[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 23، شماره 2 - ( تابستان 1400 ) ::
جلد 23 شماره 2 صفحات 7-1 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر تمرینات هوازی - مقاومتی بر سطوح پلاسمایی گیرنده فعال کننده تکثیر پروگسیزوم-1آلفا در بیماران کرونری پس از عمل جراحی پیوند عروق کرونر: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
آذر حمیدی1 ، امیر رشیدلمیر* 2، رامبد خواجه ای3 ، مهدی زارعی4 ، احمد زنده دل5
1- دانشجوی دکتری رشته تربیت بدنی - فیزیولوژی ورزش - گرایش قلب و عروق و تنفس، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.
2- دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. ، rashidlamir@um.ac.ir
3- استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد نیشابور، دانشگاه آزاداسلامی، نیشابور، ایران.
4- استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران.
5- دکتری آمار، دانشیار، گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، واحد نیشابور، دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور، ایران.
چکیده:   (3247 مشاهده)

زمینه و هدف: بیماری عروق کرونر قلب از مهم‌ترین علل مرگ و میر در بیشتر کشورها و از جمله ایران است. انجام فعالیت‌های ورزشی بعد از عمل بای‌پس عروق کرونر (Coronary Artery Bypass Grafting: CABG) و سازگاری‌های ناشی از آن باعث افزایش چگالی مویرگی عضله اسکلتی و قلبی همراه با رشد مویرگ‌های جدید (Angiogenesis) و بهبود عملکرد قلبی - عروقی و توانایی عملکردی آنها ناشی از افزایش بیوژنز میتوکندریایی می‌شود. این مطالعه به منظور تعیین اثر تمرینات هوازی - مقاومتی بر سطوح پلاسمایی گیرنده فعال کننده تکثیر پروگسیزوم-1آلفا (PGC1α) در بیماران کرونری پس از عمل جراحی CABG انجام شد.

روش بررسی: این کارآزمایی بالینی روی 30 مرد در محدوده سنی 60-45 سال که تحت عمل جراحی CABG قرار گرفتند؛ انجام شد. بیماران به طور تصادفی در دو گروه 15 نفری مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله به مدت هشت هفته (3 جلسه در هفته) تمرینات مقاومتی - هوازی را انجام دادند و برای گروه کنترل مداخله‌ای صورت نگرفت. برای اندازه‌گیری لنفوسیت، نمونه گیری خونی ناشتا 48 ساعت قبل از شروع اولین جلسه تمرینی و همچنین 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی به عمل آمد. برای اندازه‌گیری PGC1α از روش آزمایشگاهی الایزا استفاده شد.

یافته‌ها: تمرینات هوازی - مقاومتی سبب افزایش سطح PGC1α در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل گردید (P<0.05). تغییرات قبل و بعد بیماران در گروه مداخله افزایش معنی‌داری را در سطوح پلاسمایی PGC1α در مقایسه با گروه کنترل نشان داد (P<0.05).

نتیجه‌گیری: تمرینات ترکیبی (مقاومتی-هوازی) با افزایش سطوح سرمی PGC1α می‌تواند به عنوان فاکتور موثری در شروع فرایندهای رگ‌زایی و افزایش چگالی مویرگی نقش داشته باشد و به عنوان فاکتوری تاثیرگذار در افراد مختلف به‌ویژه بیماران قلبی - عروقی مورد استفاده قرار گیرد.


واژه‌های کلیدی: بای پس عروق کرونر، تمرین ورزشی، PGC1α
Article ID: Vol23-19
متن کامل [PDF 1043 kb]   (6179 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزشی
* نشانی نویسنده مسئول: مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، تلفن ۳۸۸۰۵۰۰۰-051
فهرست منابع
1. Pourghane P, Hosseini M, Mohammadi F, Ahmadi F, Tabari R. [Patient's Perception of Cardiac Rehabilitation after Coronary Artery Bypass Graft (CABG): A Qualitative Study]. J Mazandaran Univ Med Sci. 2013; 23(106): 61-76. [Article in Persian] [View at Publisher]
2. Gersh BJ, Sliwa K, Mayosi BM, Yusuf S. Novel therapeutic concepts: the epidemic of cardiovascular disease in the developing world: global implications. Eur Heart J. 2010 Mar; 31(6): 642-48. DOI: 10.1093/eurheartj/ehq030 [DOI] [PubMed]
3. Nazari N, Hashemi-Javaheri AA, Rashid-Lami A, Alaviniya E. Effect of Cardiac Rehabilitation on Strength and Balance in Patients after Coronary Artery Bypass Graft. Zahedan J Res Med Sci. 2013; 16(1): e1754. [View at Publisher]
4. Jamieson M, Wilcox S, Webster W, Blackhurst D, Valois RF, Durstine JL. Factors influencing health-related quality of life in cardiac rehabilitation patients. Prog Cardiovasc Nurs. 2002; 17(3): 124-31. DOI: 10.1111/j.0889-7204.2002.01380.x [DOI] [PubMed]
5. Eftekhar Sadat B, Toofan Tabrizi M, Shakouri S, Aalavi Milani S, Kazemi L. [The effects of cardiac rehabilitation on physical tolerance in patients after coronary artery bypass graft]. J Birjand Univ Med Sci. 2009; 16(4): 13-18. [Article in Persian] [View at Publisher]
6. Moholdt TT, Amundsen BH, Rustad LA, Wahba A, Løvø KT, Gullikstad LR, et al. Aerobic interval training versus continuous moderate exercise after coronary artery bypass surgery: a randomized study of cardiovascular effects and quality of life. Am Heart J. 2009 Dec; 158(6): 1031-37. DOI: 10.1016/j.ahj.2009.10.003 [DOI] [PubMed]
7. Olfert IM, Howlett RA, Wagner PD, Breen EC. Myocyte vascular endothelial growth factor is required for exercise-induced skeletal muscle angiogenesis. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2010 Oct; 299(4): R1059-67. DOI: 10.1152/ajpregu.00347.2010 [DOI] [PubMed]
8. Leon AS, Franklin BA, Costa F, Balady GJ, Berra KA, Stewart KJ, et al. Cardiac rehabilitation and secondary prevention of coronary heart disease: an American Heart Association scientific statement from the Council on Clinical Cardiology (Subcommittee on Exercise, Cardiac Rehabilitation, and Prevention) and the Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism (Subcommittee on Physical Activity), in collaboration with the American association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation. Circulation. 2005 Jan; 111(3): 369-76. DOI: 10.1161/01.CIR.0000151788.08740.5C [DOI] [PubMed]
9. Coffey VG, Hawley JA. The molecular bases of training adaptation. Sports Med. 2007; 37(9): 737-63. DOI: 10.2165/00007256-200737090-00001 [DOI] [PubMed]
10. Little JP, Safdar A, Wilkin GP, Tarnopolsky MA, Gibala MJ. A practical model of low-volume high-intensity interval training induces mitochondrial biogenesis in human skeletal muscle: potential mechanisms. J Physiol. 2010 Mar; 588(Pt 6): 1011-22. DOI: 10.1113/jphysiol.2009.181743 [DOI] [PubMed]
11. Norrbom J, Sundberg CJ, Ameln H, Kraus WE, Jansson E, Gustafsson T. PGC-1alpha mRNA expression is influenced by metabolic perturbation in exercising human skeletal muscle. J Appl Physiol (1985). 2004 Jan; 96(1): 189-94. DOI: 10.1152/japplphysiol.00765.2003 [DOI] [PubMed]
12. Chinsomboon J, Ruas J, Gupta RK, Thom R, Shoag J, Rowe GC, et al. The transcriptional coactivator PGC-1alpha mediates exercise-induced angiogenesis in skeletal muscle. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009 Dec; 106(50): 21401-6. DOI: 10.1073/pnas.0909131106 [DOI] [PubMed]
13. Gibala MJ, McGee SL, Garnham AP, Howlett KF, Snow RJ, et al. Brief intense interval exercise activates AMPK and p38 MAPK signaling and increases the expression of PGC-1alpha in human skeletal muscle. J Appl Physiol (1985). 2009 Mar;106(3):929-34. DOI: 10.1152/japplphysiol.90880.2008 [DOI] [PubMed]
14. Alavizadeh N, Rashidlamir A, Hejazi SM. Effect of Eight Weeks Aerobic and Combined Training on Serum Levels of Sirtuin 1 and PGC-1α in Coronary Artery Bypass Graft Patients. Med Lab J. 2018; 12(5): 50-56. DOI: 10.29252/mlj.12.5.50 [View at Publisher] [DOI]
15. Iellamo F, Legramante JM, Massaro M, Raimondi G, Galante A. Effects of a residential exercise training on baroreflex sensitivity and heart rate variability in patients with coronary artery disease: A randomized, controlled study. Circulation. 2000 Nov; 102(21): 2588-92. DOI: 10.1161/01.cir.102.21.2588 [DOI] [PubMed]
16. Piña IL, Apstein CS, Balady GJ, Belardinelli R, Chaitman BR, Duscha BD, et al. Exercise and heart failure: A statement from the American Heart Association Committee on exercise, rehabilitation, and prevention. Circulation. 2003 Mar; 107(8): 1210-25. DOI: 10.1161/01.cir.0000055013.92097.40 [DOI] [PubMed]
17. McKelvie RS, Teo KK, Roberts R, McCartney N, Humen D, Montague T, et al. Effects of exercise training in patients with heart failure: the Exercise Rehabilitation Trial (EXERT). Am Heart J. 2002 Jul; 144(1): 23-30. DOI: 10.1067/mhj.2002.123310 [DOI] [PubMed]
18. Steki Ghashghaei F, Taghian F, Najafian J, Marandi M, Arash Ramezani M, Moastafavi S, et al. Effect of cardiac rehabilitation on functional capacity of patients after cardiac surgery by assessing 6-minute walking test. ARYA Atherosclerosis Journal. 2010; 5(4): 147-51. [View at Publisher]
19. Vieira Carvalho EE, Crescêncio JC, Elias Jr J, Alves Brito LB, Gallo Jr L, Simões MV. Improved endothelial function and reversal of myocardial perfusion defects after aerobic physical training in a patient with microvascular myocardial ischemia. Am J Phys Med Rehabil. 2011 Jan; 90(1): 59-64. DOI: 10.1097/PHM.0b013e3181ddd6bb [DOI] [PubMed]
20. Huang CC, Wang T, Tung YT, Lin WT. Effect of Exercise Training on Skeletal Muscle SIRT1 and PGC-1α Expression Levels in Rats of Different Age. Int J Med Sci. 2016 Mar; 13(4): 260-70. DOI: 10.7150/ijms.14586 [DOI] [PubMed]
21. Furrer R, Handschin C. Exercise and PGC-1α in Inflammation and Chronic Disease. Dtsch Z Sportmed. 2015; 66: 317-320. DOI: 10.5960/dzsm.2015.185 [View at Publisher] [DOI]
22. MacNeil LG, Glover E, Bergstra TG, Safdar A, Tarnopolsky MA. The order of exercise during concurrent training for rehabilitation does not alter acute genetic expression, mitochondrial enzyme activity or improvements in muscle function. PLoS One. 2014 Oct; 9(10): e109189. DOI: 10.1371/journal.pone.0109189 [DOI] [PubMed]
23. Norheim F, Langleite TM, Hjorth M, Holen T, Kielland A, Stadheim HK, et al. The effects of acute and chronic exercise on PGC-1α, irisin and browning of subcutaneous adipose tissue in humans. FEBS J. 2014 Feb; 281(3): 739-49. DOI: 10.1111/febs.12619 [DOI] [PubMed]
24. Rezaee Z, Marandi SM, Alaei H, Esfarjani F. [The Effect of Endurance Training on Gene Expression of PGC-1α, BDNF and Learning Disorders in the Hippocampus of Aging Rats]. Sport Physiology. 2019; 11(43): 91-104. DOI: 10.22089/SPJ.2018.5281.1701 [Article in Persian] [View at Publisher] [DOI]
25. Taghibeikzadehbadr P, Shabkhiz F, Shahrbanian S. [Expression of PGC-1 alpha isoforms in response to eccentric and concentric resistance training in healthy subjects]. Journal of Sport Biosciences. 2020; 11(4): 447-62. DOI: 10.22059/JSB.2019.287895.1360 [Article in Persian] [View at Publisher] [DOI]
26. Dieli-Conwright CM, Kiwata JL, Tuzon CT, Spektor TM, Sattler FR, Rice JC, et al. Acute Response of PGC-1α and IGF-1 Isoforms to Maximal Eccentric Exercise in Skeletal Muscle of Postmenopausal Women. J Strength Cond Res. 2016 Apr; 30(4): 1161-70. DOI: 10.1519/JSC.0000000000001171 [DOI] [PubMed]
27. Ruas JL, White JP, Rao RR, Kleiner S, Brannan KT, Harrison BC, et al. A PGC-1α isoform induced by resistance training regulates skeletal muscle hypertrophy. Cell. 2012 Dec; 151(6): 1319-31. DOI: 10.1016/j.cell.2012.10.050 [DOI] [PubMed]
28. Timmons JA, Baar K, Davidsen PK, Atherton PJ. Is irisin a human exercise gene? Nature. 2012 Aug; 488(7413): E9-10. DOI: 10.1038/nature11364 [DOI] [PubMed]
29. Kazeminasab F, Marandi SM, Ghaedi K, Safaeinejad Z, Esfarjani F, Nasr-Esfahani MH. A comparative study on the effects of high-fat diet and endurance training on the PGC-1α-FNDC5/irisin pathway in obese and nonobese male C57BL/6 mice. Appl Physiol Nutr Metab. 2018 Jul; 43(7): 651-62. DOI: 10.1139/apnm-2017-0614 [DOI] [PubMed]
30. Shabani M, Choobineh S, Kordi MR, Afghan M. [The Effect of 8 Weeks of High Intensity Interval Training on the Expression of PGC-1α and VEGF Genes in Myocardial Muscle of Male Healthy Rats]. Journal of Sport Biosciences. 2016; 8(2): 169-76. DOI: 10.22059/JSB.2016.59092 [Article in Persian] [View at Publisher] [DOI]
31. Finck BN, Kelly DP. PGC-1 coactivators: inducible regulators of energy metabolism in health and disease. J Clin Invest. 2006 Mar; 116(3): 615-22. DOI: 10.1172/JCI27794 [DOI] [PubMed]
32. Vicente Castro, Barbara Grisdale-Helland, Ståle J. Helland, Jacob Torgersen, Torstein Kristensen, Guy Claireaux, et al. Cardiac Molecular-Acclimation Mechanisms in Response to Swimming-Induced Exercise in Atlantic Salmon. PLoS One. 2013; 8(1): e55056. DOI: 10.1371/journal.pone.0055056 [DOI] [PubMed]
33. Burgomaster KA, Howarth KR, Phillips SM, Rakobowchuk M, Macdonald MJ, McGee SL, et al. Similar metabolic adaptations during exercise after low volume sprint interval and traditional endurance training in humans. J Physiol. 2008 Jan; 586(1): 151-60. DOI: 10.1113/jphysiol.2007.142109 [DOI] [PubMed]
34. Corona JC, Duchen MR. PPARγ and PGC-1α as Therapeutic Targets in Parkinson’s. Neurochem Res. 2015; 40(2): 308-16. DOI: 10.1007/s11064-014-1377-0 [DOI] [PubMed]
35. Baar K. Nutrition and the Adaptation to Endurance Training. Sports Med. 2014; 44(Suppl 1): 5-12. DOI: 10.1007/s40279-014-0146-1 [DOI] [PubMed]
36. Xu X, Ying Z, Cai M, Xu Z, Li Y, Jiang SY, et al. Exercise ameliorates high-fat diet-induced metabolic and vascular dysfunction, and increases adipocyte progenitor cell population in brown adipose tissue. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2011; 300(5): R1115-R1125. DOI: 10.1152/ajpregu.00806.2010 [View at Publisher] [DOI]
37. Saboory E, Gholizadeh-Ghaleh Aziz Sh, Samadi M, Biabanghard A, Chodari L. Exercise and insulin-like growth factor 1 supplementation improve angiogenesis and angiogenic cytokines in a rat model of diabetes-induced neuropathy. Exp Physiol. 2020 May; 105(5): 783-92. DOI: 10.1113/EP088069 [DOI] [PubMed]
38. Rahimifardin S, Seiahkoheian M, Karimi P, Bolboli L, Farhadi H. The effect of aerobic exercise training on hypoxia condition through PGC-1α angiogenesis signaling pathway in heart tissue of male westar rats. Med J Tabriz Uni Med Sciences Health Services. 2020; 42(3): 263-72. DOI: 10.34172/mj.2020.044 [View at Publisher] [DOI]
39. Tolouei Azar J, Tofighi A, Arabzadeh E. The Effect of 6 Weeks Endurance Training on FSTL-1, NDNF, VEGF and Vascular Changes in Healthy Male Rats. Sport Physiology. DOI: 10.22089/SPJ.2018.5782.1763 [View at Publisher] [DOI]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hamidi A, Rashid Lamir A, Khajei R, Zarei M, Zendeded A. Effect of aerobic-resistance training on plasma level of Peroxisome proliferator 1α in patients after coronary artery bypass grafting: A clinical trial study. J Gorgan Univ Med Sci 2021; 23 (2) :1-7
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3730-fa.html

حمیدی آذر، رشیدلمیر امیر، خواجه ای رامبد، زارعی مهدی، زنده دل احمد. اثر تمرینات هوازی - مقاومتی بر سطوح پلاسمایی گیرنده فعال کننده تکثیر پروگسیزوم-1آلفا در بیماران کرونری پس از عمل جراحی پیوند عروق کرونر: یک مطالعه کارآزمایی بالینی. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1400; 23 (2) :1-7

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3730-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 23، شماره 2 - ( تابستان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4570