[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
آرشیو مقالات::
در باره نشریه::
بانک‌ها و نمایه‌نامه‌ها::
هیئت تحریریه::
اعضای اجرایی::
ثبت نام::
راهنمای نگارش مقاله::
ارسال مقاله::
فرم تعهدنامه::
راهنما کار با وب سایت::
برای داوران::
پرسش‌های متداول::
فرایند ارزیابی و انتشار مقاله::
در باره کارآزمایی بالینی::
اخلاق در نشر::
در باره تخلفات پژوهشی::
رضایت‌آگاهانه‌شرکت‌درمطالعه::
لینکهای مفید::
تسهیلات پایگاه::
تماس با ما::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
Google Scholar

Citation Indices from GS

AllSince 2019
Citations66832997
h-index3117
i10-index20673

سال ۱۴۰۳ مبارک

:: دوره 22، شماره 3 - ( پاييز 1399 ) ::
جلد 22 شماره 3 صفحات 37-28 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی زوج درمانی هیجان‌مدار بر مؤلفه‌های عملکرد خانواده زوجین: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
معصومه نعمتی1 ، فریده دوکانه ای فرد 2، معصومه بهبودی3
1- دﻛﺘﺮی ﻣﺸﺎوره،ﮔﺮوه داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و ﻣﺸﺎوره، واحد رودهن، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، تهران، ایران
2- دکتری مشاوره، اﺳﺘﺎدﻳﺎر، ﮔﺮوه ﻣﺸﺎوره، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و ﻣﺸﺎوره، واﺣﺪ رودﻫﻦ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان ، f.dokaneifard@riau.ac.ir
3- دکتری مشاوره، اﺳﺘﺎدیار، گروه مشاوره، داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و ﻣﺸﺎوره، واحد رودهن، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، تهران، ایران
چکیده:   (6861 مشاهده)

زمینه و هدف: عملکرد زوجین نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری خانواده ایفا می‌کند. این مطالعه به‌منظور تعیین اثربخشی زوج درمانی هیجان‌مدار بر مؤلفه‌های عملکرد خانواده زوجین شهر ساری انجام شد.

روش بررسی: این کارآزمایی بالینی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل با روش نمونه‌گیری در دسترس، روی کلیه زوجین دارای مشکلات زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره انجام شد. تعداد نمونه‌ها 28 زوج بود که نمره پایین‌تر از نقطه برش (نمره 120)، از پرسشنامه عملکرد خانواده مک مستر (FAD) دریافت کردند. نمونه‌ها در دو گروه مداخله و کنترل با گمارش تصادفی همتاسازی شدند. گروه مداخله در ده جلسه یک ساعت و نیمه زوج‌درمانی هیجان‌مدار شرکت کردند. از هر دو گروه پیش‌آزمون، پس‌آزمون و آزمون پیگیری یک‌ماهه به عمل آمد.

یافته‌ها: بین عملکرد اعضای گروه‌های مداخله و کنترل در پس‌آزمون متغیر عملکرد خانواده تفاوت معنی‏دار وجود داشت و زوج درمانی هیجان‌مدار موجب بهبود کلیه مؤلفه‌های عملکرد خانواده گردید. یعنی بین نمرات اعضای دو گروه در تمامی مؤلفه‌های پس‌آزمون متغیر عملکرد خانواده افزایش آماری معنی‏دار وجود داشت (P<0.05). ماندگاری اثر درمان در گروه مداخله در پیگیری یک‌ماهه در مقایسه با گروه کنترل مشهود بود (P<0.05). اختلاف نمرات پیش‌آزمون - پس‌آزمون عملکرد زوجین در گروه مداخله 4.842±20.563 (P<0.05) و پس‌آزمون- پیگیری 1.286±4.487 تعیین شد. همچنین اثربخشی زوج درمانی هیجان‌مدار در مؤلفه‌های کارکردعمومی، واکنش عاطفی، کنترل رفتار، ارتباطات، حل مسأله، نقش و آمیزش عاطفی به ترتیب بیشترین اثر را داشت.

نتیجه‌گیری: زوج‌درمانی هیجان‌مدار در بهبود مؤلفه‌های عملکرد زوجین نقش مؤثری دارد. ﻣـﯽﺗـﻮان از ایﻦ رویﮑﺮد در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ زوجﻫﺎی ناسازگار به منظور ﺑﻬﺒـﻮد و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼت زﻧﺎﺷﻮیﯽ، اﻓﺰایﺶ رﺿﺎیﺖﻣﻨﺪی و بهبود عملکرد آﻧﺎن و کارکرد عمومی زوجین ﺑﻬﺮه ﺑﺮد.

واژه‌های کلیدی: زوج ‌درمانی، درمان هیجان‌مدار، تعارض زناشویی
Article ID: Vol22-35
متن کامل [PDF 477 kb]   (10337 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: روانشناسي باليني
فهرست منابع
1. Alderfer MA, Fiese BH, Gold JI, Cutuli JJ, Holmbeck GN, Goldbeck L, et al. Evidence-based assessment in pediatric psychology. Family measures. J Pediatr Psychol. 2008 Oct; 33(9): 1046-61. DOI: 10.1093/jpepsy/jsm083
2. Shalchi B, Esmaeili Shahna M. Relationship of family functioning, satisfaction of basic psychological needs and depression considering the mediatory role of emotion regulation difficulty. Hormozgan Med J. 2018; 22(1): 52-61.
3. Kahana E, Lee JE, Kahana J, Goler T, Kahana B, Shick S, et al. Childhood Autism and Proactive Family Coping: Intergenerational Perspectives. J Intergener Relatsh. 2015; 13(2): 150-66. https://doi.org/10.1080/15350770.2015.1026759
4. Adamis D, Petmeza I, McCarthy G, Tsibidaki A, Tsamparli A. Association of individual psychopathology with family functioning in a Greek nonclinical sample. Social Work in Mental Health. 2019 Aug; 17(1): 59-72. https://doi.org/10.1080/15332985.2018.1503215
5. Kappen G, Karremans JC, Burk WJ, Buyukcan-Tetik A. On the association between mindfulness and romantic relationship satisfaction: The role of partner acceptance. Mindfulness. 2018; 9(5): 1543-56. https://doi.org/10.1007/s12671-018-0902-7
6. Parvandi A, Arefi M, Moradi A. [The role of family functioning and couples communication patterns in marital satisfaction]. Semi-annual Journal of Family Pathology, Counseling and Enrichment. 2016; 2(1): 54-65. [Article in Persian]
7. Sparks SN, Tisch R. A Family-Centered Program to Break the Cycle of Addiction. Families in Society. 2018 Apr; 99(2): 100-109. https://doi.org/10.1177/1044389418767841
8. Kumar Singh A. Changes under Marriage Phenomena and Concept of Divorce: in Indian Perspective. Paripex Indian J Res. 2018 Apr; 7(4): 31-32.
9. Hays N. Family Disintegration in Judges 17-18. Catholic Biblical Quarterly. 2018 Jul; 30(3): 373-92. DOI: 10.1353/cbq.2018.0088
10. Caleb H, Woolley SR, Negash S, Natrajan-Tyagi R. Characteristics of Emotional and Physical Marital Infidelity That Predict Divorce. Alliant International University. Doctor of Psycholgy. ProQuest Dissertations Publishing. 2018; ProQuest Number: 10839882.
11. Zanganeh Motlag F, Bani- Jamali Sh, Ahadi H, Hatami HR. [The effectiveness of couples therapy based on acceptance and commitment and emotionally focused couples therapy on improvement of intimacy and reduction of Alexithymia among Couples]. Journal of Clinical Psychology (Andishe va Rafrar). 2017; 12(2): 47-56. [Article in Persian]
12. Bowen C, Yeates G, Palmer S. Connections, closeness, and intimacy in couples relationships: Intervention. A Relational Approach to Rehabilitation. Routledge Publication. 2018; pp: 93-114.
13. Watson JC. Mapping patterns of change in emotion-focused psychotherapy: Implications for theory, research, practice, and training. Psychother Res. 2018 May; 28(3): 389-405. DOI: 10.1080/10503307.2018.1435920
14. Schwartz MF, Southern S. An Integrative Model for Treatment of Sexual Desire Disorders: An Update of the Masters and Johnson Institute Approach. The Family Journal. 2018 Jun; 26(2): 223-37. https://doi.org/10.1177/1066480718775734
15. McKinnon JM, Greenberg LS. Revealing underlying vulnerable emotion in couple therapy: Impact on session and final outcome. Journal of Family Therapy. 2013 Jul; 35(3): 303-19. https://doi.org/10.1111/1467-6427.12015
16. Mousavi R, Badihi F. [Investigation of effectiveness of Emotion-Focused Couple Therapy (EFCT) on Couples' Attachment Styles]. Journal of Clinical Psychology & Personality. 2016-2017; 14(2): 71-78. [Article in Perisan]
17. Khojastehmehr R, Shiralinia K, Rajabi Gh, Beshlideh K. [The effects of emotion-focused couple therapy on depression Symptoms reduction and enhancing emotional regulation in counseling seeking distressed couples]. Applied Counseling. 2013; 1(3): 1-18. [Article in Persian]
18. Havaasi N, Zahra Kaar K, Mohsen Zadeh F. [Compare the efficacy of emotion focused couple therapy and Gottman couple therapy method in marital burnout and changing conflict resolution styles]. J Fundam Ment Health. 2017; 20(1): 15-25. [Article in Persian]
19. Falahzade H, Sanai Zaker B, Farzad V. [A study on the effectiveness of emotionally focused couple therapy and integrated systemic couple therapy on reducing intimacy anxiety]. Journal of Family Research. 2013; 8(4): 465-84. [Article in Persian]
20. Wittenborn AK, Liu T, Ridenour TA, Lachmar EM, Mitchell EA, Seedall RB. Randomized controlled trial of emotionally focused couple therapy compared to treatment as usual for depression: Outcomes and mechanisms of change. J Marital Fam Ther. 2019 Jul; 453: 395-409. DOI: 10.1111/jmft.12350
21. Weissman N, Batten SV, Rheem KD, Wiebe SA, Pasillas RM, Potts W, et al. The effectiveness of emotionally focused couple therapy with veterans with PTSD: A pilot study. Journal of Couple & Relationship Therapy. 2018; 17(1): 25-41. https://doi.org/10.1080/15332691.2017.1285261
22. Rathgeber M, Bürkner PC, Schiller EM, Holling H. The Efficacy of Emotionally Focused Couples Therapy and Behavioral Couples Therapy: A Meta-Analysis. J Marital and Fam Ther. 2019 Jul; 45(3): 447-63. DOI: 10.1111/jmft.12336
23. Babaei Gharmkhani M, Rasouli M, Davarniya R. [The Effect of Emotionally-Focused Couples Therapy (EFCT) on Reducing Marital Stress of Married Couples]. Zanko Journal of Medical Science. 2017; 18(56): 56-69. [Article in Perisan]
24. Johnson SM. The practice of emotionally focused couple therapy: Creating connection. 2nd ed. London: Routledge. 2012; p: 260.
25. Fogarty CT. Evaluating and Treating Families: The McMaster Approach. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2009; 11(4): 176. DOI: 10.4088/PCC.08bk00770
26. Mohsenzadeh F, Kayamanesh AR, Goodarzi M. [Study of the ‎relationship between family efficiency and job burnout among elementary school teachers in the 19th ‎district of Tehran]. Journal of Career and Organzination Counseling. 2008; 2(2): 127-43. [Article in Persian]
27. Akhavan Bitaghsir Z, Sanaee Zaker B, Navabinejad S, Farzad VA. [Comparetive of Emotional Focused Couple Therapy and Acceptance and Commitment Therapy on Marital Adjustment and Marital Satisfaction]. Iran J Health Educ Health Promot. 2017; 5(2): 121-28. DOI: 10.30699/acadpub.ijhehp.5.2.121 [Article in Persian]
28. MacKinnon DP. Introduction to statistical mediation analysis. 1st ed. London: Routledge. 2008; p: 103.
29. Davarniya R, Zahrakar K, Moayeri N, Shakarami M. [Assessing the performance of emotionally-focused group couples therapy (EFCT) on reducing couple burnout in women]. Med Sci J Islam Azad Univ Tehran Med Branch. 2015; 25(2): 132-40. [Article in Persian]
30. Sayadi M, Shahhosseini tazik S, Madani Y, Gholamali lavasani M. [Effectiveness of Emotionally Focused Couple Therapy on Marital Commitment and Couple Burnout in Infertile Couples]. J Educ Community Health. 2017; 4(3): 26-37. DOI: 10.21859/jech.4.3.26 [Article in Persian]
31. Clements R, Swensen CH. Commitment to one's spouse as a predictor of marital quality among older couples. Current Psychology. 2000; 19(2): 110-19. https://doi.org/10.1007/s12144-000-1007-7
32. Naghinasab Ardehaee F, Jajarmi M, Mohammadipour M. [Effectiveness of emotion focused couple therapy on marriage function and psychological well-being of women with marrital conflicts]. J Gorgan Univ Med Sci. 2018; 20(3): 1-10. [Article in Persian]
33. Burson A. The Relationship between Mental Health Practitioners Who Have Experienced Infidelity and Their Ability to Establish a Therapeutic Alliance with Couples Presenting with Infidelity. A Dissertation Proposal For the Degree of Doctor of Philosophy. The Chicago School of Professional Psychology. 2018; ProQuest Number: 10746459
34. Raisi S J, Mohammadi K, Zarei E, Najarpouriyan S. [Effectiveness of emotionally coupled therapy and redecision therapy on changing of marital communication skills in married women]. J Gorgan Univ Med Sci. 2018; 20(1): 64-70. [Article in Persian]
35. Wampler KS, Shi L, Nelson BS, Kimball TG. The Adult Attachment Interview and Observed Couple Interaction: Implications for an Intergenerational Perspective on Couple Therapy. Fam Process. 2003; 42(4): 497-515. DOI: 10.1111/j.1545-5300.2003.00497.x
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Nemati M, Dokaneheeifard F, Behboodi M. Effectiveness of emotion- focused couple therapy on the performance component of couples: A clinical trial study. J Gorgan Univ Med Sci 2020; 22 (3) :28-37
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3364-fa.html

نعمتی معصومه، دوکانه ای فرد فریده، بهبودی معصومه. اثربخشی زوج درمانی هیجان‌مدار بر مؤلفه‌های عملکرد خانواده زوجین: یک مطالعه کارآزمایی بالینی. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1399; 22 (3) :28-37

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3364-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 22، شماره 3 - ( پاييز 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 40 queries by YEKTAWEB 4645