[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 20، شماره 4 - ( زمستان 1397 ) ::
جلد 20 شماره 4 صفحات 69-76 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی قدرت مفصل شانه افراد با گیر افتادگی تحت آخرومی مفصل شانه
امیر لطافت کار1 ، هادی عباس زاده قناتی* 2
1- استادیار گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. letafatkaramir@yahoo.com
2- دانشجوی دکتری آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران ، hadi.handball@gmail.com
چکیده:   (1374 مشاهده)

زمینه و هدف: مدیریت پیشگیری از گیرافتادگی تحت آخرومی شانه (sub-acromial shoulder impingement: SSI) شامل تمرینات تقویتی عمومی، به خصوص برای چرخاننده‌های داخلی و خارجی شانه است. با این حال شواهدی بر تفاوت قدرت این گروه عضلات در افراد دارای گیرافتادگی تحت آخرومی شانه با نمونه‌های سالم وجود ندارد. این مطالعه به منظور ارزیابی قدرت مفصل شانه افراد با گیر افتادگی تحت آخرومی شانه در مقایسه با افراد سالم انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه مورد – شاهدی روی 24 نفر از دانشجویان دارای علایم گیرافتادگی تحت آخرومی شانه (گروه مورد) و 24 نفر از دانشجویان سالم (گروه شاهد) که از لحاظ سن، جنس، دست برتر و سطح فعالیت بدنی همسان بودند؛ انجام شد. گروه‌ها تست حداکثر گشتاور ایزوکینتیکی را طی دو حرکت چرخش داخلی و خارجی شانه انجام دادند. در گروه مورد 18 شانه برتر و 6 شانه غیربرتر با علایم وجود داشت. حرکات چرخش داخلی و خارجی مفصل شانه جداگانه و به‌صورت انقباض درونگرا و برونگرا در دو سرعت 60 و 120 درجه بر ثانیه ارزیابی شد. حداکثر گشتاور، حداکثر گشتاور نسبی و نسبت‌های قدرت در بین دو گروه مقایسه گردید.

یافته‌ها: تفاوت قدرت بین دو گروه زمانی با گیرافتادگی تحت آخرومی دست برتر، از نظر آماری معنی‌دار بود (P<0.05). مقادیر حداکثر گشتاور چرخش خارجی شانه با انقباض برونگرا (22.20±7.01) و درونگرا (11.36±3.36) در سرعت 120 درجه بر ثانیه، حداکثر گشتاور چرخش خارجی شانه با انقباض برونگرا (20.53±6.15) در سرعت 60 درجه بر ثانیه، حداکثر گشتاور چرخش داخلی شانه با انقباض برونگرا در سرعت‌های 60 درجه بر ثانیه (43.13±12.98) و 120 درجه بر ثانیه (40.33±9.24) گروه مورد با علایم شانه برتر در مقایسه با شانه برتر گروه کنترل به‌طور معنی‌داری کمتر بود (P<0.05).

نتیجه‌گیری: احتمالاً تغییر در حداکثر گشتاور چرخش داخلی و خارجی شانه در افراد با SSI به دست برتر مرتبط است که دلالت بر روش‌های تقویتی دارد. لذا نیاز است که متخصصان تمرین درمانی در طراحی تمرینات برای افراد داری SSI از تمرینات برونگرای ایزوکینتیکی برای چرخاننده‌های داخلی و خارجی شانه بهره ببرند.

واژه‌های کلیدی: گیرافتادگی تحت آخرومی شانه، حداکثر گشتاور، چرخش شانه
متن کامل [PDF 233 kb]   (227 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: توانبخشی
فهرست منابع
1. Page P. Shoulder muscle imbalance and subacromial impingement syndrome in overhead athletes. Int J Sports Phys Ther. 2011 Mar; 6(1): 51-8.
2. Lewis JS, Green AS, Dekel S. The aetiology of subacromial impingement syndrome. Physiotherapy. 2001 Sep; 87(9): 458-69. https://doi.org/10.1016/S0031-9406(05)60693-1
3. Lewis JS. Rotator cuff tendinopathy: a model for the continuum of pathology and related management. Br J Sports Med. 2010 Oct; 44(13): 918-23. doi: 10.1136/bjsm.2008.054817
4. Lewis JS. Rotator cuff tendinopathy/subacromial impingement syndrome: is it time for a new method of assessment? Br J Sports Med. 2009; 43(4): 259-64. doi:10.1136/bjsm.2008.052183
5. Hébert LJ, Moffet H, Dufour M, Moisan C. Acromiohumeral distance in a seated position in persons with impingement syndrome. J Magn Reson Imaging. 2003 Jul; 18(1): 72-9.
6. Hallström E, Kärrholm J. Shoulder kinematics in 25 patients with impingement and 12 controls. Clin Orthop Relat Res. 2006 Jul; 448: 22-7.
7. Ludewig PM, Cook TM. Translations of the humerus in persons with shoulder impingement symptoms. J Orthop Sports Phys Ther. 2002 Jun; 32(6): 248-59.
8. Graichen H, Bonel H, Stammberger T, Englmeier KH, Reiser M, Eckstein F. Subacromial space width changes during abduction and rotation--a 3-D MR imaging study. Surg Radiol Anat. 1999; 21(1): 59-64.
9. Johnston TB. The movements of the shoulder-joint a plea for the use of the’plane of the scapula'as the plane of reference for movements occurring at the humero-scapular joint. Br J Surg. 1937; 25(98): 252-60. https://doi.org/10.1002/bjs.1800259803
10. MacDermid JC, Ramos J, Drosdowech D, Faber K, Patterson S. The impact of rotator cuff pathology on isometric and isokinetic strength, function, and quality of life. J Shoulder Elbow Surg. 2004 Nov-Dec; 13(6): 593-98. doi: 10.1016/S1058274604001247
11. Land H, Gordon S. Clinical assessment of factors associated with subacromial shoulder impingement: a systematic review. Phys Ther Rev. 2017; 21(3-6): 192-206. doi: 10.1080/10833196.2016.1274355
12. Holmgren T, Hallgren HB, Oberg B, Adolfsson L, Johansson K. Effect of specific exercise strategy on need for surgery in patients with subacromial impingement syndrome: randomised controlled study. Br J Sports Med. 2014 Oct; 48(19): 1456-57. doi: 10.1136/bjsports-2014-e787rep
13. Ludewig PM, Cook TM. Alterations in shoulder kinematics and associated muscle activity in people with symptoms of shoulder impingement. Phys Ther. 2000 Mar; 80(3): 276-91.
14. van Meeteren J, Roebroeck ME, Selles RW, Stijnen T, Stam HJ. Concentric isokinetic dynamometry of the shoulder: Which parameters discriminate between healthy subjects and patients with shoulder disorders? Isokinet Exerc Sci. 2004; 12(4): 239-46. doi: 10.3233/IES-2004-0181
15. Blume C, Wang-Price S, Trudelle-Jackson E, Ortiz A. Comparison of eccentric and concentric exercise interventions in adults with subacromial impingement syndrome. Int J Sports Phys Ther. 2015 Aug; 10(4): 441-55.
16. Tyler TF, Nahow RC, Nicholas SJ, McHugh MP. Quantifying shoulder rotation weakness in patients with shoulder impingement. J Shoulder Elbow Surg. 2005 Nov-Dec; 14(6): 570-4. doi: 10.1016/j.jse.2005.03.003
17. Land H, Gordon S, Watt K. Isokinetic clinical assessment of rotator cuff strength in subacromial shoulder impingement. Musculoskelet Sci Pract. 2017 Feb; 27: 32-39. doi: 10.1016/j.msksp.2016.11.012
18. Baecke JA, Burema J, Frijters JE. A short questionnaire for the measurement of habitual physical activity in epidemiological studies. Am J Clin Nutr. 1982 Nov; 36(5): 936-42. doi: 10.1093/ajcn/36.5.936
19. Letafatkar A, Rajabi R, Tekamejani EE, Minoonejad H. Effects of perturbation training on knee flexion angle and quadriceps to hamstring cocontraction of female athletes with quadriceps dominance deficit: Pre-post intervention study. Knee. 2015 Jun; 22(3): 230-36. doi: 10.1016/j.knee.2015.02.001
20. Roach KE, Budiman-Mak E, Songsiridej N, Lertratanakul Y. Development of a shoulder pain and disability index. Arthritis Care Res. 1991 Dec; 4(4): 143-49.
21. Land H, Gordon S. What is normal isokinetic shoulder strength or strength ratios? A systematic review. Isokinetics and exercise science. 2011; 19(4): 231-41. doi: 10.3233/IES-2011-0427
22. Kuhlman JR, Iannotti JP, Kelly MJ, Riegler FX, Gevaert ML, Ergin TM. Isokinetic and isometric measurement of strength of external rotation and abduction of the shoulder. J Bone Joint Surg Am. 1992 Oct; 74(9): 1320-33.
23. Dulgeroglu D, Kirbiyik E, Ersoz M, Ozel S. Evaluation of shoulder rotational strength in patients with subacromial impingement syndrome using a computerized isokinetic dynamometer. J of Musculoskeletal Pain. 2013; 21(1): 23–30. doi: 10.3109/10582452.2013.763393
24. Akyol Y, Yasemin U, Durmuş D, Tander B, Cantürk F, Bilgici A, et al. Shoulder muscle strength in patients with subacromial impingement syndrome: its relationship with duration of quality of life and emotional status. Turkiye Fiziksel Tip ve Rehabilitasyon Dergisi. 2013; 59(3): 176-81. doi: 10.4274/tftr.59837
25. Erol O, Ozçakar L, Celiker R. Shoulder rotator strength in patients with stage I-II subacromial impingement: relationship to pain, disability, and quality of life. J Shoulder Elbow Surg. 2008 Nov-Dec; 17(6): 893-97. doi: 10.1016/j.jse.2008.05.043
26. Moraes GF, Faria CD, Teixeira-Salmela LF. Scapular muscle recruitment patterns and isokinetic strength ratios of the shoulder rotator muscles in individuals with and without impingement syndrome. J Shoulder Elbow Surg. 2008 Jan-Feb; 17(1 Suppl): 48S-53S. doi: 10.1016/j.jse.2007.08.007
27. Anderson VB, Bialocerkowski AE, Bennell KL. Test–retest reliability of glenohumeral internal and external rotation strength in chronic rotator cuff pathology. Physical Therapy in Sport. 2006; 7(3): 115-21. https://doi.org/10.1016/j.ptsp.2006.04.002
28. Leroux JL, Codine P, Thomas E, Pocholle M, Mailhe D, Blotman F. Isokinetic evaluation of rotational strength in normal shoulders and shoulders with impingement syndrome. Clin Orthop Relat Res. 1994 Jul; (304): 108-15.
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Letafatkar A, Abbaszadeh Ghanati H. Shoulder joint strength assessment in people with subacromial shoulder impingment. J Gorgan Univ Med Sci. 2018; 20 (4) :69-76
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3542-fa.html

لطافت کار امیر، عباس زاده قناتی هادی. ارزیابی قدرت مفصل شانه افراد با گیر افتادگی تحت آخرومی مفصل شانه. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1397; 20 (4) :69-76

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3542-fa.htmlدوره 20، شماره 4 - ( زمستان 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3937