[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 20، شماره 3 - ( پاییز 1397 ) ::
جلد 20 شماره 3 صفحات 76-81 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر ضدسرطانی دو ترکیب جدید کینولینی روی سلول‌های سرطانی معده
سیدمحمد ابوترابزاده بیرجند1 ، فاطمه مصفا2 ، علی قاسمی3 ، راضیه قدسی* 4
1- دکتری حرفه‌ای داروسازی، گروه شیمی دارویی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
2- دکتری تخصصی بیوتکنولوژی، دانشیار، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، پژوهشکده فناوریهای نوین داروئی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
3- دانشیار، گروه هماتولوژی و انکولوژی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
4- دکتری تخصصی شیمی داروئی، دانشیار، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، پژوهشکده فناوریهای نوین داروئی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران ، ghodsir@mums.ac.ir
چکیده:   (1570 مشاهده)

زمینه و هدف : شیوع بالای سرطان در جوامع مختلف و مقاومت داروهای موجود در درمان سرطان، سبب علاقه‌مندی زیادی برای کشف داروهای جدید ضدسرطان در علم شیمی دارویی شده است. این مطالعه به منظور تعیین اثر ضدسرطانی دو ترکیب جدید کینولینی روی سلول‌های سرطانی معده انسان انجام شد.

روش بررسی : در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، اثر ضدسرطانی دو ترکیب کینولینی با نام اختصاری RQ1 و RQ2 با انجام تست سمیت سلولی MTT بررسی شد. این تست روی دو رده سلول‌های سرطانی معده حساس و مقاوم به دانوروبیسین انجام شد. با انجام تست PI و آنالیز فلوسایتومتری مکانیسم توقف در فاز G2/M چرخه سلولی و القای آپوپتوز توسط ترکیبات کینولی بررسی شد.

یافته‌ها : دو ترکیب جدید کینولینی RQ1 و RQ2 با IC50 برابر با 38-25 میکرومولار روی سلول‌های سرطانی معده حساس و مقاوم به دانوروبیسین اثر سمی داشتند. بهترین اثر ضدسرطانی مربوط به ترکیب RQ2 روی رده سلول‌های سرطانی معده حساس به دانوروبیسین با IC50 برابر با 25 میکرومولار بود. درصد سلول‌های سرطانی معده مقاوم به دانوروبیسین در فاز G2/M در غلظت 25 میکرومولار این ترکیبات به ترتیب 35.95% و 34.88% و 41.11% و 42.89% از این سلول‌ها، بعد از تیمار با غلظت 50 میکرومولار این ترکیبات دچار توقف در فاز G2/M شدند.

نتیجه‌گیری : دو ترکیب جدید کینولینی RQ1 و RQ2 اثر ضدسرطانی موثری روی دو رده سلول‌های سرطانی معده حساس و مقاوم به دانوروبیسین از خود نشان دادند.

واژه‌های کلیدی: سرطان، معده، کینولین، سمیت سلولی
متن کامل [PDF 545 kb] [English Abstract]   (310 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: فارماكولوژي
* نشانی نویسنده مسئول: مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده داروسازی، گروه شیمی دارویی، تلفن و نمابر 38823251-051، ghodsir@mums.ac.ir
فهرست منابع
1. Miller KD, Siegel RL, Lin CC, Mariotto AB, Kramer JL, Rowland JH, et al. Cancer treatment and survivorship statistics, 2016. CA Cancer J Clin. 2016 Jul; 66(4): 271-89. doi:10.3322/caac.21349
2. Liang XJ, Chen C, Zhao Y, Wang PC. Circumventing tumor resistance to chemotherapy by nanotechnology. Methods Mol Biol. 2010; 596: 467-88. doi:10.1007/978-1-60761-416-6_21
3. Baytas SN, Inceler N, Yilmaz A, Olgac A, Menevse S, Banoglu E, et al. Synthesis, biological evaluation and molecular docking studies of trans-indole-3-acrylamide derivatives, a new class of tubulin polymerization inhibitors. Bioorganic & Medicinal Chemistry. 2014; 22(12): 3096-3104. https://doi.org/10.1016/j.bmc.2014.04.027
4. Borji A, Bayat M, Shamsabadi F, Amini F, Dayyani M, Mehrad Majd H. [Epidemiology of gastrointestinal cancers (stomach, esophageal and colorectal) in Neyshabur city during 2006-2012]. J Neyshabur Univ Med Sci. 2016; 3(4): 37-44. [Article in Persian]
5. Li C, Wang Y, Wang C, Yi X, Li M, He X. Anticancer activities of harmine by inducing a pro-death autophagy and apoptosis in human gastric cancer cells. Phytomedicine. 2017 May; 28: 10-18. doi:10.1016/j.phymed.2017.02.008
6. Kumar NP, Sharma P, Reddy TS, Nekkanti S, Shankaraiah N, Lalita G, et al. Synthesis of 2, 3, 6, 7-tetramethoxyphenanthren-9-amine: An efficient precursor to access new 4-aza-2, 3-dihydropyridophenanthrenes as apoptosis inducing agents. EurJ Med Chem. 2017; 127: 305-17. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2017.01.001
7. Sharma P, Thummuri D, Reddy TS, Senwar KR, Naidu VGM, Srinivasulu G, et al. New (E)-1-alkyl-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)methylene)indolin-2-ones: Synthesis, in vitro cytotoxicity evaluation and apoptosis inducing studies. Eur J Med Chem. 2016 Oct; 122: 584-600. doi:10.1016/j.ejmech.2016.07.019
8. Zhang B, Huang R, Hua J, Liang H, Pan Y, Dai L, et al. Antitumor lignanamides from the aerial parts of Corydalis saxicola. Phytomedicine. 2016 Dec; 23(13): 1599-609. doi:10.1016/j.phymed.2016.09.006
9. Borska S, Chmielewska M, Wysocka T, Drag-Zalesinska M, Zabel M, Dziegiel P. In vitro effect of quercetin on human gastric carcinoma: targeting cancer cells death and MDR. Food Chem Toxicol. 2012 Sep; 50(9): 3375-83. doi:10.1016/j.fct.2012.06.035
10. Stanton RA, Gernert KM, Nettles JH, Aneja R. Drugs that target dynamic microtubules: a new molecular perspective. Med Res Rev. 2011 May; 31(3): 443-81. doi:10.1002/med.20242
11. Beutler JA, Cardellina JH, Lin CM, Hamel E, Cragg GM, Boyd MR. Centaureidin, a cytotoxic flavone from Polymnia fruticosa, inhibits tubulin polymerization. Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters. 1993 Apr; 3(4): 581-84. https://doi.org/10.1016/S0960-894X(01)81233-6
12. Ferlin MG, Carta D, Bortolozzi R, Ghodsi R, Chimento A, Pezzi V, et al. Design, synthesis, and structure-activity relationships of azolylmethylpyrroloquinolines as nonsteroidal aromatase inhibitors. J Med Chem. 2013 Oct; 56(19): 7536-51. doi:10.1021/jm400377z
13. Ghodsi R, Azizi E, Zarghi A. Design, synthesis and biological evaluation of 4-(Imidazolylmethyl)-2-(4-methylsulfonyl phenyl)-Quinoline derivatives as selective COX-2 inhibitors and in-vitro anti-breast cancer agents. Iran J Pharm Res. 2016; 15(1): 169-77.
14. Malayeri SO, Abnous K, Arab A, Akaberi M, Mehri S, Zarghi A, et al. Design, synthesis and biological evaluation of 7-(aryl)-2,3-dihydro-[1,4]dioxino[2,3-g]quinoline derivatives as potential Hsp90 inhibitors and anticancer agents. Bioorg Med Chem. 2017 Feb; 25(3): 1294-302. doi:10.1016/j.bmc.2016.12.050
15. Shobeiri N, Rashedi M, Mosaffa F, Zarghi A, Ghandadi M, Ghasemi A, et al. Synthesis and biological evaluation of quinoline analogues of flavones as potential anticancer agents and tubulin polymerization inhibitors. Eur J Med Chem. 2016 May; 114: 14-23. doi:10.1016/j.ejmech.2016.02.069
16. Aboul-Enein MN, El-Azzouny AM, Ragab FA, Hamissa MF. Design, synthesis, and cytotoxic evaluation of certain 7-chloro-4-(piperazin-1-yl)quinoline derivatives as VEGFR-II inhibitors. Arch Pharm (Weinheim). 2017 Apr; 350(3-4). doi:10.1002/ardp.201600377
17. Alegaon SG, Parchure P, Araujo LD, Salve PS, Alagawadi KR, Jalalpure SS, et al. Quinoline-azetidinone hybrids: Synthesis and in vitro antiproliferation activity against Hep G2 and Hep 3B human cell lines. Bioorg Med Chem Lett. 2017 Apr; 27(7): 1566-71. doi:10.1016/j.bmcl.2017.02.043
18. Gu W, Jin XY, Li DD, Wang SF, Tao XB, Chen H. Design, synthesis and in vitro anticancer activity of novel quinoline and oxadiazole derivatives of ursolic acid. Bioorg Med Chem Lett. 2017 Sep; 27(17): 4128-32. doi:10.1016/j.bmcl.2017.07.033
19. Afzal O, Kumar S, Haider MR, Ali MR, Kumar R, Jaggi M, Bawa S. A review on anticancer potential of bioactive heterocycle quinoline. Eur J Med Chem. 2015 Jun; 97: 871-910. doi:10.1016/j.ejmech.2014.07.044
20. Kumar S, Guru SK, Venkateswarlu V, Malik F, Vishwakarma RA, Sawant SD, et al. A Novel Quinoline based second-generation mTOR inhibitor that induces apoptosis and disrupts PI3K-Akt-mTOR signaling in human leukemia HL-60 cells. Anticancer Agents Med Chem. 2015; 15(10): 1297-304.
21. Liu CY, Wu PT, Wang JP, Fan PW, Hsieh CH, Su CL, et al. An indolylquinoline derivative promotes apoptosis in human lung cancer cells by impairing mitochondrial functions. Apoptosis. 2015 Nov; 20(11): 1471-82. doi:10.1007/s10495-015-1165-6
22. RohitKumar HG, Asha KR, Kiran Kumar HN, Inamdar LS, Rao GM. Cell cycle arrest and induction of apoptosis in colon adenocarcinoma cells by a DNA intercalative Quinoline derivative, 4-Morpholinopyrimido [4',5':4,5] Selenolo (2,3-b) Quinoline. Nucleosides Nucleotides Nucleic Acids. 2015; 34(8): 525-43. doi:10.1080/15257770.2015.1030503
23. RohitKumar HG, Asha KR, Raghavan SC, Advi Rao GM. DNA intercalative 4-butylaminopyrimido[4',5':4,5]thieno(2,3-b)quinoline induces cell cycle arrest and apoptosis in leukemia cells. Cancer Chemother Pharmacol. 2015 Jun; 75(6): 1121-33. doi:10.1007/s00280-015-2735-6
24. Sharma S, Panjamurthy K, Choudhary B, Srivastava M, Shahabuddin M, Giri R, et al. A novel DNA intercalator, 8-methoxy pyrimido[4',5':4,5]thieno (2,3-b)quinoline-4(3H)-one induces apoptosis in cancer cells, inhibits the tumor progression and enhances lifespan in mice with tumor. Mol Carcinog. 2013 Jun; 52(6): 413-25. doi:10.1002/mc.21867
25. Chen YF, Lin YC, Huang PK, Chan HC, Kuo SC, Lee KH, et al. Design and synthesis of 6,7-methylenedioxy-4-substituted phenylquinolin-2(1H)-one derivatives as novel anticancer agents that induce apoptosis with cell cycle arrest at G2/M phase. Bioorg Med Chem. 2013 Sep; 21(17): 5064-75. doi:10.1016/j.bmc.2013.06.046
26. Hsu SC, Yu CC, Yang JS, Lai KC, Wu SH, Lin JJ, et al. A novel synthetic 2-(3-methoxyphenyl)-6,7-methylenedioxoquinolin-4-one arrests the G2/M phase arrest via Cdc25c and induces apoptosis through caspase- and mitochondria-dependent pathways in TSGH8301 human bladder cancer cells. Int J Oncol. 2012 Mar; 40(3): 731-38. doi:10.3892/ijo.2011.1241
27. Huang SM, Yang JS, Tsai SC, Chen MH, Hsu MH, Lin HY, et al. The novel synthesized 2-(3-(methylamino)phenyl)-6-(pyrrolidin-1-yl)quinolin-4-one (Smh-3) compound induces G2/M phase arrest and mitochondrial-dependent apoptotic cell death through inhibition of CDK1 and AKT activity in HL-60 human leukemia cells. Int J Oncol. 2011 May; 38(5): 1357-64. doi:10.3892/ijo.2011.952
28. Seo KW, Holt R, Jung YS, Rodriguez Jr CO, Chen X, Rebhun RB. Fluoroquinolone-mediated inhibition of cell growth, S-G2/M cell cycle arrest, and apoptosis in canine osteosarcoma cell lines. PloS one. 2012; 7(8): e 42960. doi:10.1371/journal.pone.0042960
29. Xiang Q, Zhen Z, Deng DY, Wang J, Chen Y, Li J, et al. Tivantinib induces G2/M arrest and apoptosis by disrupting tubulin polymerization in hepatocellular carcinoma. J Exp Clin Cancer Res. 2015; 34: 118. doi:10.1186/s13046-015-0238-2
30. Karthikeyan C, Lee C, Moore J, Mittal R, Suswam EA, Abbott KL, et al. IND-2, a pyrimido[1'',2'':1,5]pyrazolo[3,4-b]quinoline derivative, circumvents multi-drug resistance and causes apoptosis in colon cancer cells. Bioorg Med Chem. 2015 Feb; 23(3): 602-11.
31. Ducki S, Rennison D, Woo M, Kendall A, Chabert JF, McGown AT, et al. Combretastatin-like chalcones as inhibitors of microtubule polymerization. Part 1: synthesis and biological evaluation of antivascular activity. Bioorg Med Chem. 2009 Nov; 17(22): 7698-710. doi:10.1016/j.bmc.2009.09.039
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Aboutorabzadeh Birjand S M, Mosaffa F, Ghasemi A, Ghodsi R. Anticancer activity of two novel quinoline compounds on human gastric cancer cells . J Gorgan Univ Med Sci. 2018; 20 (3) :76-81
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3458-fa.html

ابوترابزاده بیرجند سیدمحمد، مصفا فاطمه، قاسمی علی، قدسی راضیه. اثر ضدسرطانی دو ترکیب جدید کینولینی روی سلول‌های سرطانی معده. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1397; 20 (3) :76-81

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3458-fa.htmlدوره 20، شماره 3 - ( پاییز 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3877