پیام خود را بنویسید

برقراری ارتباط با مسئولین


کد رهگیرى این فرم: P548-F606-U0-N608668          
[ چاپ فرم ]
آدرس: گرگانابتدای جاده شصت کلا, مجموعه آموزش عالی فلسفی, ساختمان کتابخانه مرکزی, طبقه دوم, معاونت تحقیقات و فناوری

کد پستی دانشگاه: ۷۴۵۱۵ - ۴۹۳۴۱
مستقیم  :   ۳۲۴۵۱۶۶۰-۰۱۷
فاکس  :    ۳۲۴۵۱۶۵۷ - ۰۱۷
موضوع تماس
نام و نام خانوادگي
پست الکترونیک
متن تماس
شماره تماس
نشانی
کدپستی
CAPTCHA
 


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت تحقیقات و فناوری می باشد.