پیام خود را بنویسید

نظرسنجی کاربری سامانه HIS


کد رهگیرى این فرم: P750-F799-U0-N420539          
[ چاپ فرم ]
:: کاربر:

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
:: مکان :

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
:: لطفا میزان رضایتمندی خود را از عملکرد برنامه با هدف سهولت در انجام کارها مهوله را انتخاب نمائید.


:: آیا در طول شیف کاری خود با کندی و قعطی سامانه مواجه می شوید؟
کندی یا قعطی برنامه:هدف از این پرسش میزان در دسترس بودن و online بودن سامانه می باشد.

بله
خیر
:: در صورت کندی و یا قعطی معمولا در چه ساعاتی از شبانه روز این اتفاق بیشتر پیش می آید؟


صبح
ظهر
شب
:: به نظر شما مهمترین مشکلات نرم افزار که در روند کار بیمارستان ایجاد خلل می کند را بیان کنید


:: پیشنهادات و نظرات خود را مربوط به نرم افزار برای بهبود آن و سهولت در کار خود را بیان نمائید.


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان امیر المومنین (ع) کردکوی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : بیمارستان امیرالمومنین(ع) کردکوی