صورتجلسات شورای پژوهش و فناوری : صورت جلسات سال ۱۳۹۸

 | تاریخ ارسال: 1399/4/24 | 
 

ماه

تاریخ ۱

تاریخ ۲ 

 تاریخ ۳

فروردین

۰

۰

۰

اردیبهشت

۹۸/۲/۳

۹۸/۲/۱۷

۹۸/۲/۲۴

خرداد

۹۸/۳/۷

۹۸/۳/۲۱

۹۸/۳/۲۸

تیر

۹۸/۴/۴

۹۸/۴/۲۵

مرداد

۹۸/۵/۱

شهریور

۹۸/۶/۵

۹۸/۶/۱۲

مهر

۹۸/۷/۲

۹۸/۷/۲۳

ابان

۹۸/۸/۱۴

۹۸/۸/۲۱

۹۸/۸/۲۸

اذر

۹۸/۹/۱۲

۹۸/۹/۱۹

۹۸/۹/۲۶

دی 

۹۸/۱۰/۳

۹۸/۱۰/۱۰

۹۸/۱۰/۱۷

بهمن

۹۸/۱۱/۸

۹۸/۱۱/۱۵

اسفند

۹۸/۱۲/۱۳

۹۸/۱۲/۲۰
 

دفعات مشاهده: 97 بار   |   دفعات چاپ: 10 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت تحقیقات و فناوری می باشد.

© 2020 All Rights Reserved | Research Deputy