[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 21، شماره 2 - ( تابستان 1398 ) ::
جلد 21 شماره 2 صفحات 70-76 برگشت به فهرست نسخه ها
اثربخشی آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر کاهش فرسودگی زناشویی زنان متاهل
فاطمه ربیعی1 ، کیانوش زهراکار* 2، ولی اله فرزاد3
1- دانشجوی دکتری مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ، dr_zahrakar@yahoo.com
3- دانشیار، گروه روان شناسی عمومی، دانشکده روان شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (823 مشاهده)

زمینه و هدف: فرسودگی زناشویی یکی از پدیده‌هایی است که زوج‌های بسیاری درگیر آن هستند و از دلایل اصلی طلاق عاطفی بوده و در صورت عدم چاره‌اندیشی و درمان آن، زمینه را برای طلاق رسمی زوجین فراهم می‌کند. این مطالعه به منظور تعیین اثربخشی آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس برکاهش فرسودگی زناشویی زنان متاهل انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه شبه‌تجربی روی 30 زن متاهل مراجعه کننده به مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی آرام در شهر گرگان طی سال 1395 انجام شد. آزمودنی‌ها به شیوه در دسترس انتخاب و به صورت غیرتصادفی در دو گروه 15 نفری مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار گردآوردی داده‌ها مقیاس فرسودگی زناشویی Pines سال 1996 بود که در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه توسط آزمودنی‌های هر دو گروه تکمیل گردید. گروه مداخله،آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس را در 8 جلسه 2 ساعته به شیوه گروهی و هفتگی دریافت نمود. برای آزمودنی‌های گروه کنترل تا پایان مرحله پیگیری مداخله‌ای ارایه نگردید. در گروه‌های مورد مطالعه، فرسودگی زناشویی و مولفه‌های آن (خستگی جسمانی، روانی و عاطفی) مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها: آموزش ایمن سازی در برابر استرس در کاهش فرسودگی زناشویی و مولفه‌های آن (خستگی جسمانی، روانی و عاطفی) در آزمودنی‌های گروه مداخله در پایان درمان و بعد از پیگیری یک ‌ماهه مؤثر واقع شد (P<0.05).

نتیجه‌گیری: آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس باعث کاهش فرسودگی زناشویی در زنان متاهل می‌گردد. لذا می‌تواند گزینه مداخله‌ای مناسبی در جهت کاهش مشکلات زناشویی و بهبود روابط زوجی محسوب گردد.

واژه‌های کلیدی: فرسودگی زناشویی، ایمن سازی در برابر استرس، زنان متاهل
متن کامل [PDF 214 kb]   (295 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: روانشناسي
* نشانی نویسنده مسئول: کرج، خیابان شهید بهشتی، میدان دانشگاه، دانشگاه خوارزمی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، گروه مشاوره، تلفن و نمابر ۳۴۵۵۱۰۲۴-026
فهرست منابع
1. Sanai B, Davarniya R, Bakhtiari Said B, Shakarami M. [The effectiveness of solution-focused brief therapy (SFBT) on reducing couple Burnout and improvement of the quality of life of married women]. Armaghane Danesh. 2015; 20(5): 416-32. [Article in Persian]
2. Davarniya R, Zahrakar K, Nazari A. The effect of brief solution-focused couple therapy (BSFCT) approach on reducing couple burnout dimensions in women. J Urmia Nurs Midwifery Fac. 2015; 13(1): 36-46. [Article in Persian]
3. Pines AM. Teacher burnout: a psychodynamic existential perspective. Teachers and Teaching: Theory and Practice. 2002; 8(2): 121-40. doi: 10.1080/13540600220127331
4. Kayser K. The marital disaffection scale: An inventory for assessing motional estrangement in marriage. Am J Fam Ther. 1996; 24(1): 68-80. doi: 10.1080/01926189508251019
5. Pines AM, Neal MB, Hammer LB, Icekson T. Job burnout and couple burnout in dual- earner couples in the sandwiched generation. Social Psychology Quarterly. 2011; 74(4): 361-86. doi.org/10.1177/0190272511422452
6. Khodabakhshi Koolaee A, Adibrad N, Saleh Sedgh Poor B. The comparison of relationship beliefs and couples burnout in women who apply for divorce and women who want to continue their marital life. Iran J Psychiatry. 2010; 5(1): 35-39.
7. Morshedi M, Davarniya R, Zahrakar K, Mahmudi M, Shakarami M. [The effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on reducing couple burnout of couples]. Iranian Journal of Nursing Research. 2016; 10(4): 76-87. [Article in Persian]
8. Pamuk M, Durmuş E. Investigation of burnout in marriage. International Journal of Human Sciences. 2015; 12(1): 162-77. doi: 10.14687/ijhs.v12i1.3002
9. Gito M, Ihara H, Ogata H. The relationship of resilience, hardiness, depression and burnout among Japanese psychiatric hospital nurses. J Nurs Educ Pract. 2013; 3(11): 12-18. doi: 10.5430/jnep.v3n11p12
10. Kim J-S, Lee Y-S. Study on fatigue, stress and burnout of pregnant nurses. Korean J Occup Health Nurs. 2013; 22(3): 208-17. doi: 10.5807/kjohn.2013.22.3.208
11. Kozak A, Kersten M, Schillmöller Z, Nienhaus A. Psychosocial work-related predictors and consequences of personal burnout among staff working with people with intellectual disabilities. Res Dev Disabil. 2013 Jan; 34(1): 102-15. doi: 10.1016/j.ridd.2012.07.021
12. Schaufeli WB, Bakker AB, van der Heijden FMMA, Prins JT. Workaholism, burnout and well-being among junior doctors: The mediating role of role conflict. Work and Stress. 2009; 23(2): 155-72. doi: 10.1080/02678370902834021
13. Huston TL. What is love got to do with it? Why some marriage succeed and other fail. Person Relationship. 2009; 16(3): 301-27. http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-6811.2009.01225.x
14. Darban F, Mazlom S R. [The effect of stress inoculation program for nurses in psychiatric ward on their job satisfaction]. J Nursing Manag. 2012; 1(2): 46-54. [Article in Persian]
15. Hasanzadeh LifShagard M, Tarkhan M, Taghi Zadeh ME. [Effectiveness of stress inoculation training on perceived stress in pregnant women with infertility]. J Holist Nurs Midwifery. 2013; 23(2): 27-34. [Article in Persian]
16. Zahrakar K. [Investigating the effectiveness of group stress inoculation training (SIT) in decreasing stress syndromes in patients with diabetes]. Journal of Counseling Research. 2013; 12(45): 131-47. [Article in Persian]
17. Kawaharada M, Yoshioka E, Saijo Y, Fukui T, Ueno T, Kishi R. The effects of a stress inoculation training program for civil servants in Japan: a pilot study of a non-randomized controlled trial. Ind Health. 2009 Apr; 47(2): 173-82.
18. Nikrokh M, Zahrakar K. [Investigating the effect of stress inoculation training (SIT) on reducing marital stress among women]. Journal of Family Resarch. 2015; 11(3): 353-65. [Article in Persian]
19. Hedayati Shalkouhi F, Vatankhah HR, Zarbakhsh Bahri MR. The effectiveness of stress inoculation training (SIT) on resiliency and life expectancy in infertile women from Rasht. Eur Online J Nat Soc Sci. 2015; 4(1): 117-24.
20. Mohammadi M, Salimi A, Zahrakar K, Davarniya R, Shakarami M. [Investigating the performance of relationship enhancement program (REP) on reducing burnout in couples]. Psy Nurs. 2016; 4(3): 8-16. doi: 10.21859/ijpn-04032 [Article in Persian]
21. World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects. JAMA. 2013 Nov; 310(20): 2191-94. doi: 10.1001/jama.2013.281053
22. Meichenbaum D. Stress inoculation training: A preventative and treatment approach. In: Lehrer PM, Woolfolk RL, Sime WE (Eds.). Principles and practice of stress management. New York: The Guilford Press. 2007; pp: 497-516.
23. Nazari A, Rasouli M, Davarniya R, Hosseini A, Babaei Gharmkhani M. [Effectiveness of solution- focused brief therapy (SFBT) on couple burnout and divorce tendency in married women]. Psy Nurs. 2015; 3(3): 41-52. [Article in Persian]
24. Kashani F, Kashani P, Moghimian M, Shakour M. Effect of stress inoculation training on the levels of stress, anxiety, and depression in cancer patients. Iran J Nurs Midwifery Res. 2015 May-Jun; 20(3): 359-64.
25. Jokar E, Rahmati A. The effect of stress inoculation training on anxiety and quality of sleep of pregnant women in third trimester. J Fundam Ment Health. 2015; 17(2): 103-9.
26. Kawaharada M, Ueda I, Yoshioka E, Hirano M, Ikeno T, Shindou Y, et al. Depression prevention program for workers of private companies: A randomized controlled trial. Open Journal of Nursing. 2013; 3(1): 114-21. doi:10.4236/ojn.2013.31015
27. Fontana AM, Hyra D, Godfery L, Cermak L. Impact of a peerled stress inoculation training intervention on state anxiety and heart rate in collegue students. J Appl Biobehav Res. 1999; 4(1): 45-63. https://doi.org/10.1111/j.1751-9861.1999.tb00054.x
28. Ross MJ, Berger RS. Effects of stress inoculation training on athletes' postsurgical pain and rehabilitation after orthopedic injury. J Consult Clin Psychol. 1996 Apr; 64(2): 406-10. http://dx.doi.org/10.1037/0022-006X.64.2.406
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rabiee F, Zahrakar K, Farzad V. Effectiveness of stress inoculation training on reducing couple burnout in married women. J Gorgan Univ Med Sci. 2019; 21 (2) :70-76
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3347-fa.html

ربیعی فاطمه، زهراکار کیانوش، فرزاد ولی اله. اثربخشی آموزش ایمن‌سازی در برابر استرس بر کاهش فرسودگی زناشویی زنان متاهل. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1398; 21 (2) :70-76

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3347-fa.htmlدوره 21، شماره 2 - ( تابستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.07 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4030