[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 23، شماره 4 - ( زمستان 1400 ) ::
جلد 23 شماره 4 صفحات 63-58 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر مورین بر بیان ژن‌های کوروم سنسینگ در سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از زخم سوختگی
ثمین بابازاده1 ، کیومرث امینی* 2، مهسا کاوسی3
1- کارشناس ارشد میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2- دانشیار، گروه میکروبیولوژی، دانشگاه علوم پایه، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران. ، dr_kumarss_amini@yahoo.com
3- استادیار، گروه زیست شناسی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده:   (132 مشاهده)

زمینه و هدف: سودوموناس آئروژینوزا پاتوژنی فرصت طلب، عامل عمده مرگ و میر در بیماران با ضعف سیستم ایمنی است. کوروم سنسینگ یکی از عوامل مهم در بیماریزایی و مقاومت به مواد ضدمیکروبی در این باکتری است. این مطالعه به منظور تعیین اثر مورین بر بیان ژن‌های کوروم سنسینگ در سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از زخم سوختگی انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه توصیفی - تحلیلی روی 60 نمونه زخم سوختگی جمع‌آوری شده از بیماران بستری در بیمارستان‌های تهران انجام شد. نمونه‌ها با استفاده از روش‌های کشت و بیوشیمیایی تعیین هویت شد. DNA ایزوله‌ها استخراج شد. سپس با استفاده از روش میکروبراث دایلوشن خاصیت ضد میکروبی مورین علیه سودوموناس آئروژینوزا سنجیده شد. همچنین حضور ژن‌های اختصاصی کوروم سنسینگ سودموناس آئروژینوزا با استفاده از Multiplex-PCR مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با استفاده Real time PCR و روش سایبرگرین در مجاورت مورین کاهش و یا افزایش بیان ژن lasI در باکتری سودوموناس آئروژینوزا بررسی شد.

یافته‌ها: با استفاده از روش Multiplex-PCR 12 نمونه (20 درصد) باکتری سودوموناس آئروژینوزا جداسازی شدند که 12 ایزوله (100درصد) حامل ژن lasI ، 12 ایزوله (100درصد) حامل ژن lasR و 3 ایزوله (25 درصد) حامل ژن rhlI بودند. خاصیت ضدمیکروبی مورین علیه یک ایزوله سودموناس آئروژینوزا دارای هر سه ژن تولید QS نشان داد که این ماده دارای خاصیت ضدمیکروبی علیه سودموناس آئروژینوزا بوده و حداقل غلظت مهاری آن 125 میکروگرم بر میلی‌لیتر تعیین شد. غلظت Sub-MIC مورین در باکتری سودوموناس آئروژینوزا سبب کاهش بیان ژن lasI در سودموناس آئروژینوزا گردید (P<0.05).

نتیجه‌گیری: مورین خاصیت ضدمیکروبی اثربخش و قابل توجهی علیه سودوموناس آئروژینوزا داشت.

واژه‌های کلیدی: سودوموناس آئروژینوزا، بیوفیلم، مورین، Real time PCR، مقاومت دارویی
Article ID: Vol23-55
متن کامل [PDF 467 kb]   (349 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: میکروب شناسی
* نشانی نویسنده مسئول: ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه - مرکزی، تلفن 2433342-0864
فهرست منابع
1. Rasamiravaka T, Labtani Q, Duez P, El Jaziri M. The formation of biofilms by Pseudomonas aeruginosa: a review of the natural and synthetic compounds interfering with control mechanisms. Biomed Res Int. 2015; 2015: 759348. DOI: 10.1155/2015/759348 [DOI] [PubMed]
2. Bodelón G, Montes-García V, López-Puente V, Hill EH, Hamon C, Sanz-Ortiz MN, et al. Detection and imaging of quorum sensing in Pseudomonas aeruginosa biofilm communities by surface-enhanced resonance Raman scattering. Nat Mater. 2016 Nov; 15(11): 1203-11. DOI: 10.1038/nmat4720 [DOI] [PubMed]
3. Rampioni G, Schuster M, Greenberg EP, Zennaro E, Leoni L. Contribution of the RsaL global regulator to Pseudomonas aeruginosa virulence and biofilm formation. FEMS Microbiol Lett. 2009 Dec; 301(2): 210-17. DOI: 10.1111/j.1574-6968.2009.01817.x [DOI] [PubMed]
4. Kiaei S, Moradi M, Hosseini Nave H, Hashemizadeh Z, Taati-Moghadam M, Kalantar-Neyestanaki D. Emergence of co-existence of blaNDM with rmtC and qnrB genes in clinical carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae isolates in burning center from southeast of Iran. Folia Microbiol (Praha). 2019 Jan; 64(1): 55-62. DOI: 10.1007/s12223-018-0630-3 [DOI] [PubMed]
5. De Kievit TR, Gillis R, Marx S, Brown C, Iglewski BH. Quorum-sensing genes in Pseudomonas aeruginosa biofilms: their role and expression patterns. Appl Environ Microbiol. 2001 Apr; 67(4): 1865-73. DOI: 10.1128/AEM.67.4.1865-1873.2001 [DOI] [PubMed]
6. Drenkard E. Antimicrobial resistance of Pseudomonas aeruginosa biofilms. Microbes Infect. 2003 Nov; 5(13): 1213-19. DOI: 10.1016/j.micinf.2003.08.009 [DOI] [PubMed]
7. Chaudhry WN, Concepción-Acevedo J, Park T, Andleeb S, Bull JJ, Levin BR. Synergy and Order Effects of Antibiotics and Phages in Killing Pseudomonas aeruginosa Biofilms. PLoS One. 2017 Jan; 12(1): e0168615. DOI: 10.1371/journal.pone.0168615 [DOI] [PubMed]
8. Mohebi S, Hossieni Nave H, Norouzi A, Kandehkar Gharaman M, Taati Moghadam M. [Detection of Extended Spectrum Beta Lactamases on Class I Integron in Escherichia coli Isolated from Clinical Samples]. J Mazandaran Univ Med Sci. 2016; 26(138): 66-76. [Article in Persian] [View at Publisher]
9. Ebrahimpour M, Nikokar I, Ghasemi Y, Sedigh Ebrahim-Saraie H, Araghian A, Farahbakhsh M, et al. [Antibiotic resistance and frequency of class 1 integrons among Pseudomonas aeruginosa isolates obtained from wastewaters of a burn center in Northern Iran]. Ann Ig. 2018 Mar-Apr; 30(2): 112-19. DOI: 10.7416/ai.2018.2202 [DOI] [PubMed]
10. Shariati A, Asadian E, Fallah F, Azimi T, Hashemi A, Yasbolaghi Sharahi J, et al. Evaluation of Nano-curcumin effects on expression levels of virulence genes and biofilm production of multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa isolated from burn wound infection in Tehran, Iran. Infect Drug Resist. 2019 Jul; 12: 2223-35. DOI: 10.2147/IDR.S213200 [DOI] [PubMed]
11. Sadeghi Dosari A, Norouzi A, Taati Moghadam M, Satarzadeh N. [Antimicrobial Activity Of Ephedra Pachyclada Methanol Extract On Some Enteric Gram Negative Bacteria Which Causes Nosocomial Infections By Agar Dilution Method]. Zahedan J Res Med Sci. 2016 Nov; 18(11): e4015. DOI: 10.17795/zjrms-4015 [View at Publisher] [DOI]
12. Caselli A, Cirri P, Santi A, Paoli P. Morin: A Promising Natural Drug. Curr Med Chem. 2016; 23(8): 774-91. DOI: 10.2174/0929867323666160106150821 [DOI] [PubMed]
13. Sivaranjani M, Gowrishankar S, Kamaladevi A, Pandian SK, Balamurugan K, Ravi AV. Morin inhibits biofilm production and reduces the virulence of Listeria monocytogenes - An in vitro and in vivo approach. Int J Food Microbiol. 2016 Nov; 237: 73-82. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2016.08.021 [DOI] [PubMed]
14. Hadizadeh M, Norouzi A, Taghadosi R, Mohebi S, Mohammadi M, Hasanzadeh A, et al. Prevalence of qnr, intI, and intII genes in extended-spectrum beta-lactamase (ESBL)-producing Escherichia coli isolated from clinical samples in Iran. Trop J Pharm Res 2017; 16(1): 141-47. DOI: 10.4314/tjpr.v16i1.18 [View at Publisher] [DOI]
15. Moradi M, Norouzi A, Taati moghadam M. [Prevalence of bla-CTX-M, bla-SHV, and bla-TEM Genes and Comparison of Antibiotic Resistance Pattern in Extended-spectrum β-lactamase producing and non-producing groups of Klebsiella pneumoniae Isolated from Clinical Samples in Kerman Hospitals]. J Advanced Biomed Sci. 2016; 6(1): 120-28. [Article in Persian] [View at Publisher]
16. Hodaei MS, Dakhili M, Khalifeh Gholli M. [Identification and Pattern of Antibiotic Bacterial Sensitivity and Resistance in Patients in the Nekoi Hospital of Gom City in 1395]. Applied Biology. 2020; 9(35): 1-10. [Article in Persian] [View at Publisher]
17. Nasser S, Mabrouk A, Maher A. Colonization of burn wounds in Ain Shams University Burn Unit. Burns. 2003 May; 29(3): 229-33. DOI: 10.1016/s0305-4179(02)00285-1 [DOI] [PubMed]
18. Sabharwal N, Dhall S, Chhibber S, Harjai K. Molecular detection of virulence genes as markers in Pseudomonas aeruginosa isolated from urinary tract infections. Int J Mol Epidemiol Genet. 2014 Oct; 5(3): 125-34. [PubMed]
19. Yang N, Ding S, Chen F, Zhang X, Xia Y, Di H, et al. The Crc protein participates in down-regulation of the Lon gene to promote rhamnolipid production and rhl quorum sensing in Pseudomonas aeruginosa. Mol Microbiol. 2015 May; 96(3): 526-47. DOI: 10.1111/mmi.12954 [DOI] [PubMed]
20. Woźnicka E, Kuźniar A, Nowak D, Nykiel E, Kopacz M, Gruszecka J, et al. Comparative study on the antibacterial activity of some flavonoids and their sulfonic derivatives. Acta Pol Pharm. 2013 May-Jun; 70(3): 567-71. [PubMed]
21. Woźnicka E, Zapała L, Pieniążek E, Kosińska-Pezda M, Ciszkowicz E, Lecka-Szlachta K, et al. Synthesis, characterization and antibacterial studies of Tm(III), Yb(III) and Lu(III) complexes of morin. Journal of Coordination Chemistry. 2017; 70(8): 1451-63. DOI: 10.1080/00958972.2017.1291935 [Article] [DOI]
22. Amin MU, Khurram M, Khattak B, Khan J. Antibiotic additive and synergistic action of rutin, morin and quercetin against methicillin resistant Staphylococcus aureus. BMC Complement Altern Med. 2015 Mar; 15: 59. DOI: 10.1186/s12906-015-0580-0 [DOI] [PubMed]
23. Aghamollaei H, Azizi Barjini K, Moosazadeh Mogaddam M. [Rapid Detection of Pseudomonas Aeruginosa by PCR Method Using Specific Primers of Quorum Sensing LasI gene]. Armaghane-danesh. 2013; 18(9): 722-35. [Article in Persian] [View at Publisher]
24. Chemmugil P, Lakshmi PTV, Annamalai A. Exploring Morin as an anti-quorum sensing agent (anti-QSA) against resistant strains of Staphylococcus aureus. Microb Pathog. 2019 Feb; 127: 304-15. DOI: 10.1016/j.micpath.2018.12.007 [DOI] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Babazadeh S, Amini K, Kavousi M. Effect of Morin on Expression of Biofilm Gene of Pseudomonas aeruginosa Isolated from Burn Wounds. J Gorgan Univ Med Sci. 2022; 23 (4) :58-63
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3906-fa.html

بابازاده ثمین، امینی کیومرث، کاوسی مهسا. اثر مورین بر بیان ژن‌های کوروم سنسینگ در سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از زخم سوختگی. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1400; 23 (4) :63-58

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3906-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 23، شماره 4 - ( زمستان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4410