بهبود تغذیه جامعه : نمودار درصد بهبودی کودکان

 | تاریخ ارسال: 1399/4/22 | 

دفعات مشاهده: 130 بار   |   دفعات چاپ: 41 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بهبود تغذیه جامعه : نمودار مقایسه ای تعداد خدمات و مشاوره تغذیه

 | تاریخ ارسال: 1399/4/22 | 

دفعات مشاهده: 135 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بهبود تغذیه جامعه : گزارش بنیاد علوی ۶ ماهه دوم سال ۹۸

 | تاریخ ارسال: 1399/4/22 | 

دفعات مشاهده: 109 بار   |   دفعات چاپ: 39 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بهبود تغذیه جامعه : دستورالعمل تغذیه تکمیلی کودکان

 | تاریخ ارسال: 1399/4/22 | 
تغذیه در شش ماه اول زندگی
شیر مادر بهترین و کامل ترین غذا برای شیرخوار است . مطابق توصیه های سازمان جهانی بهداشت ، شیرخواران در ۶ ماه اول زندگی به منظور تامین رشد ، تکامل و سلامتی فقط باید با شیر مادر تغذیه شوند و هیچ نوع مایعات یا غذای جامددیگری)به جز قطره یا شربت حاوی مکمل های ویتامین ها و مواد معدنی و در صورت لزوم دارو ( دریافت نکند. شیرمادربهترین الگوی رشد و تکامل را برای کودکان فراهم کرده و در ضمن کمک به حفاظت شیرخوار در مقابل ابتلا به عفونت ها وبیماری های دوران کودکی می کند. همچنین ، تغذیه با شیرمادر کودکان را در برابر بیماری های مزمن سال های آتی عمرمثل بیماری های قلبی عروقی، دیابت، چاقی و سرطان ها محافظت می کند.

دفعات مشاهده: 841 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بهبود تغذیه جامعه : دستورالعمل جدید طرح حمایتی مشارکتی کودکان۹۴

 | تاریخ ارسال: 1399/4/22 | 
مقدمه:
سوءتغذیه یکی از مشکلات تغذیه ای شایع در کودکان زیر ۵ سال است. از پیامدهای نامطلوب سوء تغذیه کودکان می توان به اختلال در رشد و تکامل مغزی و جسمی، افزایش هزینه های درمانی و مراقبت های پزشکی ،افت تحصیلی و تحمیل هزینه های سنگین به آموزش وپرورش کشور و از دست دادن روزهای کاری توسط والدین را نام برد که بار سنگین مالی بر اقتصاد جامعه هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی وارد می سازد.
بر اساس آمار منتشره سازمان جهانی بهداشت و سایر سازمانهای بین المللی، درساال ۱۱۲۲ مایلادی ، ۱۲ % کودکاان زیار ۵سال دچار کوتاه قدی تغذیهای متوسط و شدید بوده اند که این رقم نسبت به سال ۲۹۹۱ به میازان ۵۵ درصاد کااهش یا فتاه است. همچنین ۲۲ % کودکان زیر ۵ سال از کم وزنی متوسط و شدید رنج می برند. که در مقایسه باا ساال ۲۹۹۱ ، باه میازان%۵۲کاهش یافته است. در حال حاضر شیوع لاغری متوسط و شدید در کودکان جهان ۸ % است که نسبت به ساال ۲۹۹۱ باهمیزان ۲۲ % کاهش داشته است.

دفعات مشاهده: 125 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بهبود تغذیه جامعه : پوشش نمک مدارس و منازل روستایی استان گلستان

 | تاریخ ارسال: 1399/4/22 | 

دفعات مشاهده: 121 بار   |   دفعات چاپ: 46 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

بهبود تغذیه جامعه : بررسی پوشش نمک مدارس و منازل

 | تاریخ ارسال: 1399/4/22 | 

دفعات مشاهده: 165 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر