پیام خود را بنویسید

عنوان : اطلاع رسانی گزاره برگ کمیته ساماندهی کووید ۱۹

 | تاریخ ارسال: 1399/12/17 | 

اطلاع رسانی گزاره برگ کمیته ساماندهی کووید ۱۹

 اولین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹ 

 دومین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹  

سومین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹ 

چهارمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹ 

پنجمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹ 

ششمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹ 

هفتمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹ 

هشتمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹ 

نهمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹ 

دهمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹ 

یازدهمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹

دوازدهمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹

سیزدهمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹

چهاردهمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹

پانزدهمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹ 

شانزدهمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹ 

هفدهمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹ 

هجدهمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹ 

نوزدهمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹

بیستمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹ 

بیست و یکمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹ 

بیست و دومین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹ 

بیست و سومین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹ 

بیست و چهارمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹ 

بیست و پنجمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹ 

بیست وششمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹

بیست وهفتمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹

بیست و هشتمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹

بیست و نهمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹

سی امین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹

سی و یکمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹

سی ودومین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹

سی و سومین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹

سی و چهارمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹

سی و پنجمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹

سی و ششمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹

سی و هفتمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹

گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹(ویژه انتخابات ۱۴۰۰)

گزاره برگ تحقیقات کوید ۱۹ ( ویژه بازگشایی مدارس خرداد ۱۴۰۰ )

گزاره برگ تحقیقات کوید ۱۹ ( ویژه بازگشایی دانشگاه ها خرداد ۱۴۰۰ )

  گزاره برگ پاسخ سریع به سوالات کوید ۱۹ ( با موضوع: برنامه واکسیناسیون در افرادی که سابقه ابتلا به کوید ۱۹ دارند )

سی و هشتمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹
سی و نهمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹
چهلمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹
چهل و یکمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹
چهل و دومین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹
گزاره برگ پاسخ سریع به سوالات کووید (شماره ۲۲)
گزاره برگ پاسخ سریع به سوالات کووید (شماره ۲۳)
چهل و سومین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹
گزاره برگ پاسخ سریع به سوالات کووید (شماره ۲۵)
گزاره برگ پاسخ سریع به سوالات کووید (شماره ۲۶)
چهل و چهارمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹
چهل و پنجمین گزاره برگ تحقیقات کووید ۱۹ 
CAPTCHA
دفعات مشاهده: 1338 بار   |   دفعات چاپ: 91 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر