[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 20، شماره 3 - ( پاییز 1397 ) ::
جلد 20 شماره 3 صفحات 64-69 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر یک دوره تمرینات پیلاتس بر تعادل عملکردی مردان سالمند
ادریس باوردی مقدم* 1، سیدصدرالدین شجاع‌الدین2 ، حسین رادفر3
1- کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ، bavardi.e@gmail.com
2- دانشیار، گروه حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
3- کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده:   (1664 مشاهده)

زمینه و هدف : سالمندی به عنوان یکی از مراحل تکاملی زندگانی بوده و یک مرحله اجتناب‌ناپذیر جامعه بشری است که می‌تواند سبب ضعف تعادل و در پی آن آسیب، کاهش استقلال و مرگ زودرس شود. این مطالعه به منظور تعیین اثر یک دوره تمرینات پیلاتس (آمادگی جسمانی روحی) بر تعادل عملکردی مردان سالمند انجام شد.

روش بررسی : این مطالعه شبه‌تجربی روی 28 مرد سالمند با میانگین سنی 60 سال به بالا با تخصیص غیرتصادفی در دو گروه 14 نفری مداخله و کنترل انجام شد. گروه مداخله به مدت شش هفته سه جلسه در هفته برنامه تمرین پیلاتس را اجرا نمودند. تمرینات پیلاتس شامل حرکات کششی و قدرتی است که در طول دامنه حرکتی مفصل با یک سرعت کنترل شده همراه با تمرکز و تنفس‌های عمیق انجام می‌شود. تعادل عملکردی با استفاده از آزمون رفت و برگشت اندازه‌گیری شد.

یافته‌ها : در انتهای مطالعه، نتایج آزمون تعادل عملکردی گروه مداخله (10.11±0.53 sec) در مقایسه با گروه کنترل (12.61±1.14 sec) کاهش آماری معنی‌داری نشان داد (p<0.05).

نتیجه‌گیری : به‌کارگیری تمرینات پیلاتس می‌تواند بر بهبود تعادل عملکردی مردان سالمند اثرگذار باشد.

واژه‌های کلیدی: تمرینات پیلاتس، تعادل عملکرد، مردان سالمند
متن کامل [PDF 249 kb] [English Abstract]   (366 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: توانبخشی
* نشانی نویسنده مسئول: تهران، خیابان شهید مفتح نرسیده به انقلاب، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تلفن و نمابر 88825818-021، bavardi.e@gmail.com
فهرست منابع
1. Kamioka H, Tsutani K, Katsumata Y, Yoshizaki T, Okuizumi H, Okada S, et al. Effectiveness of Pilates exercise: A quality evaluation and summary of systematic reviews based on randomized controlled trials. Complement Ther Med. 2016 Apr; 25:1-19. doi:10.1016/j.ctim.2015.12.018
2. Safavi Bayat Z, Zorriasatain F. [Determining risk factors associated with falling among elderly at residential care facilities in Tehran]. J Qazvin Univ Med Sci. 2008; 11(4): 66-70. [Article in Persian]
3. Queiroz BC, Cagliari MF, Amorim CF, Sacco IC. Muscle activation during four Pilates core stability exercises in quadruped position. Arch Phys Med Rehabil. 2010 Jan; 91(1): 86-92. doi:10.1016/j.apmr.2009.09.016
4. Salminen M, Vahlberg T, Sihvonen S, Sjösten N, Piirtola M, Isoaho R, et al. Effects of risk-based multifactorial fall prevention on postural balance in the community-dwelling aged: a randomized controlled trial. Arch Gerontol Geriatr. 2009 Jan-Feb; 48(1): 22-7. doi:10.1016/j.archger.2007.09.006
5. Mojabi M. [Dizziness in elderly]. J Qazvin Univ Med Sci 2007; 11(2): 71-77. [Article in Persian]
6. Abbasi A, Sadeghi H, Berenjeian Tabrizi H, Bagheri K, Ghasemizad A. [Effects of aquatic balance training and detraining on neuromuscular performance and balance in healthy middle aged male]. Koomesh. 2012; 13(3): 345-54. [Article in Persian]
7. Ghotbi N, Hassanpour A. [Effect of somatosensory impairments on balance control]. Audiol 2012; 21(3): 1-8. [Article in Persian]
8. Josephs S, Pratt ML, Calk Meadows E, Thurmond S, Wagner A. The effectiveness of Pilates on balance and falls in community dwelling older adults. J Bodyw Mov Ther. 2016 Oct; 20(4): 815-23. doi:10.1016/j.jbmt.2016.02.003
9. Kloubec JA. Pilates for improvement of muscle endurance, flexibility, balance, and posture. J Strength Cond Res. 2010 Mar; 24(3): 661-67. doi:10.1519/JSC.0b013e3181c277a6
10. Sadeghi H, Norouzi H, Karimi Asl A, Montazer M. [Functional training program effect on static and dynamic balance in male able-bodied elderly]. Iranian Journal of Ageing (Salmand). 2008; 3(2): 565-71. [Article in Persian]
11. Iwamoto J, Suzuki H, Tanaka K, Kumakubo T, Hirabayashi H, Miyazaki Y, et al. Preventative effect of exercise against falls in the elderly: a randomized controlled trial. Osteoporos Int. 2009 Jul; 20(7): 1233-40. doi:10.1007/s00198-008-0794-9
12. Caldwell K, Harrison M, Adams M, Triplett NT. Effect of Pilates and taiji quan training on self-efficacy, sleep quality, mood, and physical performance of college students. J Bodyw Mov Ther. 2009 Apr; 13(2): 155-63. doi:10.1016/j.jbmt.2007.12.001
13. Sekendiz B, Altun O, Korkusuz F, Akin S. Effects of Pilates exercise on trunk strength, endurance and flexibilityin sedentary adult females. J Bodyw Mov Ther. 2007; 11(4): 318-26. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2006.12.002
14. Kaesler DS, Mellifont RR, Kelly PS, Taaffe DR. A novel balance exercise program for postural stability in older adults: A pilot study. J Bodyw Mov Ther. 2007; 11(1): 37-43. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2006.05.003
15. Irez GB, Ozdemir RA, Evin R, Irez SG, Korkusuz F. Integrating pilates exercise into an exercise program for 65+ year-old women to reduce falls. J Sports Sci Med. 2011 Mar; 10(1): 105-11.
16. Bullo V, Bergamin M, Gobbo S, Sieverdes JC, Zaccaria M, Neunhaeuserer D, et al. The effects of Pilates exercise training on physical fitness and wellbeing in the elderly: A systematic review for future exercise prescription. Prev Med. 2015 Jun; 75: 1-11. doi:10.1016/j.ypmed.2015.03.002
17. Barker AL, Bird ML, Talevski J. Effect of pilates exercise for improving balance in older adults: a systematic review with meta-analysis. Arch Phys Med Rehabil. 2015 Apr; 96(4): 715-23. doi:10.1016/j.apmr.2014.11.021
18. Babayigit Irez B. Pilates Exercise positively affects balance, reaction time, muscle strength, number of falls and psychological parameters in 65+ years old women. Doctor of philosophy thesis. The graduate school of social sciences of middle east technical university, Department of physical education and sport. Turky: Ankara. University of Ankara 2009.
19. Nazakatolhosaini M, Mokhtari M, Esfarjani F. [The effect of pilates training on improvement of motor and cognitive functions related to falling in elderly female]. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2012; 8(3): 489-501. doi:10.22122/jrrs.v8i3.522 [Article in Persian]
20. Rossi DM, Morcelli MH, Marques NR, Hallal CZ, Gonçalves M, Laroche DP, et al. Antagonist coactivation of trunk stabilizer muscles during Pilates exercises. J Bodyw Mov Ther. 2014 Jan; 18(1): 34-41. doi:10.1016/j.jbmt.2013.04.006
21. Maria T, Vasilica G, Iulian-Doru T. The role of pilates techniques in improving components of the coordinative capacity. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014; 117: 16-20. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.02.171
22. Guclu-Gunduz A, Citaker S, Irkec C, Nazliel B, Batur-Caglayan HZ. The effects of pilates on balance, mobility and strength in patients with multiple sclerosis. NeuroRehabilitation. 2014; 34(2): 337-42. doi:10.3233/NRE-130957
23. Cromwell RL, Meyers PM, Meyers PE, Newton RA. Tae Kwon Do: an effective exercise for improving balance and walking ability in older adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2007 Jun; 62(6): 641-6.
24. Elsawy B, Higgins KE. Physical activity guidelines for older adults. Am Fam Physician. 2010 Jan; 81(1): 55-9.
25. Fernanda D, Vale R, Giani T, Bacellar S, Dantas E. Effects of a physical activity program on static balance and functional autonomy in elderly women. Maced J Med Sci. 2010; 3(1): 21-26. https://doi.org/10.3889/MJMS.1857-5773.2010.0083
26. Siqueira Rodrigues BG, Ali Cader S, Bento Torres NV, Oliveira EM, Martin Dantas EH. Pilates method in personal autonomy, static balance and quality of life of elderly females. J Bodyw Mov Ther. 2010 Apr; 14(2): 195-202. doi:10.1016/j.jbmt.2009.12.005
27. Shea S, Moriello G. Feasibility and outcomes of a classical Pilates program on lower extremity strength, posture, balance, gait, and quality of life in someone with impairments due to a stroke. J Bodyw Mov Ther. 2014 Jul; 18(3): 332-60. doi:10.1016/j.jbmt.2013.11.017
28. Surbala L, Khuman PR, Trivedi P, Devanshi B, Mital V. Pilates versus conventional balance training on functional balance and quality of life in elderly individuals: A randomized controlled study. Sch J App Med Sci. 2014; 2(1B): 221-26.
29. Langley FA, Mackintosh SF. Functional balance assessment of older community dwelling adults: A systematic review of the literature. The Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice. 2007; 5(4): Article 13.
30. Pata RW, Lord K, Lamb J. The effect of Pilates based exercise on mobility, postural stability, and balance in order to decrease fall risk in older adults. J Bodyw Mov Ther. 2014 Jul; 18(3): 361-67. doi:10.1016/j.jbmt.2013.11.002
31. Anderson MA. Return to competition. In: Zachazewski, Magee DI. Athletic injuries and rehabilitation. 1st ed. New York: WB Sunders company. 1996; pp: 229-61.
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bavardi Moghadam E, Shojaedin S S, Radfar H. Effect of Pilates training on functional balance of elderly men . J Gorgan Univ Med Sci. 2018; 20 (3) :64-69
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3456-fa.html

باوردی مقدم ادریس، شجاع‌الدین سیدصدرالدین، رادفر حسین. اثر یک دوره تمرینات پیلاتس بر تعادل عملکردی مردان سالمند. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1397; 20 (3) :64-69

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3456-fa.htmlدوره 20، شماره 3 - ( پاییز 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3877