پیام خود را بنویسید
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
دکتر نصراله آبیان
دانشکده پزشکی(گروه های بالینی)
گروه جراحی
2
دکتر رامین آذرهوش
دانشکده پزشکی (گروه های پایه)
گروه آسیب شناسی
3
دکتر علی آرین نیا
دانشکده پزشکی(گروه های بالینی)
گروه جراحی
4
دکتر محبوبه آزاده راه
دانشکده پزشکی(گروه های بالینی)
گروه زنان و زایمان
5
دکتر ملیحه آزاده راه
دانشکده پزشکی(گروه های بالینی)
گروه زنان و زایمان
6
سیدعلی آقاپور
دانشکده پزشکی(گروه های بالینی)
گروه اطفال
7
علی اکبر آقایی نژاد
دانشكده پيراپزشكي
گروه اتاق عمل
8
دکتر مهرداد آقایی
دانشکده پزشکی(گروه های بالینی)
گروه داخلی
9
دکتر دکتر علی اصغر آیت الهی
دانشكده پيراپزشكي
گروه علوم آزمایشگاهی
10
دکتر زینب ابراهیم پور موزیرجی
دانشكده پرستاري و مامايي
گروه پرستاری داخلی-جراحی
11
دکتر محسن ابراهیمی
دانشکده پزشکی(گروه های بالینی)
گروه اطفال
12
دکتر مصطفی ابراهیمی
دانشکده دندانپزشکی
گروه ارتودانتیکس
13
دکتر امیررضا احمدی نیا
دانشکده دندانپزشکی
گروه پریودانتیکس
14
دکتر فرحنازسادات احمدی
دانشکده پزشکی(گروه های بالینی)
گروه زنان و زایمان
15
دکتر مرتضی اخوت
دانشكده پيراپزشكي
فناوری اطلاعات سلامت
16
دکتر الهام ادیب مقدم
دانشكده پرستاري و مامايي
گروه مامایی
17
دکتر عبدا... اردبیلی سرحمامی
دانشکده پزشکی (گروه های پایه)
گروه میکروب شناسی پزشکی
18
دکتر بهاره ارغوان
دانشكده پيراپزشكي
گروه انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی
19
دکتر جهانبخش اسدی
دانشکده پزشکی (گروه های پایه)
گروه بیوشیمی و بیوفیزیک
20
دکتر طیبه اسدی
دانشکده پزشکی(گروه های بالینی)
گروه داخلی
21
دکتر فاطمه اسفندیاری
دانشکده پزشکی(گروه های بالینی)
گروه جراحی
22
دکتر حسن اسمعیلی
دانشکده پزشکی(گروه های بالینی)
گروه اطفال
23
رامین اعتمادی
دانشکده پزشکی(گروه های بالینی)
گروه ارتوپدی
24
دکتر رضا افغانی
دانشکده پزشکی(گروه های بالینی)
گروه جراحی
25
دکتر حمیده اکبری
دانشکده پزشکی(گروه های بالینی)
گروه داخلی
26
دکتر ملیحه اکرامی
دانشکده دندانپزشکی
گروه ترمیمی
27
دکتر شیوا الوندی فر
دانشکده دندانپزشکی
گروه اندودنتیکس
28
دکتر لیلا الیاسی
دانشکده پزشکی (گروه های پایه)
گروه علوم تشریحی
29
دکتر دایان امانیان
دانشکده پزشکی(گروه های بالینی)
گروه رادیولوژی
30
پروفسور سعید امیرخانلو
دانشکده پزشکی(گروه های بالینی)
گروه داخلی
31
دکتر تقی امیریانی
دانشکده پزشکی(گروه های بالینی)
گروه داخلی
32
دکتر علی رضا امیری
دانشکده پزشکی(گروه های بالینی)
طب اورژانس
33
دکتر حسین امینی
دانشکده پزشکی (گروه های پایه)
گروه فارماکولوژی
34
دکتر رحمان بردی اوزونی دوجی
دانشکده پزشکی(گروه های بالینی)
گروه روانپزشکی
35
دکتر مرتضی اولادنبی
دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی
گروه ژنتیک انسانی
36
دکتر محمدتقی بادله شموشکی
دانشکده پزشکی (گروه های پایه)
گروه معارف اسلامی و دروس عمومی
37
دکتر سودابه باقری مقدم
دانشکده دندانپزشکی
گروه بیماری های دهان و تشخیص
38
دکتر یاسر باقری
دانشکده پزشکی (گروه های پایه)
گروه ایمنی شناسی پزشکی
39
دکتر محمد بانصیری
دانشکده پزشکی(گروه های بالینی)
گروه ارتوپدی
40
دکتر ابوطالب بای
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت محیط
41
خانم فوزیه بخشا
دانشكده پيراپزشكي
گروه هوشبری و فوریت های پزشکی
42
دکتر عباس بدخشان
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت عمومی
43
دکتر فرزانه براتی
دانشكده پرستاري و مامايي
گروه پرستاری داخلی-جراحی
44
دکتر لیلا براتی
دانشکده پزشکی(گروه های بالینی)
گروه اطفال
45
دکتر نرجس سادات برقعی
دانشكده پرستاري و مامايي
گروه مامایی
46
خانم محبوبه بروجردی
دانشكده پرستاري و مامايي
گروه پرستاری بهداشت جامعه و روان و سالمندی
47
دکتر نگار برومند
دانشکده پزشکی(گروه های بالینی)
گروه جراحی
48
دکتر زهرا بزی
دانشکده فن آوریهای نوین علوم پزشکی
گروه زیست فناوری پزشکی
49
دکتر سیما بشارت
معاونت تحقیقات و فناوی
معاونت تحقیقات و فناوری
50
دکتر مهسا بشارت
دانشکده پزشکی(گروه های بالینی)
گروه اطفال
اولین
قبلی
1
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت آموزشی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

© 2024 All Rights Reserved | educational deputy

Designed & Developed by : IT