پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش اخلاق حرفه ای

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۹ -

اخلاق کاربردی

   مهلت ارسال خلاصه مقاله 23 مهر ماه می باشد   akhlagh.golestan@yahoo.com   فراخوان همایش (کلیک کنید)   اطلاعیه ثبت نام   فرم ثبت نام باز آموزی(کلیک کنید)   ثبت نام کارگاه حقوق بیمار   کارگاه حقوق بیمار هم زمان با برگزاری همایش اجرا می شود.   مدرس کارگاه آقای دکتر عبدالحسن کاظمی مدیر گروه اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز می باشند.   برای این کارگاه امتیاز بازآموزی درخواست شده است.   شرکت در کارگاه بدون هزینه است .   اعضای هیات علمی – همکاران بالینی – دانشجویان می توانند در کارگاه شرکت کنند.   به یکی از شرکت کنندگان فعال در کارگاه به رسم یادبود هدیه ای تقدیم می شود.   گواهی شرکت در کارگاه به آدرس پستی شما ارسال خواهد شد.   لطفا آدرس دقیق پستی خود را وارد نمایید تا گواهی به دست شما برسد.   در صورت نیاز با تلفن 01714430360 تماس بگیرید.   Akhlagh.golestan@yahoo.com   دبیرخانه همایش   تلفن دبیرخانه کنگره:4430360