهی و فضاهای فیزیکی

 • افزایش تعداد مجلات علوم پزشکی نمایه شده درPubMed ،Scopus و ISI web of science

 • ارتقاء ۲ رتبه ای استفاده اعضای هیئت علمی و دانشجویان  از بانکهای اطلاعاتی و منابع الکترونیک متمرکز در بین دانشگاههای علوم پزشکی

 • افزایش دو برابری تعداد کتب تالیف و ترجمه ای دانشگاه نسبت به سال قبل

 • ارتقاء نظام گزارشات علم سنجی دانشگاه

 • راه اندازی آزمایشگاه مرکزی معاونت تحقیقات(راه اندازی آزمایشگاه جامع دانشگاه(

 • ارتقاء آزمایشگاه های تحقیقاتی زیر مجموعه معاونت

 • راه اندازی اتاق تمیز(ساخت اتاق تمیز و تجهیز آن(

 

  ۲ . ارتقاء دسترسی اعضای هیات علمی ، محققین، دانشجویان و کارکنان به منایع اطلاعات چاپی و الکترونیک

 • افزایش دسترسی به منابع و پایگاه‌های اطلاعات علمی و پژوهشی

 • راه اندازی و فعال سازی مرکز مشاوره اطلاعات علمی دانشگاه

 • ارتقا کیفی و کمی مجموعه کتابخانه ها


۳. تقویت و توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه

 • ارتقاء وانجام امور فنی مرکز اطلاعات علمی الکترونیک کتابخانه مرکزی

 • راه اندازی بخش منابع دیجیتال آموزشی و پژوهشی دیداری شنیداری

 • بهبود وضعیت امکانات سخت افزاری حوزه  معاونت

 • افزایش سطح امنیت نرم افزاری رایانه های معاونت و مراکز تحت پوشش

 • افزایش سطح دسترسی به خدمات اینترنتی جهت اعضای هیات علمی


۴ . توانمند سازی  اعضای هیات علمی ، محققین، دانشجویان، کارکنان دانشگاه، فناوران و متولیان شرکت های دانش بنیان دانشگاه

 • توانمندسازی گروه های هدف معاونت تحقیقات و فناوری در زمینه ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطلاعات پژوهش‌های پزشکی ایران (نوپا)

 • ارتقای نظام ثبت بیماری‌ها و پیامدهای سلامت

 • توانمندسازی گروه های هدف معاونت تحقیقات و فناوری در زمینه اخلاق در پژوهش

 • توانمندی و تسهیل برقراری ارتباطات متقابل بین کارکنان و اعضای هیات علمی و شرکت‌های نوپای دانش بنیان حوزه سلامت در خصوص تولید دانش و نوآوری

 • تربیت پزشک پژوهشگر به منظور افزایش تولید شواهد معتبر

 • توانمندسازی نیروی انسانی دفاتر انتقال فناوری دانشگاه


۵. ارتقا ء کمی پژوهش های بنیادی و کاربردی نظام سلامت  متناسب با اولویت های تحقیقاتی منطقه

 • راه اندازی برنامه بانک نمونه های بیولوژیک و برنامه ثبت بیماریها

 • افزایش طرح‌های پژوهشی ملی و فرادانشگاهی در حوزه علوم پزشکی

 • افزایش طرح های تحقیقاتی بر مبنای اولویت و قابلیت ها استان

 • افزایش طرح های تحقیقاتی در حوزه های سرطان ، سل، گیاهان داروئی و پزشک خانواده و نظام ارجاع

 
۶. ارتقاء کیفی پژوهش های بنیادی و کاربردی نظام سلامت  متناسب با اولویت ها و  در جهت حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم(کارآفرین)

 • توسعه پژوهش‌های بین‌المللی حوزه سلامت نسبت به کل پژوهش‌های سلامت (بر اساس شاخص  Int. collaboration در گزارش سالیانه SCImago)

 • افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی با شاخص h معادل ۱۵ و بالاتر بر اساس Scopus

 • افزایش مقالات پراستناد در حوزه سلامت بر اساس ESI

 • افزایش تعداد مقالات منتشر شده توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی در پایگاه استنادی   Scopus که در ۱۰% مجلات برتر هر رشته بر اساس شاخص SJR

 • افزایش تحقیقات دانشجویی غیرپایان‌نامه‌ای منجر به چاپ مقاله نمایه شده در ISI: WOS و یا MEDLINE

 
   توسعه ظرفیت مطالعات بزرگ منطقه‌ای،  ملی و بین المللی

 • افزایش تعداد محققان علوم پزشکی ایرانی در رتبه‌بندی یک درصد برترین دانشمندان جهان توسط ESI

 • توسعه پژوهش‌های بین‌المللی حوزه سلامت نسبت به کل پژوهش‌های سلامت (بر اساس شاخص  Int. collaboration در گزارش سالیانه SCImago)


۸. نوآوری در تولید علم نافع و تحقق مرجعیت علم

 • افزایش دسترسی گروههای هدف به نتایج طرح های تحقیقاتی (ترجمان دانش(

 • مرجعیت علمی (سرآمدی) در تحقیقات و حمایت در حیطه های مرجعیت علوم پزشکی (سرطان ، سل، گیاهان داروئی و پزشک خانواده و نظام ارجاع


  ۹.  بسترسازی به منظور نهادینه کردن پژوهش در نظام ارائه خدمات دانشگاه(HSR)

 • افزایش تعداد واحدهای تحقیقاتی

 • افزایش امکانات سخت افزاری و نرم افزاری واحدهای تحقیقاتی

 • ارتقاء خدمات مشاوره ای و اینترنتی به محققین واحدهای ارائه خدمات تحقیقاتی

 
۱۰. افزایش حمایت از گسترش و تاسیس شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت مستقر در مراکز رشد فناوری دانشگاه

 • ساماندهی اطلاعات شرکت‌ها و محصولات دانش بنیان در سامانه فعالیت های فناوری

 • حمایت از شرکتها جهت حضور در نمایشگاه های بین المللی معتبر، جشنواره ها و همایش های معتبر

 
 ۱۱ . بسترسازی  برای انتقال دانش فنی و بومی سازی محصولات حوزه سلامت با استفاده از ظرفیت های بین المللی

 • توسعه دفتر انتقال فناوری در دانشگاه

 •   تقویت زیر ساخت های مرتبط با پژوهش

 • راه اندازه ی پژوهشکده علوم بالینی

 • افزایش تعداد مراکز تحقیقاتی دارای موافقت قطعی و داخلی

 
 
     


دفعات مشاهده: 1293 بار   |   دفعات چاپ: 143 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به {معاونت تحقيقات و فناوري} می باشد.