بایگانی بخش فراخوان ثبت نام

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴ -

فراخوان ثبت نام

فراخوان ثبت نام در آزمون تخصصی مسئولین فنی شرکتهای ارائه دهنده خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی گلستان   در راستای اجرای الزامات دستورالعمل شرکت های مهندسی بهداشت حرفه ای و به استناد بند 5 روش اجرایی به شماره 16009 / 306 د مورخ 92/12/7 وبند 6 ماده 37 دستورالعمل 5637/300 مورخ 22/5/92 ورازت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نظر است معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان به منظور ارتقای سطح آگاهی مسئولین فنی شرکت های مهندسی بهداشت حرفه ای و کارشناسان بهداشت حرفه ای متقاضی، اقدام به برگزاری آزمون تخصصی نماید. لذا متقاضیان واجد الشرایط می توانند حداکثر تا تاریخ 31/2/95 با تکمیل فرم پیوست وارسال آن به همراه سایر مدارک به آدرس ایمیل (golestan1394@chmail.ir) ثبت نام نمایند. آمون کتبی : آزمون به صورت تستی شامل 100سوال چهار گزینه ای با زمان پاسخگویی 100دقیقه بدون نمره منفی می باشد. در این آزمون 15 سوال ارگونومی، 40سوال عوامل شیمیایی 40 سوال عوامل فیزیکی (10سوال روشنایی،10سوال استرس حرارت، 10سوال صدا و ارتعاش و 10سوال پرتوها)5 سوال بیولوژیک آزمون عملی: آشنایی با کلیه تجهیزات سنجش و آنالیز عوامل زیان آورمحیط کار و نحوه استفاده از آنها زمان برگزاری آزمون: روز چهارشنبه 12/3/95  -  شروع آزمون ساعت 9 صبح همراه داشتن کارت ملی برای شرکت در آزمون الزامی است.)) محل برگزاری آزمون سالن کنفرانس مرکز بهداشت استان به آدرس گرگان، خیابان 5آذر،کوچه تختی ، کوی کشاورز واجدین شرایط  شرکت در آزمون: مسئولین فنی شرکتهای مهندسی بهداشت حرفه ای دارای مجوز فعالیت کارشناسان بهداشت حرفه ای متقاضی مجوز فعالیت کارشناس بهداشت حرفه ای داوطلب کارشناسان بهداشت حرفه ای شاغل در شرکت های مهندسی بهداشت حرفه ای آخرین مهلت ثبت نام: 31/2/95 مدارک مورد نیازبرای ثبت نام : 1- تکمیل فرم ثبت نام در فراخوان*****(جهت ثبت نام کلیک کنید) 2- اسکن شناسنامه و کارت ملی 3-اسکن یک قطعه عکس 4*3 4-اسکن مدرک تحصیلی 5-اسکن فیش پرداختی- هزینه شرکت در آزمون یک میلیون ریال می باشد که می بایست توسط متقاضی به حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی گلستان به حساب شماره 2178444769004 نزد بانک ملی(قابل پرداخت در تمامی شعب)واریز و اصل فیش واریزی در روز آزمون ارائه گردد. 6-تأییدیه ثبت نام داوطلبین از طریق ایمیل اطلاع رسانی می گردد. 7-جهت اطمینان از دریافت مدارک توسط گروه مهندسی بهداشت حرفه ای معاونت بهداشتی با شماره تلفن 017-32243095تماس بگیرید. 8- داوطلبین جهت انجام محاسبات می توانند از ماشین حساب مهندسی استفاده نمایند. اطلاعات مورد نیاز در خصوص آزمون: ارزیابی صلاحیت شامل یک آزمون کتبی و یک آزمون عملی است: 1-آمون کتبی : آزمون به صورت تستی شامل 100سوال چهار گزینه ای با زمان پاسخگویی 100دقیقه بدون نمره منفی می باشد. در این آزمون 15 سوال ارگونومی، 40سوال عوامل شیمیایی 40 سوال عوامل فیزیکی (10سوال روشنایی،10سوال استرس حرارت، 15سوالصدا و ارتعاش و 10سوال پرتوها)خواهد بود.شرط ورود به مرحله عملی کسب 60٪ نمره 2- آزمون عملی: آشنایی با کلیه تجهیزات سنجش و آنالیز عوامل زیان آورشیمیایی و نحوه استفاده از آنها تذکر مهم: حداقل نمره لازم جهت تأیید مسئول فنی، کسب نمره 60 می باشد. فهرست رفرنس های سوالات آزمون مسئول فنی شرکت های مهندسی  بهداشت حرفه ای تالیف ، تهیه کنندگان و مترجمین نام کتاب ویرایش سوم سال 91 مرکز سلامت محیط و کار کتاب حدود مجاز مواجهه شغلی دکتر رستم گل محمدی-انتشارات دانشچو مهندسی صدا و ارتعاش دکتر فریده گل بابایی- انتشارات دانشگاه تهران انسان و تنش های حرارتی محیط کار دکتر رستم گل محمدی-انتشارات دانشچو مهندسی روشنایی دکتر عبدالرحمان بهرامی-انتشارات فن آوران نمونه برداری و تجزیه آلاینده ها  در هوا مهدی غیاثی نژاد- مهران کاتوزی – انتشارات شرکت سایان حفاظت در برابر اشعه ویژه آموزش دوره های مقدماتی جلد 1 و2 مهندس علی اکبر کیخا مقدم-انتشارات فن آوران روش های ارزیابی ارگونومی(روش های ارزیابی فیزیکی)جلد1 دکتر جبرائیل نسل سراجی – انتشارات فن آوران رساله روش های ارگونومی و فاکتورهای انسانی