پیام خود را بنویسید

فرم ها و آیین نامه ها : اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

 | تاریخ ارسال: 1399/4/25 | 

فرم ها و آئین نامه های جدید اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

۱

دستورالعمل ملی انتقال فرامرزی نمونه های زیست پزشکی با هدف پژوهشی

۲

سیاستهای پژوهشی در جهت ارتقا رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش

۳

مقابله با مطالعات کارآزمایی بالینی نما

۴

فرآیند اخذ مصوبه کمیته اخلاق در ارزیابی بالینی وسایل و تجهیزات پزشکی

۵

ملاحظات ضروری در انجام پژوهش های حوزه حیوانات آزمایشگاهی

۶

راهنمای اخلاق در انتشار آثار پژوهش

۷

آئین نامه قانون پیشگیری و مبارزه با تقلب در تهیه آثار علمی

۸

راهنمای اخلاق در پژوهش بر سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در جمهوری اسلامی ایران

۹

 راهنمای مراقبت و استفاده از حیوانات آزمایشگاهی در امور علمی

 فرم ها و آیین نامه ها

۱

  فرم رضایت نامه

۲

 فرم رضایت آگاهانه کودکان یا افراد نیازمند به قیم    

۳

  فرم پذیرش مسئولیت مدیریت درمان و عوارض جانبی داروها  

۴

  چک لیست کار با حیوانات آزمایشگاهی     

۵

کدهای مصوب کمیته کشوری

۶

منشور حقوق بیمار

۷

 فرم ویژه  طرح های تحقیقاتی کمیته اخلاق دانشگاه /دانشکده

۸

آئین نامه کمیته

۹

دستورالعمل اجرای طرح ها و ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پایان نامه های چند مرکزی  

۱۰

دستورالعمل کمیته اخلاق حرفه ای 

۱۱

دستورالعمل تاسیس کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی 

۱۲

دستورالعمل بررسی پروتکل مطالعات بالینی و هم ارزی 

۱۳

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی 

۱۴

دستورالعمل اخلاقی کار با حیوانات آزمایشگاهی 

۱۵

راهنمای کشوری اخلاق در پژوهش 

۱۶

دستورالعمل نحوه اخذ هزینه 

۱۷

ابلاغ دستورالعمل کشوری ارائه اطلاعات پرونده پزشکی بیمار 

۱۸

لزوم بررسی کلیه طرحهای دانشجویی

۱۹

شصت توصیه مرتبط با توسعه اخلاق پزشکی 

۲۰

تعارض منافع در بررسی طرح ها در کمیته اخلاق 

۲۱

ضرورت نظارت بر موسسات آموزش آزاد فعال در حوزه سلامت 

۲۲

فرم ویژه مطالعات کار باحیوانات


دفعات مشاهده: 1459 بار   |   دفعات چاپ: 94 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر