دانشگاه علوم پزشکی گلستان -->

معرفی دانشگاه و ریاست دانشگاهدکتر عبدالرضا فاضل ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان
اخبار مهم


اطلاعیه ها و همایش ها
رویدادها
ویژه ها
دسترسی سریع
تولید،پشتیبانی ها، مانع زدایی ها

طراحی و پیاده سازی توسط مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی گلستان است

آخرین تاریخ بروزرسانی: پنجشنبه مورخ 7 مرداد 1400