ریاست : معرفی مرکز

 | تاریخ ارسال: 1395/11/24 | 

دکتر شهره کلاگری
 

دانشیار پرستاری و هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

گروه پرستاری داخلی- جراحی ، دانشکده پرستاری و مامایی


 


سوابق تحصیلی:
 

کاردانی پرستاری ( علوم پزشکی اصفهان)
کارشناسی پرستاری ( علوم پزشکی شهیدبهشتی)
کارشناسی ارشد پرستاری ( علوم پزشکی شهیدبهشتی)
دکتری آموزش پرستاری  ( علوم پزشکی شهیدبهشتی)


سوابق اجرایی:
 
کارشناس پرستاری  دانشکده علوم پزشکی شاهرود ۱۳۷۰-۱۳۷۳
کارشناس پرستاری  بیمارستان فارابی شاهرود ۱۳۷۳-۱۳۷۵
کارشناس پرستاری  دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۱۳۷۵-۱۳۷۶
کارشناس پرستاری  شبکه بهداشت و درمان ورامین ۱۳۷۶-۱۳۷۷
مربی دانشکده پرستاری ومامایی گرگان ۱۳۷۷   
استاد مشاور ترمهای تحصیلی ۱۳۷۷   
دبیر علی سمینار دانشجویی ایدز در گرگان ۱۳۸۱                                   
مسئول کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی ۱۳۸۱-۱۳۸۴
مسئول انجمن علمی پرستاری ۱۳۸۱   
عضو شورای توسعه آموزشی پزشکی دانشکده ۱۳۸۳       
عضو شورای هسته پژوهش دانشگاه ۱۳۸۳       
عضو شورای EDC دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه                             
عضو کمیته بررسی نیازهای آموزشی آموزش مداوم دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه               
عضو هیات تحریریه مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه           
عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات پرستاری ۱۳۹۴
عضو هیئت موسس مرکز تحقیقات پرستاری ۱۳۹۴         
مسئول دفتر توانمندسازی اساتید مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی                                
مسئول دفتر دانش پژوهی مرکز مطالعات و توسعه اموزش پزشکی                            
عضو بسته ارتقا آزمون های دانشگاه                           
عضو بسته اعتبار بخشی دانشگاه                                
ارزیاب اعتبار بخشی درون دانشگاهی                          
ارزیاب برون دانشگاهی وزارت در شهرستان اسفراین
سرپرست مرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه ۱۴۰۰

 


 
 پست اکترونیک : kolagarigoums.ac.ir
 
شماره تماس :    ۴   -۰۱۷۳۲۴۳۰۳۵۳
 
پروفایل علمی 

 Scopus   Google Scholar     Researcher ID    ORCID     CVدفعات مشاهده: 391 بار   |   دفعات چاپ: 134 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات پرستاری می باشد.