پیام خود را بنویسید

with affiliation : مقالات ۹۵

 | تاریخ ارسال: 1395/11/2 | 
ردیف نام نویسنده عنوان ژورنال سال چاپ Index
۱ مهربانو امیرشاهی، اکرم ثناگو، فرشته ناروئی، فاطمه میرشکاری، لیلا میرشکاری گزارش یک مورد جنین پاپیروسی در بارداری دی آمنیون- مونوکوریون مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۳۹۵ Scopus
۲ مصطفی روشن روان، لیلا جویباری*، حمیدرضا بهرامی، محمدعلی وکیلی، اکرم ثناگو، زکیه امینی بررسی تاثیر ماساژ بازتابی کف پا بر خستگی بیماران تحت درمان با همودیالیز: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده دارای گروه شم مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۳۹۵ Scopus
۳ عباس مقدمی، لیلا جویباری*، حمیدرضا برادران، اکرم ثناگو  
تاثیر حکایت نویسی بر مهارت های ارتباطی دانشجویان پرستاری
مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ۱۳۹۵ SID
۴ مریم فضل الهی، اکرم ثناگو*، محمد علی وکیلی، لیلا جویباری بررسی تأثیر اجرای روش مراقبت پرستاری پرایمری بر رضایت پرستار و بیمار لز نحوه مراقبت و آگاهی بیماران از خود مراقبتی بعد از عمل قلب باز مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۱۳۹۵ SID
۵ منیره کاظمی، دکتر اکرم ثناگو*، لیلا جویباری، محمدعلی وکیلی بررسی "تحویل شیفت پرستاری بر بالین با مشارکت بیمار" بر رضایتمندی بیمار و پرستار، کارآزمایی بالینی نیمه تجربی مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه ۱۳۹۵ SID
۶ مرضیه روحانی، حمیدرضا برادران، اکرم ثناگو، مسلم سارانی، شهلا یزدانی، حمیدرضا علیزاده مقایسه دیدگاه دانشجویان پزشکی، دستیاران و اساتید نسبت به برنامه آموزشی ( گراند راند) در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال ۱۳۹۳ Razi Journal of Medical Sciences ۱۳۹۵ SID
۷ اکرم ثناگو، احمد تقوی، ناصر بهنام پور، فریبا بیکی بررسی وضعیت خودشکوفایی با برخی از عوامل جمعیت شناختی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۳۹۴/۰۱/۹۵ پژوهش در آموزش علوم پزشکی ۱۳۹۵ SID
۸ آزاده نوری، اکرم ثناگو، لیلا جویباری طبی سازی در پرستاری: نقش آموزش پرستاری در طبی زدایی گام های توسعه در آموزش پزشکی ۱۳۹۵ SID
۹ فرشته عراقیان مجرد، اکرم ثناگو، لیلا جویباری آستی (OSTE): ابزاری مناسب برای ارتقا و ارزیابی مهارت های تدریس اعضای هیأت علمی و مربیان بالینی مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی ۱۳۹۵ SID
۱۰ سید محسن حسینی نژاد، اکرم ثناگو، سهیلا کلانتری، لیلا جویباری، سمیرا سعیدی اخلاق تحصیلی در محیط  آموزشی: دیدگاه و تجربیات دانشجویان پزشکی فصلنامه توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان ۱۳۹۵ SID
۱۱ سیما کیا، حسن شعبانی، قدس احقر، مهناز مدانلو* تأثیر آموزش مهارت ابزار وجود بر عزت نفس دانش آموزان نشریه روان پرستاری ۱۳۹۵ SID
۱۲  Mehboudi A, *Modanloo M, Shariati A, Behnampour N, Bardestani GH, Basiri H, Mehboudi S Relationship between Anxiety and Sleep Quality in Patients on Hemodialysis in Borazjan City, ۲۰۱۴ JOURNAL OF RESEARCH DEVELOPMENT IN NURSING & MIDWIFERY ۱۳۹۵ SID
۱۳ Mirkarimi A,  Khoddam H,  Vakili MA, Sadeghi MB, Modanloo M Assessment of Dietary Adherence in Hypertensive Patients Referred to Shahid Sayyad Shirazi Teaching Hospital in Gorgan Journal of Research Development in Nursing & Midwifery ۱۳۹۵ SID
۱۴ زهرا رویانی، زهرا سبزی*، حمیده منچری، محمد آریایی، علی اکبر آقایی نژاد، جواد گلیج ارتباط عوامل استرس زای شغلی و راهبردهای مقابلهای از دیدگاه پرستاران شاغل در بخشهای ویژه نشریه روان پرستاری ۱۳۹۵ SID
۱۵ Azin Kor, *Khadijeh Yazdi, Hosien Nasiri, Mir Sadeghi Mohsen "Comparison of Effect of Two Treatment Methods: Oxygen Therapy with Face "Journal of Research Development in Nursing & Midwifer ۵۲ ۱۳۹۵ SID


دفعات مشاهده: 543 بار   |   دفعات چاپ: 193 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات پرستاری می باشد.