[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 22، شماره 3 - ( پاييز 1399 ) ::
جلد 22 شماره 3 صفحات 65-72 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر مصرف خوراکی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پاراکازیی بر موش‌های صحرایی نر: مدل حیوانی بیماری پارکینسون
کیمیا خندستان1 ، بهاره پاکپور* 2، مریم تاج آبادی ابراهیمی3
1- دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- استادیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ، b_pakpour@yahoo.com
3- دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (109 مشاهده)

زمینه و هدف: بیماری پارکینسون یک اختلال عصبی است که به علت از بین رفتن نورون‌های دوپامینرژیک در بخش متراکم جسم سیاه ایجاد می‌شود. مهم‌ترین علایم این بیماری شامل کندی حرکت، عدم حرکت، لرزش و عدم تعادل است. این مطالعه به منظور تعیین اثر مصرف خوراکی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پاراکازیی بر موش‌های صحرایی نر در مدل حیوانی بیماری پارکینسون انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی از 48 راس موش صحرایی نر در 6 گروه استفاده شد. برای ایجاد مدل حیوانی بیماری پارکینسون، بخش متراکم جسم سیاه در حیوانات با تزریق 6هیدروکسی دوپامین (6-OHDA) (0.5 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن موش) به‌طور یک‌طرفه توسط دستگاه استریوتاکس تخریب شد. پس از 3 هفته ریکاوری موش‌ها به‌منظور ارزیابی میزان تخریب، موش‌های صحرایی به صورت درون صفاقی آپومورفین دریافت کردند. تست چرخشی آپومورفین به منظور سنجش پارکینسون انجام گردید. در آزمایش اول موش‌های صحرایـی به‌صورت تصادفی به دو گـروه Sham و گـروه پـارکیـنسونـی شـده (آسیب‌دیده) تقسـیم شـدند. گـروه Sham فقط آب و غذا و گـروه آسیب‌دیده 6 هیدروکسی دوپـامیـن دریـافـت کردند. در آزمایش دوم موش‌های صحرایـی به 4 گـروه 8 تایـی تقسـیم شـدند، هر 4 گروه تحت تاثیر 6-هیدروکسی دوپامین قرار گرفتند و 21 روز بعد تحت آزمایش سنجش آپومورفین قرار گرفتند و نتایج ثبت گردید. سپس به مدت 28 روز گروه اول به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و تحت تیمار قرار نگرفت. گـروه دوم سالیـن، گـروه سوم شیـر و گـروه چهـارم شیر به همراه پـروبیوتیـک به صورت گاواژ دریـافـت کردند. در انتهای روز 28 دوباره هر گروه تحت آزمون چرخش آپومورفین قرار گرفتند و میزان چرخش‌ها ثبت شدند.

یافته‌ها: آزمون‌های رفـتاری به تـرتیـب در گروه‌های سالیـن، شیـر، شیـر + پـروبیوتیـک نشان داد کـه گـروه دریافت کننده شیـر همـراه پـروبیوتیـک لاکتوباسیلوس پاراکائی به‌صورت معنی‌داری چرخش آپومـورفیـن کـمتـری نسبت به گـروه دریافت کننده سالیـن داشتند (P<0.05).

نتیجه‌گیری: به‌نظر می‌رسد که پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پاراکازیی منجر به بهبود بیماری پارکینسون می‌شود.

واژه‌های کلیدی: بیماری پارکینسون، لاکتوباسیلوس پاراکازیی، پروبیوتیک‌ها، موش صحرایی
Article ID: Vol22-39
متن کامل [PDF 346 kb]   (81 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: علوم اعصاب
* نشانی نویسنده مسئول: نشانی اول : تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، بلوار امام حسن (ع)، مجتمع دانشگاهی آیت اله رفسنجانی، گروه زیست شناسی. نشانی دوم : تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی
فهرست منابع
1. Avenali M, Tassorelli C, De Icco R, Perrotta A, Serrao M, Fresia M, et al. Pain processing in atypical Parkinsonisms and Parkinson disease: A comparative neurophysiological study. Clin Neurophysiol. 2017 Oct; 128(10): 1978-84. DOI: 10.1016/j.clinph.2017.06.257
2. Umbrello G, Esposito S. Microbiota and neurologic diseases: potential effects of probiotics. J Transl Med. 2016; 14: 298. DOI: 10.1186/s12967-016-1058-7
3. Araya AV, Atwater I, Navia MA, Jeffs S. Evaluation of insulin resistance in two kinds of South American camelids: llamas and alpacas. Comp Med. 2000 Oct; 50(5): 490-94.
4. Jafari E, Vahedi H, Merat S, Momtahen S, Riahi A. Therapeutic effects, tolerability and safety of a multi-strain probiotic in Iranian adults with irritable bowel syndrome and bloating. Arch Iran Med. 2014 Jul; 17(7): 466-70.
5. Jafari M, Mortazavian AM, Hosseini H, Safaei F, Mousavi Khaneghah A, Sant'Ana AS. Probiotic Bacillus: Fate during sausage processing and storage and influence of different culturing conditions on recovery of their spores. Food Research International. 2017 May; 95L 46-51. https://doi.org/10.1016/j.foodres.2017.03.001
6. Salehizadeh M, Modarressi MH, Mousavi SN, Ebrahimi MT. Effects of probiotic lactic acid bacteria on growth performance, carcass characteristics, hematological indices, humoral immunity, and IGF-I gene expression in broiler chicken. Trop Anim Health Prod. 2019; 51(8): 2279-86. DOI: 10.1007/s11250-019-01935-w
7. Noohi N, Ebrahimipour G, Rohani M, Talebi M, Pourshafie MR. Evaluation of potential probiotic characteristics and antibacterial effects of strains of Pediococcus species isolated from broiler chickens. Br Poult Sci. 2016 Jun; 57(3): 317-23. DOI: 10.1080/00071668.2016.1169247
8. Sarkar A, Lehto SM, Harty S, Dinan TG, Cryan JF, Burnet PWJ. Psychobiotics and the Manipulation of Bacteria-Gut-Brain Signals. Trends Neurosci. 2016 Nov; 39(11): 763-81. DOI: 10.1016/j.tins.2016.09.002
9. Amara AA, Shibl A. Role of Probiotics in health improvement, infection control and disease treatment and management. Saudi Pharm J. 2015 Apr; 23(2): 107-14. DOI: 10.1016/j.jsps.2013.07.001
10. Wang HX, Wang YP. Gut Microbiota-brain Axis. Chin Med J (Engl). 2016 Oct; 129(19): 2373-80. DOI: 10.4103/0366-6999.190667
11. Paxinos G, Watson CR, Emson PC. AChE-stained horizontal sections of the rat brain in stereotaxic coordinates. J Neurosci Methods. 1980 Dec; 3(2): 129-49. DOI: 10.1016/0165-0270(80)90021-7
12. Badehnoosh B, Karamali M, Zarrati M, Jamilian M, Bahmani F, Tajabadi-Ebrahimi M, et al. The effects of probiotic supplementation on biomarkers of inflammation, oxidative stress and pregnancy outcomes in gestational diabetes: randomized controlled trial. J Matern Fetal Neonatal Med. 2018 May; 31(9): 1128-36. DOI: 10.1080/14767058.2017.1310193
13. Fujita M, Nishino H, Kumazaki M, Shimada S, Tohyama M, Nishimura T. Expression of dopamine transporter mRNA and its binding site in fetal nigral cells transplanted into the striatum of 6-OHDA lesioned rat. Molecular Brain Research. 1996 Jul; 39(1-2): 127-36. https://doi.org/10.1016/0169-328X(96)00018-6
14. Ungerstedt U. 6-Hydroxy-dopamine induced degeneration of central monoamine neurons. Eur J Pharmacol. 1968 Dec; 5(1): 107-110. https://doi.org/10.1016/0014-2999(68)90164-7
15. Puelles L, Verney C. Early neuromeric distribution of tyrosine-hydroxylase-immunoreactive neurons in human embryos. J Comp Neurol. 1998 May; 394(3): 283-308. DOI: 10.1002/(sici)1096-9861(19980511)394:3<283::aid-cne2>3.0.co;2-y
16. Jakesevic M, Aaby K, Borge GIA, Jeppsson B, Ahrné S, Molin G. Antioxidative protection of dietary bilberry, chokeberry and Lactobacillus plantarum HEAL19 in mice subjected to intestinal oxidative stress by ischemia-reperfusion BMC Complement Altern Med. 2011; 11: 8. DOI: 10.1186/1472-6882-11-8
17. Kaizu H, Sasaki M, Nakajima H, Suzuki Y. Effect of antioxidative lactic acid bacteria on rats fed a diet deficient in vitamin E. J Dairy Sci. 1993 Sep; 76(9): 2493-99. https://doi.org/10.3168/jds.S0022-0302(93)77584-0
18. Pakpour B, Ahmadi S, Nayer-Nouri T, Oryan S, Zarrindast MR. Inhibitory avoidance memory deficit induced by scopolamine: interaction with glutamatergic system in the nucleus accumbens. Behavioural Pharmacology. 2010 Dec; 21(8): 719-26. DOI: 10.1097/fbp.0b013e32833fa785
19. Zarrindast MR, Ownegh V, Rezayof A, Ownegh F. The involvement of dorsal hippocampus in dextromethorphan-induced state-dependent learning in mice. Pharmacology Biochemistry and Behavior. 2014 Jan; 116: 90-95. https://doi.org/10.1016/j.pbb.2013.11.015
20. Pfeiffer RF. Gastrointestinal dysfunction in Parkinson's disease. Parkinsonism Relat Disord. 2011 Jan; 17(1): 10-15. DOI: 10.1016/j.parkreldis.2010.08.003
21. Zarrindast MR, Farahvash H. Effects of GABA-ergic drugs on penile erection induced by apomorphine in rats. Psychopharmacology. 1994 Jun; 115(1-2): 249-53.
22. Mulak A, Bonaz B. Brain-gut-microbiota axis in Parkinson's disease. World J Gastroenterol. 2015 Oct; 21(37): 10609-20. DOI: 10.3748/wjg.v21.i37.10609
23. Zarrindast MR, Khakpai F. The Modulatory Role of Dopamine in Anxiety-like Behavior. Arch Iran Med. 2015; 18(9): 591-603.
24. Piri M, Rostampour M, Nasehi M, Zarrindast MR. Blockade of the dorsal hippocampal dopamine D1 receptors inhibits the scopolamine-induced state-dependent learning in rats. Neuroscience. 2013 Nov; 252: 460-67. https://doi.org/10.1016/j.neuroscience.2013.08.003
25. Nasehi M, Hajian M, Ebrahimi-Ghiri M, Zarrindast MR. Role of the basolateral amygdala dopamine receptors in arachidonylcyclopropylamide-induced fear learning deficits. Psychopharmacology (Berl). 2016 Jan; 233(2): 213-24. DOI: 10.1007/s00213-015-4096-6
26. Le Heron C, Kolling N, Plant O, Kienast A, Janska R, Siang Ang Y, et al. Dopamine Modulates Dynamic Decision-Making during Foraging. J Neurosci. 2020; 40(27): 5273-82. DOI: 10.1523/JNEUROSCI.2586-19.2020
27. Haddad D, Nakamura K. Understanding the susceptibility of dopamine neurons to mitochondrial stressors in Parkinson’s disease. FEBS Lett. 2015 Dec; 589(24): 3702-13. DOI: 10.1016/j.febslet.2015.10.021
28. Burke WJ. Beating a dead horse: dopamine and Parkinson disease. Neurology. 2008; 70(22): 2087. DOI: 10.1212/01.wnl.0000315886.20986.94
29. Yakushev IY, Dupont E, Buchholz HG, Tillmanns J, Debus F, Cumming P, et al. In vivo imaging of dopamine receptors in a model of temporal lobe epilepsy. Epilepsia. 2010 Mar; 51(3): 415-22. DOI: 10.1111/j.1528-1167.2009.02272.x
30. Roghani M, Behzadi G. Neuroprotective effect of vitamin E on the early model of Parkinson's disease in rat: behavioral and histochemical evidence. Brain Res. 2001 Feb; 892(1): 211-17. DOI: 10.1016/s0006-8993(00)03296-0
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Khandestan K, Pakpour B, Tajabadi Ebrahimi M. Effect of Lactobacillus paracasei probiotic in Parkinson’s male rats. J Gorgan Univ Med Sci. 2021; 22 (3) :65-72
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3647-fa.html

خندستان کیمیا، پاکپور بهاره، تاج آبادی ابراهیمی مریم. اثر مصرف خوراکی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پاراکازیی بر موش‌های صحرایی نر: مدل حیوانی بیماری پارکینسون. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1399; 22 (3) :65-72

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3647-fa.htmlدوره 22، شماره 3 - ( پاييز 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4256